Ultima verificare: 20/05/2019

Plata accizelor

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Vânzările către alte întreprinderi

Când se plătesc accizele?

Există o diferență importantă între momentul în care un produs devine accizabil și momentul în care trebuie plătite accizele respective.

Majoritatea produselor devin accizabile de îndată ce sunt fabricate sau importate în UE.

Plata accizelor poate fi însă suspendată până în momentul în care produsul este introdus pe piață în vederea consumului (momentul în care produsele nu mai intră sub incidența regimului suspensiv de accize). Menționăm că, pentru a produce sau depozita produse accizabile fără a plăti accize (în regim suspensiv), aveți nevoie de o autorizație specială din partea țării în cauzăfrdeen.

Dacă produsele accizabile se pierd sau sunt distruse din motive imprevizibile sau din cauza unor dezastre naturale, înainte de a fi introduse pe piață în vederea consumului, nu se plătesc accize.

Cine plătește accizele?

Accizele sunt plătite de:

Transportarea produselor către alte țări din UE, fără plata accizelor

Pentru a putea, în calitate de vânzător, să vă transportați produsele, menținând, în același timp, regimul suspensiv de accize (acestea vor fi plătite de cumpărător în țara de destinație, conform nivelurilor aplicabile în țara respectivă), trebuie să respectați următoarele reguli.

Regula 1 - Garanție pe durata transportului

Țara UE din care sunt expediate produsele cere ca acestea să fie acoperite de o garanție pe durata transportului, valabilă peste tot în UE.

Această garanție poate fi furnizată de către vânzător (antrepozitar sau expeditor înregistrat) sau de către transportator sau cumpărător - ori de către doi sau mai mulți astfel de operatori.

Țara din care sunt expediate produsele poate să nu formuleze această cerință dacă produsele respective circulă doar pe teritoriul său.

În mod similar, nu este necesară o garanție pentru deplasările de produse energetice pe teritoriul UE, dacă transportul se efectuează pe cale maritimă sau prin conducte fixe și dacă există un acord între statele membre în cauză.

Regula 2 - Documentul administrativ electronic (e-DA)

În afară de garanție, vânzătorul trebuie să transmită și un document administrativ electronic (e-DA) prin intermediul autorității competente din țara sa, folosind Sistemul pentru monitorizarea și circulația produselor supuse accizelor (EMCS)frdeen.

Autoritatea:

  • verifică validitatea datelor incluse în documentul administrativ electronic (numărul autorizației pentru accize al vânzătorului și cumpărătorului) și îi dă vânzătorului un cod de referință
  • transmite documentul administrativ electronic autorității competente din țara UE în care este stabilit cumpărătorul, iar aceasta, la rândul ei, i-l transmite cumpărătorului.

Înainte de transportul produselor, vânzătorul trebuie să tipărească documentul administrativ electronic, împreună cu codul de referință, și să i-l înmâneze companiei transportatoare.

Documentul administrativ electronic poate fi anulat în orice moment înainte de transportul produselor. De asemenea, sistemul ECMS permite modificarea destinației pe durata transportului.

Dacă sistemul nu este disponibil, vânzătorul poate totuși transporta produsele fără a plăti accize, dacă:

  • acestea sunt însoțite de un document în format tipărit care conține aceleași informații ca și documentul administrativ electronic
  • vânzătorul a notificat autoritatea responsabilă din țara de expediere în acest sens. Unele țări insistă ca vânzătorul să obțină o autorizație înainte de efectuarea transportului.

Regula 3 - Recepționarea produselor

Cumpărătorul are la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a confirma recepționarea produselor în sistemul EMCS. Apoi:

  • autoritatea competentă din țara UE de destinație verifică validitatea confirmării și
  • completează un raport de primire pe care îl transmite autorității competente din țara de expediere. Aceasta i-l transmite, la rândul său, vânzătorului.

După primirea acestui raport, vânzătorul poate solicita deblocarea garanției.

Dacă respectă aceste trei reguli, vânzătorul nu trebuie să plătească accize pentru produsele transportate.

El trebuie să fie foarte atent la cantitatea indicată în raportul de primire, deoarece numai pentru această cantitate confirmată este scutit de la plata accizelor.

Dacă o parte din produse s-au pierdut ori s-au deteriorat pe durata transportului, iar acest lucru este confirmat de autoritățile din țara în care a avut loc sau s-a constatat pierderea/deteriorarea, puteți modifica în documentație cantitatea primită și confirmată.

Verificați autorizația pentru acciză a partenerului de afaceri

Pentru a verifica validitatea autorizației pentru acciză a unui partener de afaceri, puteți folosi SEED, sistemul de verificare a autorizațiilor pentru accize .

Dacă partenerul dumneavoastră are un număr valid, sistemul va afișa lista produselor pe care acesta este autorizat să le comercializeze.

Vânzările către particulari

Dacă vindeți produse accizabile către particulari din propria țară, trebuie să percepeți accize la nivelul stabilit în țara dumneavoastră.

Nu există limite cu privire la ceea ce pot cumpăra și transporta pe teritoriul UE persoanele fizice, atâta timp cât produsele achiziționate sunt destinate uzului personal și nu revânzării. Excepție fac mijloacele de transport noi. Taxele (TVAdefren și accizedefren) vor fi incluse în prețul produselor în statele membre în care se efectuează achiziția. Niciun alt stat membru nu poate percepe alte taxe.

Tutun și alcool

Totuși, în cazul anumitor produse accizabile cum ar fi băuturile alcoolice și produsele din tutun, se aplică reguli speciale. Dacă o persoană fizică achiziționează astfel de produse într-un stat membru și le ia cu sine în alt stat membru, principiul potrivit căruia nu se plătesc accize în statul membru de destinație se aplică doar dacă produsele sunt:

Pentru a stabili dacă aceste produse sunt destinate uzului propriu al călătorului, statele membre trebuie să ia în considerare toți factorii relevanți. Cantitatea este unul dintre ei. Statele membre pot fixa niveluri indicative care, odată depășite, indică faptul că produsele achiziționate nu sunt destinate uzului propriu al călătorului. Aceste niveluri indicative trebuie să fie de cel puțin:

a) Produse din tutun

b) Băuturi alcoolice

În ceea ce privește produsele din tutun, statele membre pot limita numărul de țigări pe care le puteți aduce cu dumneavoastră din alte state membre ale UE care în prezent nu percep nivelul minim al accizelor. Această limită nu poate fi mai mică de 300 de țigări.

În prezent, Austria, Croația, Danemarca, Germania, Irlanda, Italia, Slovenia și Suedia aplică această limită inferioară pentru călătorii provenind din Bulgaria, Croația, Ungaria, Letonia, Lituania și România.

Vânzarea on-line și la distanță

Dacă vindeți produse accizabile pe internet, către particulari, trebuie să plătiți accize la nivelul stabilit în țara în care locuiesc clienții dumneavoastră.

În majoritatea țărilor din UE, desemnarea unui reprezentant fiscal este obligatorie. Unul dintre rolurile sale este să plătească accize în numele dumneavoastră, dacă autoritatea competentă din țara respectivăfrdeen este de acord.

Înainte de a expedia produsele, trebuie:

Rambursarea accizelor

Dacă ați plătit deja în propria țară accize pentru produsele pe care le-ați vândut, puteți solicita rambursarea, evitând astfel plata dublă. Pentru a face acest lucru, trebuie:

Produse din tutun

În unele țări din UE, pentru a comercializa on-line produse din tutun, vânzătorul trebuie:

Statele membre pot interzice vânzarea transfrontalieră la distanță a produselor din tutun.

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: