Ostatnio sprawdzono: 05/08/2020

Pracownicy kolei

dpoczynek dobowy

Powinieneś zagwarantować swoim pracownikom odpoczynek dobowy w miejscu zamieszkania wynoszący co najmniej 12 kolejnych godzin w okresie 24 godzin. Odpoczynek dobowy w miejscu zamieszkania możesz skrócić do minimum wynoszącego 9 godzin raz na 7 dni. W takim przypadku następny odpoczynek dobowy w miejscu zamieszkania musisz przedłużyć o liczbę godzin odpowiadającą różnicy pomiędzy skróconym okresem odpoczynku a 12 godzinami.

Odpoczynek dobowy Twoich pracowników poza miejscem zamieszkania wynosi co najmniej 8 kolejnych godzin w okresie 24 godzin. Ponadto następny odpoczynek dobowy musi być odpoczynkiem w miejscu zamieszkania.

Czas prowadzenia pociągu i przerwy dla maszynistów

Zatrudniani przez Ciebie maszyniści nie powinni prowadzić pociągu dłużej niż 9 godzin podczas zmiany dziennej oraz 8 godzin podczas zmiany nocnej, przypadającej pomiędzy dwoma okresami odpoczynku dobowego. Czas prowadzenia pociągu przez maszynistów musisz ograniczyć do 80 godzin w okresie dwóch tygodni.

W zależności od czasu pracy musisz zagwarantować maszynistom następujące przerwy:

Jeżeli w pociągu jest drugi maszynista, warunki przyznawania przerw wynikają z przepisów krajowych.

Przerwy dla pozostałego personelu obsługi pociągu

Pozostałemu personelowi pracującemu dłużej niż 6 godzin musisz zapewnić przerwę trwającą co najmniej 30 minut.

Odpoczynek tygodniowy

Jako pracodawca musisz zadbać o to, by Twoi pracownicy skorzystali w każdym okresie 7 dni z co najmniej 24-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, przedłużonego o 12 godzin odpoczynku dobowego. W każdym roku Twoi pracownicy muszą wykorzystać 104 okresy odpoczynku po 24 godziny, obejmujące 52 okresy odpoczynku tygodniowego trwające po 24 godziny, zawierające:

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Uzyskaj poradę na temat przepisów UE, które mają zastosowanie do Twojej firmy / Uzyskaj pomoc w rozwiązywaniu problemów z organami publicznymi

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: