Ostatnio sprawdzono: 15/04/2021

Rozwód i separacja

Skutki brexitu

Przyczyny, które mogą stanowić podstawę do wystąpienia o rozwód lub separację, oraz konieczne formalności są określone w przepisach poszczególnych krajów UE. Przepisy te bardzo się między sobą różnią w zależności od kraju.

Jednak w sprawach dotyczących dwóch lub kilku krajów UE – np. jeśli oboje małżonkowie mieszkają w różnych krajach lub mają różne obywatelstwa – to przepisy UE pomagają określić, które sądy są właściwe i prawo którego kraju ma zastosowanie.

Gdzie możesz wnieść sprawę o rozwód lub separację?

Możesz wystąpić o rozwód lub separację razem z partnerem, składając wspólny wniosek, bądź sam złożyć wniosek.

Wniosek możesz złożyć w sądzie w kraju:

Sądem właściwym do orzekania w Waszej sprawie jest pierwszy sąd, do którego wniesiono pozew i który spełnia powyższe warunki.

Sądem właściwym do przekształcenia separacji prawnej w rozwód (jeśli jest to zgodne z przepisami danego kraju) jest sąd w kraju UE, który wydał orzeczenie o separacji.

Sąd właściwy do orzekania w sprawie rozwodu może również rozstrzygnąć kwestie dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej, jeśli dziecko mieszka w tym samym kraju.

Przepisy którego kraju mają zastosowanie do Twojej sprawy o rozwód lub separację?

Czy Twoja sprawa dotyczy dwóch lub kilku krajów UE – np. gdy oboje małżonkowie mają różne obywatelstwa lub mieszkają w innym kraju UE niż ich kraj ojczysty?

Prawem, które ma zastosowanie do Twojego wniosku o rozwód, niekoniecznie musi być prawo kraju, w którym wniesiesz pozew.

Siedemnaście krajów UE przyjęło wspólny zbiór przepisów pozwalających określić, którego kraju prawo powinno mieć zastosowanie w przypadku transgranicznych spraw rozwodowych. Kraje te to: Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy.

W każdym z tych 17 krajów możesz uzgodnić ze współmałżonkiem, że w Waszej sprawie rozwodowej zostanie zastosowane prawo:

Jeśli nie osiągniecie porozumienia ze współmałżonkiem, sądy w tych 17 krajach zastosują prawo:

Jeśli wnosisz pozew o rozwód w innym kraju UE, zapytaj adwokata specjalizującego się w rozwodach, którego kraju przepisy będą mieć zastosowanie do Twojej sprawy i jakie będą tego skutki.

Uznawanie rozwodów i separacji za granicą

Rozwód albo separacja, które orzeczono w jednym kraju UE, są automatycznie uznawane w innych krajach UE – nie ma potrzeby dopełniania dodatkowych formalności.

Uwaga

Wyjątek: Dania

Przepisy UE dotyczące rozwodu i separacji – na przykład w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń – nie mają zastosowania do Danii.

Uzyskaj informacje o postępowaniu rozwodowym w interesującym Cię kraju.

Wybierz kraj:

 • Grecjagrpl
 • Węgryhuen
 • Irlandiaiepl
 • Włochyiten
 • Łotwalven
 • Litwalten
 • Luksemburgluen
 • Maltamten
 • Niderlandynlen
 • Polskaplen
 • Portugaliapten
 • Rumuniaropl
 • Słowacjasken
 • Słoweniasipl
 • Hiszpaniaesen
 • Szwecjaseen

  Masz więcej pytań?

  Prawdziwa historia

  Rozwód bez obopólnej zgody: sądem właściwym jest sąd kraju, który był ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania pary

  Jack i Marie, irlandzko-francuska para małżonków, mieszkali razem w Irlandii.

  Jack znalazł ciekawą i dobrze płatną pracę we Francji i przeprowadził się tam. Miesiąc po rozpoczęciu pracy we Francji Jack postanowił złożyć w Irlandii pozew o rozwód.

  Sąd przyjął pozew, ponieważ w ostatnim okresie para mieszkała razem w Irlandii, a Marie nadal miała tam miejsce zamieszkania.

  Najczęściej zadawane pytania

  Prawo UE

  Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

  Potrzebujesz pomocy lub porady?

  Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

  Udostępnij tę stronę: