Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 25/04/2017

KKK - Abielulahutus ja kooselu lõpetamine

 • Minu abikaasa ja mina abiellusime Tšehhi Vabariigis ning elasime viimati koos Saksamaal. Minu abikaasa, kes on Suurbritannia kodanik, on nüüdseks läinud tagasi Ühendkuningriiki, kuid mina jäin elama Saksamaale. Kas saan taotleda lahutust Tšehhi Vabariigis?

  EI - te saate lahutust taotleda Tšehhi Vabariigis vaid juhul, kui asute taas sinna elama ning elate seal vähemalt kuus kuud (kui olete Tšehhi kodanik) või ühe aasta (kui te ei ole Tšehhi kodanik). Seni kuni elate Saksamaal, saate lahutust taotleda seal, sest elasite viimati koos just selles riigis.

 • Kas on olemas kogu ELi hõlmavaid eeskirju, millega määrataks kindlaks see, millise riigi õigusega reguleeritakse meie lahutust või kooselu lõpetamist juhul, kui üks meist elab teises liikmesriigis?

  EI - see ei pea ilmtingimata olema selle riigi õigus, kus asuvad asjaomast juhtumit menetlevad kohtud.

  Mõned riigid on leppinud kokku eeskirjades, millega määratakse kindlaks, millise riigi õigust asjaomastel juhtudel kohaldatakse. Need riigid on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia ja Ungari.

  Kuid ülejäänud riikide puhul on väga raske ennustada, millise riigi õigust teie juhtumi puhul kohaldatakse. Võttes arvesse sellest tulenevat ebakindlust, kuna riikide õigused on sageli väga erinevad, oleks targem pidada nõu asjaomase valdkonna advokaadiga, et teada saada, millises riigis lahutust taotleda.

 • Minu lahutust käsitlev kohtuotsus tehti Rootsis. Kas selle tunnustamiseks Poolas pean läbima Poola kohtumenetlused?

  EI - mis tahes ELi liikmesriigis (kõnealusel juhul Rootsis) väljastatud lahutust (või kooselu lõpetamist või abielu kehtetuks tunnistamist) tunnustatakse automaatselt mis tahes teises liikmesriigis (kõnealusel juhul Poolas) ilma täiendavate erimenetlusteta.

  Siiski võite taotleda asjaomaseid Poola dokumente, mis tõendavad teie perekonnaseisu muutust Rootsis tehtud lõpliku kohtuotsuse alusel („lõplik" tähendab seda, et enam ei ole võimalik apellatsioone esitada).

Lisateave selle teema kohta
Abielu lahutamine ja abikaasade lahuselu
ELi õigusaktid
 • Kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid