Yrittäjänä EU:ssa
Tarkistettu viimeksi: 24/11/2021

Autoilijan vakuutusturva ulkomailla

Jos joudut onnettomuuteen ulkomailla, siihen sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jossa onnettomuus tapahtui. Korvauksen hakumenettely voi siis olla erilainen kuin kotimaassasi.

Jos joudut liikenneonnettomuuteen ulkomailla, älä poistu paikalta. Puhuttele toista osapuolta ja soita tarpeen mukaan ambulanssi ja/tai poliisi.

Kirjoita muistiin tarvittavat tiedot vastapuolesta ja onnettomuustilanteesta.

Vahinkoilmoitus

Laadi onnettomuuspaikalla vahinkoilmoitus.

Vakuutusyhtiöt antavat asiakkailleen yleensä vahinkoilmoituslomakkeita, ja alan järjestöt ovat kehittäneet yleiseurooppalaisen vahinkoilmoituslomakkeen. Eurooppalainen vahinkoilmoituslomake on nopea täyttää ja helpottaa vakuutuskorvausten saamista.

Jos sinulla ei ole mitään lomaketta, kirjoita muistiin seuraavat tiedot:

Jos olette vastapuolen kanssa yhtä mieltä onnettomuustilanteesta, ilmaiskaa ja allekirjoittakaa tämä lausuntona. Lausunto helpottaa vakuutuskorvausten selvittämistä.

Muista – älä myönnä vastuuta äläkä allekirjoita vahinkoilmoitusta, jos et ymmärrä täysin, mitä siinä sanotaan.

Jos et ole yhtä mieltä vastapuolen kanssa, vakuutusyhtiönne selvittävät erimielisyyden keskenään. Vakuutusyhtiö perustaa päätöksensä poliisin raporttiin, vahinkoarvioon tai muuhun tietoon.

Esitä korvausvaateesi tueksi:

Sinun on ilmoitettava vahingosta vakuutusyhtiöllesi myös vaikka et hakisi korvauksia.

Mikä on sinun tilanteesi?

Olet aiheuttanut liikennevahingon

Henkilövahingot

Kotimaasi liikennevakuutus tarjoaa vakuutussuojan, jos aiheutat vahinkoa jollekulle toisessa EU-maassa.

Se ei kuitenkaan välttämättä kata muuntyyppisiä vahinkoja, kuten omia henkilövahinkojasi tai tulipalosta tai varkaudesta johtuvia vahinkoja. Näiden osalta vakuutusturva on hyvä tarkistaa vakuutusyhtiöstä ennen matkalle lähtöä.

Liikennevakuutuksesta korvataan EU:ssa yleensä ajoneuvon matkustajien (muiden kuin kuljettajan) vahingot (suomalainen liikennevakuutus korvaa myös liikennevahingon aiheuttaneen kuljettajan henkilövahinkoja). Useimmissa EU-maissa voit ottaa myös lisävakuutuksen kuljettajan henkilövahinkojen varalta.

Vahingonkorvaus

Vakuutusturvasi kattaa vakuutussopimuksessa mainitut korvausmäärät. EU:n lainsäädännössä on vahvistettu vähimmäisvastuumäärät. Jos joudut onnettomuuteen toisessa EU-maassa, vakuutuksesi lakisääteinen korvausvastuu kattaa vähintään seuraavat summat:

Henkilövahingot:

 • 1 120 000 euroa vahingon kärsinyttä kohden tai
 • 5 600 000 euroa vahinkotapausta kohden (riippumatta vahingon kärsineiden lukumäärästä)

Omaisuusvahingot:

 • 1 120 000 euroa vahinkotapausta kohden (riippumatta vahingon kärsineiden lukumäärästä)

Jos liikennevakuutuksesi on EU-maasta, jossa sovelletaan EU:n vähimmäisvastuumääriä korkeampia korvauksia, vakuutusturvasi on niiden mukainen kaikkialla EU:n alueella.

Jos vahinkojen määrä ylittää korvausten enimmäismäärän onnettomuuden tapahtumamaassa, eikä liikennevakuutuksesi kata korkeampaa korvausvastuuta, sinun on maksettava erotus.

Lue lisää liikennevahinkoja koskevista kansallisista säännöistä ja vakuutusturvasta:

Επιλέξτε χώρα:

 • Αυστρίαaten
 • Belgiabeen
 • Bulgaria*bg
 • Kroatiacren
 • Κύπροςcyen
 • Tšekki*cz
 • Tanska*dk
 • Εσθονίαeeen
 • Φινλανδίαfien
 • Ranska*fr
 • Saksa*de
 • Kreikkagren
 • Ουγγαρίαhuen
 • Islanti*is
 • Irlanti*ie
 • Ιταλίαiten
 • Latvia*lv
 • Liechtenstein*li
 • Liettua*lt
 • Luxemburg*lu
 • Malta*mt
 • Alankomaat*nl
 • Νορβηγίαnoen
 • Πολωνίαplen
 • Portugalipten
 • Romania*ro
 • Σλοβακίαsken
 • Slovenia*si
 • Espanjaesen
 • Ruotsiseen
 • Sveitsi*ch

* Tiedot eivät ole vielä saatavilla.

Onko sinulla vielä kysyttävää?

Euroopan komissio ei vastaa ulkoisten verkkosivujen sisällöstä.

Sinun kannattaa tarkistaa vakuutusyhtiöstäsi, kattaako liikennevakuutuksesi rajoittamattoman korvausvastuun erityisesti henkilövahinkojen osalta.

EU:n lainsäädännössä taataan, että vakuutusturvasi on kussakin tapauksessa korkeimman saatavilla olevan korvauksen suuruinen (ks. seuraava esimerkkitapaus).

Esimerkkitapaus

Vakuutusturvasi kattaa EU:ssa korkeimman korvausmäärän

Kotimaassasi omaisuusvahinkojen korvauksiin sovelletaan EU-sääntöjen mukaista vähimmäisvastuumäärää eli 1 120 000 euroa. Matkustaessasi Euroopassa aiheutat liikennevahingon toisessa EU-maassa, jossa vähimmäisvastuumäärä on korkeampi – 1 200 000 euroa. Onnettomuuden omaisuusvahingot arvioidaan 1 180 000 euroksi – 60 000 euroa suuremmiksi kuin kotimaassasi sovellettava korvausmäärä.

Vaikka et olisikaan sopinut vakuutusyhtiösi kanssa korkeammasta korvausmäärästä, vakuutusturvasi kattaa 1 180 000 euron omaisuusvahingot, sillä EU-lainsäädännön mukaan vahinkoihin sovelletaan korkeinta mahdollista korvausmäärää. Tässä tapauksessa korvaukset määräytyvät tapahtumamaan vastuumäärien mukaisesti.

Jos liikennevahinko ei ollut oma syysi

Vakuuttamattoman kuljettajan liikennevahinko

Ilmoita poliisille, jos joudut onnettomuuteen, jonka toisena osapuolena oleva kuljettaja ei ole vakuutettu tai joka pakenee onnettomuuspaikalta. Saat opastusta myös vakuutusyhtiöltäsi.

Lisäksi voit ottaa yhteyttä kotimaasi kansalliseen korvauselimeenen. Se voi puuttua asiaan, jos vastapuolen ajoneuvo on vakuuttamaton tai vakuutusyhtiötä ei voi tunnistaa.

Korvausmenettely

Jos liikennevahinko aiheuttaa sinulle henkilö- tai omaisuusvahinkoja, voit vaatia korvausta . Korvausvaatimukset täytyy yleensä esittää tietyn määräajan kuluessa – varmista ehdot vakuutusyhtiöstäsi.

Korvausvaatimuksen esittäminen ulkomailla

Voit esittää korvausvaatimuksen liikennevahingon aiheuttaneen henkilön vakuutusyhtiölleen.

Korvausvaatimuksen esittäminen kotimaassa

Sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

1. Esitä korvausvaatimus omassa maassasi sen vakuutusyhtiön korvausedustajalle, joka vastaa liikennevahingon aiheuttaneen henkilön vastuuvakuutuksesta.

Edustaja tarkistaa tiedot ja ottaa korvausmenettelyn hoitaakseen. Voit selvittää vahingosta vastuussa olevan vakuutusyhtiön korvausedustajan omassa maassasi ottamalla yhteyttä ns. vihreän kortin (Green Card) järjestelmän kansalliseen tietokeskukseenen (Suomessa Liikennevakuutuskeskus).

2. Esitä korvausvaatimus kotimaasi kansalliselle korvauselimelle.

Jos toisen EU-maan vakuutusyhtiöllä ei ole edustajaa kotimaassasi, voit lähettää vaatimuksesi kansalliselle korvauselimelleen. Tämä elin voi myös puuttua asiaan, jos vastapuolen ajoneuvo on vakuuttamaton tai vakuutusyhtiötä ei voi tunnistaa.

Esimerkkitapaus

Esitä vaatimus siellä, missä se on sinulle helpointa

Espanjassa asuva Ignacio oli lomalla Saksassa ja joutui saksalaisen kuljettajan aiheuttamaan liikenneonnettomuuteen. Koska Ignacio ei puhu saksaa, hänestä tuntui vaikealta vaatia korvausta paikan päällä Saksassa.

Sen vuoksi Ignacio päätti esittää korvausvaatimuksensa kotiin palattuaan Espanjan kansalliselle korvauselimelle. Näin hänen ei tarvinnut huolehtia kieliongelmista ja hän sai korvauksen.

Korvaustarjous tai vastaus 3 kuukauden kuluessa

Jos korvausvastuuta ei kiistetä ja vahingot on arvioitu, sinun pitäisi saada perusteltu korvaustarjous 3 kuukauden kuluessa korvausvaatimuksen jättämisestä.

Vaikka onnettomuuden aiheuttajasta tai korvauksen määrästä vallitsisi epäselvyys, sinun pitäisi saada perusteltu vastaus määräajan kuluessa.

Jos et saa vastausta tai korvaustarjousta 3 kuukauden kuluessa, sinulla on oikeus saada korkoa vakuutusyhtiön tarjoamasta tai tuomioistuimen määräämästä korvauksesta.

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Brexitin vaikutukset

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: