Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 22/05/2019

Przepisy dotyczące podatku VAT i stawki VAT

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

W UE obowiązują standardowe przepisy dotyczące VAT-u, ale ich stosowanie może się w praktyce różnić w zależności od kraju UE. Zazwyczaj musisz płacić VAT od wszystkich towarów i usług, w tym od sprzedaży konsumentowi końcowemu. VAT jest również pobierany na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego (zakup komponentów, montaż, transport itp.).

W przypadku przedsiębiorstw mających siedzibę w UE VAT jest naliczany od większości transakcji sprzedaży i zakupu w UE.

VAT nie jest pobierany w przypadku eksportu do krajów spoza UE. W takim przypadku podatek od wartości dodanej jest płacony w kraju przywozu i trzeba przedstawić dowód, że towar został wywieziony do kraju spoza UE.

Więcej informacji na temat podatku VAT w poszczególnych krajach przedstawiono poniżej.

Wybierz kraj:

 • Szwecjaseen
 • Słowacjasksken
 • Słoweniasislen
 • Węgryhuen
 • Włochyiten
 • Zjednoczone Królestwouken
 • Łotwalvlven

Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana, możesz złożyć deklarację VAT online (w większości regionów) w następujących krajach UE:

Wybierz kraj:

 • Grecja*gr
 • Irlandiaieen
 • Litwaltlten
 • Maltamten
 • Niderlandynlen
 • Niemcydedeen
 • Polska*pl
 • Portugalia*pt
 • Rumuniaroen
 • Szwecjaseen
 • Słowacjasken
 • Słowenia*si
 • Węgry*hu
 • Włochyiten
 • Zjednoczone Królestwouken

Chociaż VAT jest pobierany w całej UE, każde państwo członkowskie samo ustala swoje stawki tego podatku. W tabeli poniżej znajdziesz stawki obowiązujące w poszczególnych krajach. Jednak aby mieć absolutną pewność co do wysokości danej stawki, warto skontaktować się z miejscowym urzędem podatkowym.

Stawki VAT stosowane w państwach członkowskich UE

Lista stawek VAT stosowanych w państwach członkowskich ( aktualizowana dwa razy w roku – w styczniu i lipcu)
Państwo członkowskie Kod państwa Stawka podstawowa Stawka obniżona Stawka „super obniżona" Stawka pośrednia
Austria AT 20 10 / 13 - 13
Belgia BE 21 6 / 12 - 12
Bułgaria BG 20 9 - -
Cypr CY 19 5 / 9 - -
Czechy CZ 21 10 / 15 - -
Niemcy DE 19 7 - -
Dania DK 25 - - -
Estonia EE 20 9 - -
Grecja EL 24 6 / 13 - -
Hiszpania ES 21 10 4 -
Finlandia FI 24 10 / 14 - -
Francja FR 20 5,5 / 10 2,1 -
Chorwacja HR 25 5 / 13 - -
Węgry HU 27 5 / 18 - -
Irlandia IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Włochy IT 22 5 / 10 4 -
Litwa LT 21 5 / 9 - -
Luksemburg LU 17 8 3 14
Łotwa LV 21 12 / 5 - -
Malta MT 18 5 / 7 - -
Holandia NL 21 9 - -
Polska PL 23 5 / 8 - -
Portugalia PT 23 6 / 13 - 13
Rumunia RO 19 5 / 9 - -
Szwecja SE 25 6 / 12 - -
Słowenia SI 22 9,5 - -
Słowacja SK 20 10 - -
Wielka Brytania UK 20 5 - -

Więcej informacji na temat stawek VAT można znaleźć na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnejdefren (TAXUD).

Istnieją różne stawki VAT. Są stosowane w zależności od produktu lub usługi, której dotyczy transakcja.

Stawka podstawowa

W każdym kraju stosuje się stawkę podstawową, która obowiązuje w odniesieniu do większości sprzedawanych towarów i usług. Nie może ona być niższa niż 15 proc.

Stawka obniżona

Stawki obniżone (maksymalnie dwie) można stosować w odniesieniu do ograniczonej liczby towarów i usług. Zazwyczaj nie mogą one być niższe niż 5 proc.

Stawki specjalne

Niektóre kraje mogą wprowadzić dla wybranych towarów i usług stawki specjalne.

Stawka „super obniżona"

Niektóre kraje mogą wprowadzić dla wybranych towarów i usług tzw. stawkę super obniżoną (poniżej 5 proc.). Na przykład w Hiszpanii znacznie obniżoną stawkę w wysokości 4 proc. stosuje się w odniesieniu do niektórych usług, takich jak konserwacja i dostosowanie środków transportu przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Stawka zerowa

W niektórych krajach część towarów i usług jest całkowicie zwolniona z podatku VAT. Nawet jeśli naliczana jest stawka zerowa i kupujący nie płaci podatku VAT, sprzedawcy nadal przysługuje prawo do odliczeń – czyli może odliczyć VAT, który zapłacił przy zakupie bezpośrednio powiązanych ze sprzedażą towarów lub usług (np. eksport lub niektóre usługi finansowe skierowane do klientów spoza UE).

Stawki pośrednie

Stawki pośrednie mają zastosowanie do niektórych towarów i usług, które nie kwalifikują się do stawki obniżonej, ale w odniesieniu do których niektóre kraje UE stosowały już obniżone stawki w dniu 1 stycznia 1991 r. Kraje te mogą w dalszym ciągu stosować te obniżone stawki (zamiast stawek podstawowych), pod warunkiem że nie są one niższe niż 12 proc.

Stawki pośrednie były pomyślane jako rozwiązanie tymczasowe, aby ułatwić zniesienie odstępstw od reguł po 1 stycznia 1993 r., gdy wszedł w życie jednolity rynek. Miały być one stopniowo wycofywane.

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: