Ultima verificare: 07/10/2020

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă

Sunteți afectat de Brexit?

Obiectiv

Puteți utiliza procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă pentru a înainta o cerere de despăgubire împotriva:

Procedura acoperă creanțele de până la 5 000 EUR (fără cheltuieli), în orice țară din UE, cu excepția Danemarcei.

Procedura europeană privind cererile cu valoare redusă este o alternativă la procedurile naționale. O hotărâre adoptată în cadrul procedurii este recunoscută și executorie în altă țară din UE și nu poate fi contestată (cu excepția cazului în care există neconcordanțe cu o hotărâre emisă în alt stat membru cu privire la aceleași părți).

Avantaje:

Ce cheltuieli presupune acest demers?

În general, va trebui să plătiți cheltuieli de judecată , care vă vor fi rambursate dacă aveți câștig de cauză.

În cauzele transfrontaliere, va trebui probabil să plătiți pentru traducerea formularelor. Aceste costuri vă vor fi rambursate, dacă hotărârea se va pronunța în favoarea dumneavoastră.

Cum funcționează procedura?

Puteți înainta o cerere utilizând formularele pentru cereri cu valoare redusă .

  1. Completați formularul Aen și trimiteți-l instanței care are jurisdicție asupra cazului. Aceasta s-ar putea afla în țara în care aveți sediul sau în cealaltă țară din UE vizată.
  2. De îndată ce primește formularul, instanța trebuie să completeze propria sa secțiune din formularul de răspunsen.
  3. Este posibil ca instanța să vă ceară să completați formularul Ben, în cazul în care consideră că trebuie să furnizați informații suplimentare.
  4. În termen de 14 zile de la primirea formularului de cerere, instanța trebuie să îi transmită pârâtului o copie.
  5. Pârâtul are la dispoziție 30 de zile pentru a completa secțiunea sa din formularul de răspunsen.
  6. Instanța trebuie să vă trimită o copie a răspunsului în termen de 14 zile.
  7. Instanța are la dispoziție 30 de zile de la primirea răspunsului pârâtului (dacă acesta există):

Rezultatul plângerii și punerea în aplicare

Autoritățile de aplicare a legii vor executa hotărârea, respectând normele naționale.

O instanță nu poate refuza să încuviințeze executarea hotărârii judecătorești decât în cazul în care aceasta este incompatibilă cu o hotărâre anterioară referitoare la aceleași părți și la același subiect.

Hotărârea va fi valabilă în toate țările UE, cu excepția Danemarcei.

Mai multe informații despre procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă

Puteți afla detalii despre înaintarea unei plângeri consultând ghidul utilizatoruluien.

Teme conexe

Legislația UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă

Apelați la această procedură pentru a soluționa litigii de până la 2 000 EUR cu furnizori sau clienți din altă țară a UE.

Asistență locală pentru întreprinderi

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: