Ultima verificare: 15/09/2022

Înregistrarea substanțelor chimice în UE (Regulamentul REACH)

Dacă fabricați sau importați o substanță chimică în SEE (În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein și Norvegia), în cantitate de cel puțin o tonă pe an, trebuie să înregistrați acest lucru în baza de date REACH. REACH este acronimul pentru Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

Acest regulament vizează toate substanțele chimice, nu numai pe cele implicate în procese industriale, ci și pe cele utilizate în viața de zi cu zi, de exemplu, vopsele, produse de curățare, articole de îmbrăcăminte, mobilă și aparate electrice. Prin urmare, regulamentul are impact asupra majorității întreprinderilor din SEE.

Substanțele neînregistrate nu pot fi comercializate sau utilizate.

REACH vi se aplică dacă întreprinderea dumneavoastră este:

Pentru a vă conforma dispozițiilor regulamentului, trebuie să identificați și să gestionați riscurile asociate substanțelor pe care le produceți și le comercializați în UE/SEE.

Când înregistrați substanțe în calitate de producător sau importator, trebuie să îi demonstrați Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) cum poate fi utilizată substanța respectivă în condiții de siguranță. Prin intermediul unei fișe cu date de securitate, trebuie să le comunicați potențialilor utilizatori din lanțul de aprovizionare ce măsuri de gestionare a riscurilor ar putea fi nevoiți să ia.

Dacă întreprinderea dumneavoastră este utilizator în aval, aveți alte obligații. Cel mai important este să luați măsurile de gestionare a riscurilor prevăzute în fișele cu date de securitate. De asemenea, trebuie să vă asigurați că scopul în care utilizați substanța este inclus în dosarele de înregistrare și să comunicați cu furnizorii și utilizatorii dumneavoastră din lanțul de aprovizionare.

Utilizați ECHA NavigatorDeschideți ca link extern pentru a identifica rolul și obligațiile care vă revin în baza REACH sau eventualele exceptări care i se aplică întreprinderii dumneavoastră.

Consultați secțiunea de sprijin pentru IMM-uri de pe site-ul ECHA pentru a afla mai multe despre aspectele relevante pentru întreprinderile mici.

Cum funcționează REACH?

REACH a introdus norme privind comercializarea substanțelor izolate, a celor prezente în amestecuri și a celor utilizate în articole. Regulamentul REACH obligă sectorul industrial să-și asume răspunderea:

În paralel, regulamentul prevede că Uniunea Europeană poate lua măsuri suplimentare, în cazul în care se impune o intervenție la nivelul UE. Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) Deschideți ca link extern contribuie la coordonarea și punerea în aplicare a tuturor etapelor necesare:

Taxe și tarife

REACH prevede plata unor taxe și costuri. Sumele încasate și termenele de plată depind de tipul de cerere formulată. Întreprinderile mici și mijlocii plătesc taxe reduse. În plus, întreprinderea dumneavoastră trebuie să ia în considerare toate celelalte costuri asociate REACH, cum ar fi cele legate de:

Vă puteți reduce considerabil costurile dacă lucrați în cooperare cu celelalte părți implicate și dacă vă pregătiți acțiunile din timp.

Consultați și:

Mai multe informaţii

Legislația UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Servicii naționale de asistență privind substanțele chimice

Serviciile naționale de asistență sunt primul punct de contact pentru întrebările legate de obligațiile care vă revin în temeiul Regulamentelor REACH și CLP.

Punctul de contact privind produsele

Punctul de contact privind produsele vă informează cu privire la legislația națională aplicabilă produselor și vă ajută să intrați pe piețele altor țări din UE.

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Enterprise Europe Network (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Puteți utiliza instrument de găsire servicii de asistență pentru a găsi ajutorul potrivit pentru dumneavoastră.

Partajați această pagină: