Ultima verificare: 24/06/2022

Contractele cu consumatorii

Legislația UE stabilește anumite cerințe în materie de echitate și transparență pentru contractele încheiate cu consumatorii.

Despre ce clauze contractuale este vorba?

Informațiile de mai jos se referă numai la vânzările către consumatorii care achiziționează în afara sferei profesionale. Nu se aplică vânzărilor între întreprinderi.

Cerințele UE vizează toate clauzele contractuale care nu au fost negociate individual cu consumatorul, respectiv clauzele contractuale standard redactate în avans. Atât obiectul principal al contractului, cât și aspectele legate de raportul calitate-preț, sunt excluse în mod expres.

Rețineți că, dacă doriți să vă bazați pe faptul că respectivul contract a fost negociat individual, va trebui să aduceți dovezi în acest sens.

Contractele trebuie să fie echitabile

Clauzele contractuale standard utilizate de întreprinderea dumneavoastră trebuie să fie echitabile, indiferent dacă sunt denumite „termeni și condiții" sau fac parte dintr-un contract detaliat.

În baza legislației UE, clauzele contractuale standard nu trebuie:

Vânzătorul trebuie să acționeze cu bună credință, luând în considerare interesele legitime ale consumatorilor și tratându-i în mod corect și echitabil.

Clauzele contractuale abuzive nu sunt obligatorii

Dacă anumite clauze contractuale sunt abuzive, acestea nu sunt obligatorii pentru consumatori, iar comerciantul nu se poate baza pe ele, chiar dacă contractul a fost semnat de consumator.

Atâta timp cât clauza abuzivă nu este un element esențial al contractului, restul contractului (cu excepția clauzei abuzive) rămâne valabil.

Contractele trebuie să fie transparente

Clauzele contractuale trebuie redactate într-un limbaj simplu, inteligibil. Clauzele contractuale trebuie să fie nu doar clare din punct de vedere gramatical, ci și formulate în așa fel încât consumatorul să înțeleagă consecințele lor economice.

Avertisment

Rețineți că eventualele ambiguități vor fi interpretate în favoarea consumatorului.

Exemple de clauze potențial abuzive

Pe lângă cerințele generale de „bună credință" și „echilibru", legislația UE prevede și o listă de clauze contractuale specifice care pot fi considerate abuzive.

Iată câteva situații în care clauzele contractuale pot fi considerate abuzive în temeiul normelor UE:

1. Răspunderea în caz de deces sau rănire

Clauzele care exclud/limitează răspunderea comerciantului în caz de deces sau rănire a consumatorului ca urmare a unei acțiuni sau omisiuni din partea comerciantului.

2. Despăgubiri în cazul în care comerciantul nu își respectă obligațiile

Condițiile care exclud/limitează în mod nejustificat dreptul consumatorilor la despăgubiri în cazul în care comerciantul nu își respectă partea din contract.

3. Clauza de anulare în favoarea comerciantului

Clauzele care îi permit comerciantului să nu onoreze furnizarea unui serviciu doar pentru că acesta nu îi place, dar care continuă să producă obligații pentru consumator.

4. Despăgubiri unilaterale în caz de anulare

Clauzele care îi permit comerciantului să păstreze sumele plătite în avans în cazul în care consumatorul anulează contractul, fără a permite însă despăgubirea echivalentă a consumatorului în cazul în care comerciantul este cel care anulează contractul.

5. Despăgubiri excesive

Clauzele care îi impun consumatorului care nu își îndeplinește o obligație să plătească despăgubiri mult prea mari.

6. Anulare unilaterală

Clauzele care îi permit comerciantului să anuleze unilateral un contract, fără a-i da același drept și consumatorului.

7. Anulare în termen foarte scurt

Clauzele care autorizează comerciantul să rezilieze în termen scurt un contract fără dată fixă de finalizare, exceptând cazurile absolut justificate.

8. Prelungiri automate ale contractelor pe durată determinată

Clauzele prin care consumatorul trebuie să își notifice intenția de a pune capăt contractului, dar care prevăd în acest sens un preaviz foarte lung.

9. Clauze ascunse

Clauzele care sunt obligatorii pentru consumatori, chiar dacă acestora le-a fost greu să ia cunoștință de ele înainte de semnarea contractului.

10. Modificarea unilaterală a contractului

Clauzele care îi permit comerciantului să modifice în mod unilateral un contract, cu excepția cazului în care contractul prevede un motiv întemeiat în acest sens.

11. Modificarea unilaterală a produsului sau serviciului

Clauzele care îi permit unui comerciant să aducă modificări, în mod unilateral și fără un motiv valabil, produsului pe care trebuie să-l vândă sau serviciului pe care urmează să-l furnizeze.

12. Variațiile de preț

Clauzele care îi permit comerciantului să stabilească sau să mărească prețul final la livrare, fără a-i oferi consumatorului posibilitatea de a rezilia contractul dacă suma este cu mult mai mare decât cea convenită inițial.

13. Interpretarea unilaterală a contractului

Clauzele care îi dau doar comerciantului dreptul de a interpreta orice clauză din contract și de a decide dacă produsul sau serviciul este conform cu prevederile contractului.

14. Neonorarea angajamentelor asumate de personalul comerciantului

Clauzele prin care comerciantul încearcă să eludeze angajamentele asumate de personalul său sau prin care astfel de angajamente sunt supuse altor condiții.

15. Respectarea unilaterală a obligațiilor

Clauzele care îi obligă pe consumatori să își îndeplinească toate obligațiile care le revin atunci când comerciantul nu și le respectă pe ale sale.

16. Transferul contractelor către alți comercianți în condiții mai puțin favorabile

Clauzele care îi permit comerciantului să transfere contractul fără acordul consumatorului, ceea ce ar putea însemna condiții mai dezavantajoase pentru acesta din urmă.

17. Drepturi limitate la acțiuni în justiție

Clauzele care impun restricții cu privire la locul și modul în care consumatorii pot intenta acțiuni în justiție și care îi obligă să prezinte dovezi care intră în responsabilitatea celeilalte părți contractante.

Detalii privind normele naționale

Rețineți că normele UE privind clauzele contractuale abuzive stabilesc un standard minim care poate fi extins sau consolidat în continuare prin legislația națională.

Pentru informații detaliate despre normele aplicabile, contactați biroul Enterprise Europe Network en din țara dumneavoastră.

Consumer Law Ready

„Consumer Law Ready" este un program derulat la nivelul UE care le oferă microîntreprinderilor și IMM-urilor cursuri gratuite de formare în domeniul legislației privind protecția consumatorilor. Puteți solicita să participați la un curs în propria țară pentru a vă asigura că IMM-ul dumneavoastră este la curent cu legislația în vigoare.

Dacă preferați să învățați în ritmul propriu, creați-vă un cont pentru a avea acces la materialele educaționale disponibile. Ulterior puteți să susțineți un test on-line și să vă validați cunoștințele prin obținerea unui certificat.

Consultați portalul Consumer Law Ready en pentru a afla cum puteți să vă creați un cont.

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Enterprise Europe Network (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Puteți utiliza instrument de găsire servicii de asistență pentru a găsi ajutorul potrivit pentru dumneavoastră.

Partajați această pagină: