Cale de navigare

Ultima verificare 13/07/2018

Concedieri colective

Începând cu data de 30 martie 2019, legislația UE va înceta să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere ratificat stabilește o altă dată sau Consiliul European și Regatul Unit decid în mod unanim să prelungească perioada de negociere de doi ani. Informații suplimentare despre consecințele juridice pentru întreprinderi:

Concedieri colective

Dacă întreprinderea dumneavoastră trece printr-o situaţie economică dificilă şi luaţi în calcul posibilitatea de a renunţa la o parte din personal, trebuie să ştiţi ce obligaţii vă revin cu privire la concedierile colective.

Ce se înţelege prin „concediere colectivă"?

Noţiunea de „concediere colectivă" depinde de efectivul total şi de numărul de angajaţi pe care intenţionaţi să-i concediaţi

Efectiv total

Nr. angajaţilor concediaţi

Perioada de concediere

20-100

Minimum 10

30 de zile calendaristice

100-300

Minimum 10%

30 de zile calendaristice

Peste 300

Minimum 30

30 de zile calendaristice

În unele ţări din UE normele privind concedierile colective le oferă mai multă protecţie lucrătorilor, iar limitele indicate mai sus pot fi mai reduse.

Obligaţiile de informare şi consultare

Dacă luaţi în calcul posibilitatea unei concedieri colective, trebuie să organizaţi, în timp util, consultări cu reprezentanţii personalului şi să îi informaţi în scris cu privire la:

  • motivele concedierii colective
  • numărul lucrătorilor care urmează a fi concediaţi
  • numărul lucrătorilor angajaţi
  • perioada în care vor avea loc concedierile
  • criteriile care au stat la baza alegerii lucrătorilor care urmează a fi concediaţi.

De asemenea, trebuie să comunicaţi în scris aceste informaţii autorităţilor publice competente.

Cazuri în care nu se aplică această obligaţie

Obligaţia de informare şi consultare înainte de efectuarea unei concedieri colective nu se aplică în cazul:

  • angajaţilor cu contracte pe durată determinată - cu excepţia cazului în care concedierea are loc înainte de încheierea contractului
  • lucrătorilor din administraţiile publice.

În timpul consultării cu reprezentanţii personalului trebuie să analizaţi modalităţile de a evita concedierile colective sau, dacă acest lucru nu este posibil, de a reduce numărul angajaţilor afectaţi. Măsurile sociale în favoarea reconversiei sau redistribuirii personalului excedentar ar trebui, de asemenea, să facă obiectul negocierilor.

Intrarea în vigoare

Dacă vă menţineţi decizia de a efectua concedierile colective şi după consultările cu reprezentanţii personalului, trebuie să informaţi în scris autoritatea competentă din ţara dumneavoastră.

Legislaţia naţională vă poate scuti de această obligaţie în cazul în care concedierea se datorează încetării activităţii întreprinderii în urma unei hotărâri judecătoreşti.

Concedierea colectivă nu poate intra în vigoare în mai puţin de 30 de zile calendaristice de la data la care aţi trimis notificarea scrisă autorităţii competente. Această perioadă este destinată căutării de soluţii la problemele cauzate de concedieri. Ţările din UE pot reduce această perioadă sau o pot extinde, în unele cazuri, la 60 de zile.

Drepturile lucrătorilor în cazul în care întreprinderea este transferată

Dacă preluaţi o întreprindere, aveţi anumite obligaţii faţă de angajaţii acesteia. Normele UE stabilesc cerinţe minime. Însă, în unele ţări din UE, lucrătorii beneficiază de reglementări mai favorabile.

Fără concedieri automate

Preluarea parţială sau integrală a unei întreprinderi nu vă conferă automat dreptul de a face concedieri. În momentul în care preluaţi întreprinderea, vă sunt transferate toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de contractele de muncă existente la data respectivă.

De asemenea, va trebui să respectaţi termenii unui eventual acord colectiv de muncă aflat deja în vigoare, până în momentul în care acesta se reziliează, expiră sau este înlocuit de un alt acord. Perioada în care trebuie să vă conformaţi unui acord existent poate fi redusă în unele ţări din UE dar, în general, este de cel puţin 1 an.

Totuşi, puteţi face concedieri, dacă situaţia economică, tehnică sau organizaţională necesită ajustări ale forţei de muncă.

Excepții

Dacă legislaţia naţională nu prevede altfel, nu sunteţi nevoit să preluaţi obligaţiile angajatorului anterior în ceea ce priveşte drepturile angajaţilor la prestaţii pentru limită de vârstă, invaliditate sau urmaşi, prevăzute în cadrul unor sisteme suplimentare de pensii ale unor organizaţii profesionale sau confederative, care nu ţin de sistemele legale de securitate socială.

Dacă preluaţi o întreprindere aflată în procedură de faliment sau insolvenţă, derulată sub supravegherea unei autorităţi publice competente, regulile de mai sus nu se aplică (excepţie face cazul în care legislaţia naţională prevede dispoziţii contrare).

Drepturile colective după preluarea unei întreprinderi

Reprezentanţii angajaților

Dacă întreprinderea pe care o preluaţi îşi menţine autonomia, reprezentanţii angajaţilor pot să îşi păstreze statutul şi funcţia. Dacă întreprinderea nu mai funcţionează autonom, angajaţii au dreptul de a fi reprezentaţi corespunzător până în momentul în care se stabileşte o nouă formulă de reprezentare.

Obligaţiile de informare şi consultare

Reprezentanţii angajaţilor şi, în unele cazuri, angajaţii înşişi trebuie să fie informaţi despre:

  • data şi motivul transferului
  • consecințele juridice, economice și sociale ale transferului pentru salariați
  • orice alte măsuri de interes pentru angajaţi.

Reprezentanţii trebuie consultaţi în timp util cu privire la orice alte măsuri prevăzute în raport cu angajaţii.

Contactați un partener care furnizează asistență locală pentru întreprinderi

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Asistență locală pentru întreprinderi

Ajutor

Contactați serviciile specializate de asistență

Ajutor

Contactați un partener care furnizează asistență locală pentru întreprinderi

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene vă poate oferi consiliere gratuită. Pentru a-l ajuta pe consilierul din regiunea dumneavoastră să răspundă corect și la timp, vă rugăm să oferiți cât mai multe informații.

EEN-logo

Formular de contact

(Toate câmpurile sunt obligatorii)
Vă mulțumim, mesajul dumneavoastră a fost trimis.
Din cauza unor probleme tehnice, mesajul dumneavoastră nu a putut fi trimis. Vă rugăm să încercați mai târziu.
Introduceți o adresă de e-mail validă.

Date personale

Datele întreprinderii

DaNu

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Cipru

Nicosia

Croația

Zagreb

Danemarca

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlanda

Helsinki

Franța

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Germania

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Grecia

Athens

Irlanda

Dublin

Islanda

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Letonia

Riga

Lituania

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegia

Oslo

Polonia

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Regatul Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Republica Cehă

Praha

România

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovacia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Suedia

Stockholm

Țările de Jos

Den Haag

Ungaria

Budapest

3000/3000

Informațiile furnizate în acest formular sunt trimise direct către un partener din cadrul Enterprise Europe Network. Datele cu caracter personal introduse vor fi utilizate doar pentru a-i permite consultantului să vă răspundă. Datele nu vor fi stocate ulterior.