Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 25/04/2017

Najczęściej zadawane pytania - Rozwód i separacja

 • Mój mąż i ja zawarliśmy związek małżeński w Czechach, a ostatnio mieszkaliśmy razem w Niemczech. Mój mąż, który jest Brytyjczykiem, wrócił obecnie do Wielkiej Brytanii, ja natomiast pozostałam w Niemczech. Czy mogę wystąpić o rozwód w Czechach?

  NIE - możesz wystąpić o rozwód w Czechach jedynie wtedy, gdy z powrotem tam zamieszkasz przez okres co najmniej sześć miesięcy (jeśli jesteś Czeszką) lub jednego roku (jeśli masz inne obywatelstwo). Tak długo jak pozostajesz w Niemczech, możesz wystąpić o rozwód tylko tam, czyli w kraju, w którym ostatnio zamieszkiwaliście razem.

 • Czy istnieją ogólnounijne przepisy określające, według jakiego prawa przeprowadzony zostanie nasz rozwód lub separacja prawna, jeżeli jedno z nas mieszka w innym kraju?

  NIE - nie będzie to koniecznie prawo kraju, w którym znajduje się sąd rozpatrujący sprawę.

  Niektóre kraje UE uzgodniły przepisy określające kraj, którego przepisy mają zastosowanie - Austria, Belgia, Bułgaria, Francja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy.

  Jednak gdy chodzi o inne kraje, może być trudno przewidzieć, jakie przepisy będą mieć zastosowanie. Krajowe przepisy często bardzo różnią się od siebie – ze względu na niepewność, jaką może to powodować, najlepiej zapytać wyspecjalizowanego adwokata, gdzie należy złożyć wniosek.

 • Wyrok w sprawie mojego rozwodu został wydany w Szwecji. Czy, aby został on uznany w Polsce, muszę zwrócić się do polskich sądów?

  NIE - rozwód (a także separacja prawna czy unieważnienie małżeństwa) orzeczony w jednym kraju UE (w tym przypadku w Szwecji), zostanie automatycznie uznany w innym kraju (w tym przypadku w Polsce), bez potrzeby przechodzenia żadnej szczególnej procedury.

  Możesz jednak zwrócić się o dokonanie zmian w polskich dokumentach dotyczących twojego stanu cywilnego na podstawie szwedzkiego wyroku, jak tylko stanie się on prawomocny (czyli nie będzie można już się od niego odwołać).

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Rozwód i separacja
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy