Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Rozvod a súdna rozluka

 • Môj manžel a ja sme uzavreli sobáš v Českej republike a naposledy sme spolu bývali v Nemecku. Manžel, ktorý je britský občan, sa teraz presťahoval do Spojeného kráľovstva, ale ja som zostala v Nemecku. Môžem požiadať o rozvod v Českej republike?

  NIE - V Českej republike môžete požiadať o rozvod, iba ak sa tam znova presťahujete a budete tam žiť počas najmenej šiestich mesiacov, ak ste občiankou Českej republiky, alebo počas jedného roka v prípade, že ňou nie ste. Pokiaľ zostanete v Nemecku, požiadať o rozvod môžete tam, keďže je to krajina, v ktorej ste mali posledné spoločné bydlisko.

 • Existujú pravidlá platné v celej EÚ určujúce, ktorý právny predpis sa použije na rozvod alebo odlúčenie, ak jeden z nás žije v inej krajine?

  NIE - Nemusí to byť nevyhnutne právny predpis krajiny, v ktorej má sídlo súd zaoberajúci sa vaším prípadom.

  Niektoré štáty EÚ sa dohodli na pravidlách na určenie právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú na takéto konania – Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

  V ostatných krajinách však môže byť veľmi náročné určiť právne predpisy, ktoré sa použijú na rozvodové konanie medzinárodného páru. Vzhľadom na neistotu, ktorá vyplýva z veľkých odlišností medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi, je najlepšie poradiť sa s odborníkom z danej právnej oblasti o tom, kde podať žiadosť o rozvod.

 • Rozsudok v konaní o našom rozvode bol vydaný vo Švédsku. Musím požiadať poľský súd, aby mi ho v Poľsku uznali?

  NIE - Rozvod (alebo právna odluka či anulácia) potvrdený v ktorejkoľvek krajine EÚ (v tomto prípade vo Švédsku) je automaticky uznávaný v ostatných krajinách (v tomto prípade v Poľsku) bez akéhokoľvek osobitného postupu.

  Na základe švédskeho konečného rozsudku môžete požiadať o aktualizáciu svojich poľských dokumentov, ktoré potvrdzujú váš rodinný stav („konečný" rozsudok znamená, že nie je možné sa proti nemu odvolať).

Získať hlavné informácie o tejto téme
Rozvod a súdna rozluka
Právne predpisy EÚ
 • Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo