Kansalaisena Euroopassa
Tarkistettu viimeksi: 07/07/2022

Alv-säännöt ja alv-kannat: yleinen ja alennettu verokanta sekä erityiset verokannat

Arvonlisävero (alv) on kulutusvero. Sitä kannetaan lähes kaikista tavaroista ja palveluista, joita ostetaan ja myydään EU:ssa (Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata) kulutustarkoituksessa.

Arvonlisäveroa koskevat yleiset EU-tason perussäännöt, mutta sääntöjen tarkempi soveltaminen voi vaihdella EU-maittain. Arvonlisäveroa maksetaan pääsääntöisesti kaikista tavaroista ja palveluista toimitusketjun kaikissa vaiheissa – myös silloin, kun tuote myydään loppukuluttajalle. Alv:n periminen kattaa myös tuotantoprosessin kaikki vaiheet, esimerkiksi osien hankinnan, kuljettamisen, asentamisen, huoltamisen, pakkaamisen, vakuuttamisen ja lähettämisen loppukuluttajalle.

Milloin arvonlisäveroa kannetaan?

EU:n alueelle sijoittautuneen yrityksen tavaroiden myynnistä ja ostoista suurin osa on arvonlisäveron alaista. Tällöin arvonlisävero maksetaan siihen EU-maahan, missä tuotteet kulutetaan. Vastaavasti palveluista kannetaan arvonlisävero, kun palvelu suoritetaan jossakin EU-maassa.

Arvonlisäveroa ei kuitenkaan kanneta EU:n ulkopuolisiin maihin vietävistä tavaroista. Näissä tapauksissa alv maksetaan tuontimaassa, eikä tavaroiden viejän tarvitse ilmoittaa arvonlisäveroa. Tavaroita vietäessä viejän on kuitenkin toimitettava asiakirjat, joista ilmenee, että tavarat on kuljetettu EU:n ulkopuoliseen maahan. Veroviranomaisille esitettävänä todisteena voi olla esimerkiksi kopio laskusta, kuljetusasiakirja tai tavaroiden tuontia koskeva tullikirjanpidon merkintä.

Todisteiden esittäminen on ehto sille, että tavaroiden viejä voi täysimääräisesti vähentää arvonlisäveron, jonka hän on maksanut aiemman, tavaroiden vientiin liittyvän liiketoimen yhteydessä. Jos todisteet ovat riittämättömät, viejällä ei mahdollisesti ole oikeutta alv:n palautukseen tavaroita vietäessä.

Kansallisella tasolla sovellettavat alv-säännöt

Alv-sääntöjen tarkempi soveltaminen voi vaihdella EU-maittain. Lue lisää alv-säännöistä eri EU-maissa.

Valitse maa

Hae arvonlisäveron palautusta verkossa

EU:ssa rekisteröidyt elinkeinonharjoittajat voivat hakea arvonlisäveron palautusta verkossa (useimmilla alueilla) seuraavissa EU-maissa:

Valitse maa

Vaikka arvonlisävero on käytössä kaikkialla EU:ssa, kukin jäsenmaa saa itse päättää soveltamastaan verokannasta. Arvonlisäkantoihin voi tutustua seuraavassa taulukossa. EU-maiden soveltamia verokantoja koskevat ajantasaiset tiedot on kuitenkin aina syytä tarkistaa paikallisesta verotoimistosta.

Arvonlisäverokannat

Erilaisiin tavaroihin ja palveluihin sovelletaan EU-maissa eri arvonlisäverokantoja. Lisäksi on asetettu erityisiä verokantoja niiden alv-kantojen mukaisesti, joita EU-maissa sovellettiin ennen niiden liittymistä EU:hun.

EU-maiden soveltamat alv-kannat

Vaikka arvonlisävero on käytössä kaikkialla EU:ssa, kukin jäsenmaa saa itse päättää soveltamastaan verokannasta. Tällä hetkellä sovellettaviin arvonlisäkantoihin voi tutustua seuraavassa taulukossa. Verokantoja koskevat ajantasaiset tiedot on kuitenkin aina syytä tarkistaa oman maan alv-viranomaiselta.

EU-maiden soveltamat alv-kannat

Arvonlisäverokannat EU-maittain (päivitetty viimeksi 23.3.2022)
Jäsenmaa Maakoodi Yleinen verokanta Alennettu verokanta Poikkeuksellisen alhainen verokanta Siirtymäkauden verokanta
Itävalta AT 20 10 / 13 - 13
Belgia BE 21 6 / 12 - 12
Bulgaria BG 20 9 - -
Kypros CY 19 5 / 9 - -
Tšekki CZ 21 10 / 15 - -
Saksa DE 19 7 - -
Tanska DK 25 - - -
Viro EE 20 9 - -
Kreikka EL 24 6 / 13 - -
Espanja ES 21 10 4 -
Suomi FI 24 10 / 14 - -
Ranska FR 20 5,5 / 10 2,1 -
Kroatia HR 25 5 / 13 - -
Unkari HU 27 5 / 18 - -
Irlanti IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Italia IT 22 5 / 10 4 -
Liettua LT 21 5 / 9 - -
Luxemburg LU 17 8 3 14
Latvia LV 21 12 / 5 - -
Malta MT 18 5 / 7 - -
Alankomaat NL 21 9 - -
Puola PL 23 5 / 8 - -
Portugali PT 23 6 / 13 - 13
Romania RO 19 5 / 9 - -
Ruotsi SE 25 6 / 12 - -
Slovenia SI 22 5 / 9,5 - -
Slovakia SK 20 10 - -

Yleinen verokanta

Kussakin maassa on yleinen verokanta, jota sovelletaan useimpiin tavaroihin ja palveluihin. Yleisen verokannan on oltava vähintään 15 %.

Alennettu verokanta

Tiettyihin tavaroihin ja palveluihin voidaan soveltaa yhtä tai kahta alennettua verokantaa (alv-direktiivin liitteessä III olevan luettelon perusteella). Useimmissa tapauksissa alennettua verokantaa ei kuitenkaan voida soveltaa sähköisesti suoritettaviin palveluihin. Alennettujen verokantojen on oltava vähintään 5 %.

Erityiset verokannat

Joissakin EU-maissa voidaan tiettyjen tavaroiden tai palveluiden myyntiin soveltaa erityisiä alv-kantoja, jos niitä sovellettiin näissä maissa 1. tammikuuta 1991.

Erityiset verokannat tarkoitettiin alun perin siirtymäjärjestelyiksi, joiden tarkoituksena oli varmistaa sujuva siirtyminen EU:n alv-sääntöjen soveltamiseen, kun EU:n sisämarkkinat tulivat voimaan 1. tammikuuta 1993. Ne oli määrä poistaa asteittain.

Erityisiä alv-kantoja on kolmentyyppisiä:

Poikkeuksellisen alhainen verokanta

Joissakin EU-maissa sovelletaan tiettyjen tavaroiden tai palveluiden myyntiin poikkeuksellisen alhaista verokantaa, joka on alle 5 %.

Nollaverokanta

Joissakin EU-maissa voidaan tiettyjen tavaroiden tai palveluiden myyntiin soveltaa myös nollaverokantaa. Jos tavaraan tai palveluun sovelletaan nollaverokantaa, asiakkaalta ei laskuteta arvonlisäveroa, mutta liikkeenharjoittaja voi vähentää liiketoimeen välittömästi liittyvistä hankinnoista itse maksamansa arvonlisäveron.

Siirtymäkauden verokanta

Joissakin EU-maissa sovelletaan siirtymäkauden verokantaa tiettyihin tavaroihin ja palveluihin, jotka eivät kuulu alv-direktiivin liitteen III mukaisen alennetun verokannan piiriin. Nämä maat voivat jatkaa alennetun alv-kannan soveltamista kyseisiin tavaroihin ja palveluihin yleisen verokannan sijasta edellyttäen, että verokanta on vähintään 12 %.

Katso myös

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: