Întreprinderi
Ultima verificare: 02/01/2023

Asigurarea în caz de accident în altă țară

Dacă aveți un accident pe durata șederii în străinătate, se aplică legea țării în care s-a petrecut accidentul. Aceasta înseamnă că procedura de acordare a despăgubirilor ar putea fi diferită de cea din țara de origine.

Dacă sunteți implicat într-un accident în străinătate, nu părăsiți locul accidentului. Vorbiți cu celălalt șofer și, dacă este cazul, chemați serviciile de poliție și/sau urgență.

Asigurați-vă că notați toate informațiile necesare despre cealaltă persoană implicată și despre împrejurările care au dus la producerea accidentului.

Declararea accidentului

Completați declarația la locul accidentului.

În mod normal, asiguratorul vă pune la dispoziție un document standard. Unele asociații ale asiguratorilor au elaborat un formular european de constatare a accidentelor. Acesta vă va ajuta să colectați rapid toate informațiile necesare și va facilita soluționarea cererilor de despăgubire.

Dacă nu aveți un formular de constatare sau un formular de asigurare, notați neapărat următoarele informații:

Dacă sunteți de acord, și dumneavoastră și celălalt șofer, cu privire la împrejurările în care s-a produs accidentul, semnați împreună o declarație. Acest lucru va facilita procedurile de acordare a despăgubirilor.

Atenție! Nu vă asumați răspunderea pentru producerea accidentului și nu semnați formularul decât dacă îl înțelegeți în întregime.

Dacă nu cădeți de acord, asiguratorul dumneavoastră va soluționa litigiul cu asiguratorul celuilalt conducător auto. În acest scop, se va baza pe raportul poliției, pe evaluarea daunelor și pe alte informații.

Pentru a vă susține cererea, trebuie să colectați:

Trebuie să semnalați accidentul firmei de asigurări, chiar dacă nu doriți să solicitați despăgubiri.

Care este situația dumneavoastră?

Alegeţi ţara

Comisia Europeană nu răspunde de conținutul site-urilor externe.

Verificați dacă asiguratorul dumneavoastră vă oferă acoperire nelimitată, mai ales pentru vătămări corporale.

Legislația europeană vă garantează nivelul cel mai ridicat de acoperire aplicabil (a se vedea exemplul de mai jos).

Exemplu

Normele UE vă garantează nivelul maxim de acoperire aplicabil

Țara de origine aplică nivelul minim de acoperire stabilit de UE pentru prejudicii materiale - 1 120 000 EUR. Să presupunem că ați provocat un accident într-o țară în care plafonul este mai ridicat - 1 200 000 EUR. Daunele materiale produse în urma accidentului au fost estimate la 1 180 000 EUR, cu 60 000 EUR mai mult decât suma garantată în țara dumneavoastră.

Deși nu ați convenit cu asiguratorul asupra unei sume mai mari, veți beneficia de acoperire pentru 1 180 000 EUR, deoarece legislația UE vă garantează nivelul maxim de acoperire. În acest caz, este vorba despre plafonul aplicabil în țara în care a avut loc accidentul.

Accidentul s-a produs din cauza altui participant la trafic

Accidente care implică un șofer neasigurat

Anunțați poliția dacă aveți un accident în care este implicat un șofer neasigurat sau un șofer care părăsește locul accidentului. Sfaturi utile în aceste situații puteți primi și de la compania de asigurări.

Puteți contacta și organismul național de despăgubire en  din țara dumneavoastră. Acesta poate interveni în cazul în care mașina celuilalt șofer este neasigurată sau în cazul în care asiguratorul nu poate fi identificat.

Procedura de despăgubire

Dacă în urma accidentului auto ați fost rănit sau ați suferit pierderi ori daune materiale, puteți solicita despăgubiri . De obicei, trebuie să înaintați cererea într-un anumit interval de timp - întrebați asiguratorul.

Depunerea cererii de despăgubire în străinătate

Aveți posibilitatea de a solicita despăgubiri direct de la asiguratorul en persoanei care a cauzat accidentul.

Depunerea cererii de despăgubire în țara de origine

Aveți 2 opțiuni:

1. să depuneți cererea la sediul reprezentantului în țara dumneavoastră al asiguratorului persoanei care a cauzat accidentul.

Reprezentantul care se ocupă cu soluționarea cererilor de despăgubire trebuie să verifice informațiile și să ia toate măsurile necesare pentru a negocia soluționarea cererii dumneavoastră. Pentru a afla dacă asiguratorul în cauză are reprezentanți în țara dumneavoastră, contactați birourile/centrele naționale de informare cu privire la Cartea Verde en .

2. să depuneți cererea la sediul organismului național de despăgubire din țara dumneavoastră.

Dacă asiguratorul din cealaltă țară a UE nu are reprezentant în țara dumneavoastră, puteți adresa cererea organismului național de despăgubire en . Acesta vă poate ajuta în cazul în care mașina celuilalt șofer este neasigurată sau în cazul în care asiguratorul nu poate fi identificat.

Exemplu

Depuneți cererea unde vă este mai ușor

Ignacio locuiește în Spania. În timpul unei vacanțe în Germania, el a fost victima unui accident rutier cauzat de un șofer german. Întrucât nu vorbește limba germană, lui Ignacio i-a fost greu să depună o cerere de despăgubire pe teritoriul acestei țări.

De aceea, a decis să adreseze cererea organismului spaniol de despăgubire, la întoarcerea în țară. Astfel, Ignacio a evitat problemele lingvistice și a primit și despăgubirea la care avea dreptul.

3 luni pentru a primi o ofertă de despăgubire sau un răspuns

Dacă răspunderea nu este contestată, iar pagubele au fost evaluate, ar trebui să primiți o ofertă motivată de despăgubire în termen de 3 luni de la data la care ați depus cererea de despăgubire.

Dacă nu este clar din vina cui s-a petrecut accidentul și la ce despăgubire aveți dreptul, trebuie să primiți un răspuns motivat, care să acopere toate aspectele menționate în cerere.

Dacă nu primiți un răspuns sau o ofertă în termen de 3 luni, aveți dreptul la dobânzi la despăgubirea oferită de asigurator sau obținută prin hotărâre judecătorească.

Întrebări şi răspunsuri

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: