Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 25/04/2017

Časté otázky - Rozvod a rozluka

 • Můj manžel a já jsme byli oddáni v České republice a společně jsme naposledy žili v Německu. Manžel, který je původem Brit, se nedávno odstěhoval zpět do Spojeného království a já jsem zůstala v Německu. Chceme se rozvést. Zajímalo by mě, zda mohu požádat o rozvod v České republice?

  NE - V České republice můžete požádat o rozvod pouze tehdy, pokud se tam opět přestěhujete a budete tam žít alespoň po dobu šesti měsíců (máte-li českou státní příslušnost) nebo jeden rok (pokud máte jinou státní příslušnost). Po dobu, kdy budete žít v Německu, můžete požádat o rozvod tam, protože Německo je zemí, kde jste naposledy s manželem společně žili.

 • Existují v rámci EU pravidla, která stanoví, která země (tj. který vnitrostátní právní systém) bude rozhodovat ve věcech našeho rozvodu nebo rozluky, pokud každý z nás žije v jiné zemi?

  NE - Nebude to ale nutně právo té země, jejíž soudy se případem zabývají.

  Některé země EU se na takových pravidlech, která rozhodné právo určují, dohodly. Konkrétně Belgie, Bulharsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko a Španělsko.

  Pokud je však do případu zapojen některý jiný členský stát, může být velmi obtížné předem říci, čí právo se na něj uplatní. Vzhledem k této právní nejistotě a skutečnosti, že vnitrostátní předpisy se často značně liší, je nejlepší konzultovat věc se specializovaným advokátem, který vám poradí, ve které zemi žádost podat.

 • Rozsudek o našem rozvodu byl vydán ve Švédsku. Chci si jej nechat uznat v Polsku – bude muset projít řízením u polských soudů?

  NE - Rozvod nebo rozluka nebo prohlášení manželství za neplatné vydané soudem členského státu EU (zde Švédsko) jsou automaticky uznávány ve všech ostatních členských zemích (tedy i v Polsku), aniž by bylo třeba nějaké další zvláštní řízení.

  Můžete si však nechat na základě švédského rozhodnutí aktualizovat polské dokumenty dokládající váš rodinný stav, jakmile bude rozhodnutí konečné („konečné" zde znamená „ve fázi, kdy se proti němu není možné odvolat").

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Rozvod a rozluka
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství