Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 25/04/2017

Mistoqsijiet frekwenti - Divorzju u separazzjoni legali

 • Jien u żewġi żżewwiġna r-Repubblika Ċeka u l-aħħar li għexna flimkien kien il-Ġermanja. Żewġi, li hu ta' nazzjonalità Britannika, issa mar lura r-Renju Unit, iżda jien għadni l-Ġermanja. Nista' nagħmel talba għad-divorzju fir-Repubblika Ċeka?

  LE - Tista' tagħmel talba għad-divorzju fir-Repubblika Ċeka biss jekk terġa' tmur toqgħod hemm għall mill-inqas sitt xhur (jekk inti Ċeka) jew sena (jekk m'intix). Dment li tibqa' l-Ġermanja, tista' tagħmel talba għad-divorzju hemmhekk, bħala l-pajjiż fejn l-aħħar li għextu flimkien.

 • Jeżistu regoli li japplikaw fl-UE kollha u li jiddeterminaw liema liġi tgħodd għad-divorzju jew separazzjoni legali tagħna jekk xi ħadd minna jkun joqgħod f'pajjiż ieħor?

  LE - Mhux bilfors tkun il-liġi tal-pajjiż fejn tkun qiegħda l-qorti li tisma' l-każ.

  Xi pajjiżi tal-UE qablu dwar regoli biex jiġi ddeterminat il-liġijiet ta' liema pajjiż ikunu japplikaw. Dawn huma l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, Franza, il-Ġermanja, l-Ungerija, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovenja u Spanja.

  Iżda jekk ikunu involuti pajjiżi oħrajn, jista' jkun diffiċli ħafna biex wieħed ibassar liema liġijiet ikunu japplikaw. Minħabba l-inċertezza li din is-sitwazzjoni tista' toħloq u minħabba d-differenzi kbar li spiss ikun hemm bejn il-liġijiet nazzjonali, l-aħjar tkellem avukat speċjalizzat dwar fejn għandek tagħmel it-talba.

 • Is-sentenza tad-divorzju tiegħi ngħatat l-Isvezja. Biex din tiġi rrikonoxxuta l-Polonja, irrid ngħaddi mill-qrati Pollakki?

  LE - Divorzju (jew separazzjoni jew annullament legali) mogħti fi kwalunkwe pajjiż tal-UE (f'dan il-każ l-Isvezja) jiġi rrikonoxxut awtomatikament fil-pajjiżi l-oħrajn (f'dan il-każ fil-Polonja), mingħajr ebda proċedura speċjali.

  Tista', madanakollu, tara li d-dokumenti Pollakki tiegħek li jiċċertifikaw l-istat ċivili tiegħek jiġu aġġornati fuq il-bażi tas-sentenza Svediża malli din tkun finali ("finali" tfisser li ma jkunx għadu possibbli li wieħed jappella minnha)

Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett
Id-divorzju u s-separazzjoni legali
Leġiżlazzjoni tal-UE
 • Il-ġuriżdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u fi kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri