Ostatnio sprawdzono: 26/04/2019

Pracownicy kolei

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

 

 

 

 

dpoczynek dobowy

Powinieneś zagwarantować swoim pracownikom odpoczynek dobowy w miejscu zamieszkania wynoszący co najmniej 12 kolejnych godzin w okresie 24 godzin. Odpoczynek dobowy w miejscu zamieszkania możesz skrócić do minimum wynoszącego 9 godzin raz na 7 dni. W takim przypadku następny odpoczynek dobowy w miejscu zamieszkania musisz przedłużyć o liczbę godzin odpowiadającą różnicy pomiędzy skróconym okresem odpoczynku a 12 godzinami.

Odpoczynek dobowy Twoich pracowników poza miejscem zamieszkania wynosi co najmniej 8 kolejnych godzin w okresie 24 godzin. Ponadto następny odpoczynek dobowy musi być odpoczynkiem w miejscu zamieszkania.

Czas prowadzenia pociągu i przerwy dla maszynistów

Zatrudniani przez Ciebie maszyniści nie powinni prowadzić pociągu dłużej niż 9 godzin podczas zmiany dziennej oraz 8 godzin podczas zmiany nocnej, przypadającej pomiędzy dwoma okresami odpoczynku dobowego. Czas prowadzenia pociągu przez maszynistów musisz ograniczyć do 80 godzin w okresie dwóch tygodni.

W zależności od czasu pracy musisz zagwarantować maszynistom następujące przerwy:

Jeżeli w pociągu jest drugi maszynista, warunki przyznawania przerw wynikają z przepisów krajowych.

Przerwy dla pozostałego personelu obsługi pociągu

Pozostałemu personelowi pracującemu dłużej niż 6 godzin musisz zapewnić przerwę trwającą co najmniej 30 minut.

Odpoczynek tygodniowy

Jako pracodawca musisz zadbać o to, by Twoi pracownicy skorzystali w każdym okresie 7 dni z co najmniej 24-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, przedłużonego o 12 godzin odpoczynku dobowego. W każdym roku Twoi pracownicy muszą wykorzystać 104 okresy odpoczynku po 24 godziny, obejmujące 52 okresy odpoczynku tygodniowego trwające po 24 godziny, zawierające:

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: