Tarkistettu viimeksi: 22/05/2019

Alv-säännöt ja alv-kannat

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Arvonlisäveroa koskevat yleiset EU-tason perussäännöt, mutta sääntöjen tarkempi soveltaminen voi vaihdella EU-maittain. Arvonlisäveroa maksetaan pääsääntöisesti kaikista tavaroista ja palveluista – myös silloin, kun tuote myydään loppukuluttajalle. Alv:n periminen kattaa myös tuotantoprosessin kaikki vaiheet, esimerkiksi osien hankinnan, niiden asentamisen ja kuljetuksen.

EU:n alueelle sijoittautuneen yrityksen myynnistä ja ostoista suurin osa on arvonlisäveron alaista.

Tämä ei kuitenkaan koske EU:n ulkopuolisiin maihin tapahtuvaa vientiä. Tässä tapauksessa alv maksetaan tuontimaassa. Viejän on kyettävä todistamaan, että tavarat on viety EU:n ulkopuoliseen maahan.

Lisätietoa arvonlisäverosta kansallisella tasolla:

Valitse maa:


Rekisteröidyt elinkeinonharjoittajat voivat hakea arvonlisäveron palautusta verkossa (useimmilla alueilla) seuraavissa EU-maissa:

Valitse maa:

 • Liettualtlten
 • Maltamten
 • Portugali*pt
 • Puola*pl
 • Ranskafrfren
 • Romaniaroen
 • Ruotsiseen
 • Saksadedeen
 • Slovakiasken
 • Slovenia*si
 • Suomififi
 • Tanskadkdadeen
 • Unkari*hu
 • Viroeeeten
 • Yhdistynyt kuningaskuntauken

Vaikka arvonlisävero on käytössä kaikkialla EU:ssa, kukin jäsenmaa saa itse päättää soveltamastaan verokannasta. Arvonlisäkantoihin voi tutustua seuraavassa taulukossa. EU-maiden soveltamia verokantoja koskevat ajantasaiset tiedot on kuitenkin aina syytä tarkistaa paikallisesta verotoimistosta.

EU-maiden soveltamat alv-kannat

Arvonlisäverokannat maittain (päivitetään joka vuosi tammikuussa ja heinäkuussa)
Jäsenmaa Maakoodi Yleinen verokanta Alennettu verokanta Poikkeuksellisen alhainen verokanta Siirtymäkauden verokanta
Itävalta AT 20 10 / 13 - 13
Belgia BE 21 6 / 12 - 12
Bulgaria BG 20 9 - -
Kypros CY 19 5 / 9 - -
Tšekki CZ 21 10 / 15 - -
Saksa DE 19 7 - -
Tanska DK 25 - - -
Viro EE 20 9 - -
Kreikka EL 24 6 / 13 - -
Espanja ES 21 10 4 -
Suomi FI 24 10 / 14 - -
Ranska FR 20 5,5 / 10 2,1 -
Kroatia HR 25 5 / 13 - -
Unkari HU 27 5 / 18 - -
Irlanti IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Italia IT 22 5 / 10 4 -
Liettua LT 21 5 / 9 - -
Luxemburg LU 17 8 3 14
Latvia LV 21 12 / 5 - -
Malta MT 18 5 / 7 - -
Alankomaat NL 21 9 - -
Puola PL 23 5 / 8 - -
Portugali PT 23 6 / 13 - 13
Romania RO 19 5 / 9 - -
Ruotsi SE 25 6 / 12 - -
Slovenia SI 22 9,5 - -
Slovakia SK 20 10 - -
Iso-Britannia UK 20 5 - -

Lisätietoa alv-kannoista on komission verotuksen ja tulliliiton pääosastondefren (TAXUD) verkkosivuilla.

Erilaisiin tavaroihin ja palveluihin sovelletaan eri arvonlisäverokantoja.

Yleinen verokanta

Kussakin maassa on yleinen verokanta, jota sovelletaan useimpiin tavaroihin ja palveluihin. Yleisen verokannan on oltava vähintään 15 %.

Alennettu verokanta

Enintään kahta alennettua verokantaa voidaan soveltaa rajalliseen tavara- tai palveluvalikoimaan. Alennetun verokannan on pääsääntöisesti oltava vähintään 5 %.

Erityiset verokannat

Joissakin maissa voidaan tiettyjen tavaroiden tai palveluiden myyntiin soveltaa erityisiä alv-kantoja.

Poikkeuksellisen alhainen verokanta

Joissakin maissa sovelletaan tiettyjen tavaroiden tai palveluiden myyntiin poikkeuksellisen alhaista verokantaa, joka on alle 5 %. Esimerkiksi Espanjassa sovelletaan poikkeuksellisen alhaista 4 %:n verokantaa joihinkin palveluihin, kuten vammaisten liikkumisvälineiden huolto- ja kunnossapitopalveluihin ja näiden välineiden mukauttamiseen liittyviin palveluihin.

Nollaverokanta

Joissakin maissa voidaan tiettyjen tavaroiden tai palveluiden myyntiin soveltaa myös nollaverokantaa. Jos tavaraan tai palveluun sovelletaan nollaverokantaa, asiakkaalta ei laskuteta arvonlisäveroa, mutta liikkeenharjoittaja voi vähentää liiketoimeen välittömästi liittyvistä hankinnoista itse maksamansa arvonlisäveron. Nollaverokantaa sovelletaan esimerkiksi ulkomaanvientiin ja tiettyihin EU:n ulkopuolisille asiakkaille tarjottaviin rahoituspalveluihin.

Siirtymäkauden verokanta

Siirtymäkauden verokantaa sovelletaan tiettyihin tavaroihin ja palveluihin, jotka eivät kuulu alennetun verokannan piiriin, mutta joihin jotkin EU-maat sovelsivat alennettua verokantaa 1. tammikuuta 1991. Nämä maat voivat jatkaa alennetun verokannan soveltamista kyseisiin tavaroihin ja palveluihin yleisen verokannan sijasta edellyttäen, että verokanta on vähintään 12 %.

Erityiset verokannat tarkoitettiin alun perin siirtymäjärjestelyiksi, joiden tarkoituksena oli varmistaa sujuva siirtyminen pois sääntöihin sovellettavista poikkeuksista, kun EU:n sisämarkkinat tulivat voimaan 1. tammikuuta 1993. Ne oli määrä poistaa asteittain.

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Paikalliset yritystukipalvelut - Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Jaa tämä sivu: