Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 25/04/2017

Vanliga frågor - Skilsmässa och hemskillnad

 • Min man och jag gifte oss i Tjeckien och vi bodde senast tillsammans i Tyskland. Min brittiske man har nu återvänt till sitt hemland, medan jag är kvar i Tyskland. Kan jag ansöka om skilsmässa i Tjeckien?

  NEJ - Du kan bara ansöka om skilsmässa i Tjeckien om du flyttar tillbaka dit och bor där i minst sex månader (om du är tjeckisk medborgare) eller ett år (om du inte är det). Så länge som du bor kvar i Tyskland kan du ansöka om skilsmässa där, eftersom det var där som ni senast bodde tillsammans.

 • Finns det några EU-regler som avgör vilken lagstiftning som gäller för vår skilsmässa eller hemskillnad om en av oss bor i ett annat land?

  NEJ - och det behöver inte vara lagen i det land där domstolen som handlägger ert ärende är belägen.

  Vissa EU-länder har enats om regler som avgör vilket lands lagstiftning som gäller, nämligen Belgien, Bulgarien, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungern och Österrike.

  Men om andra länder är inblandade kan det vara mycket svårt att säga vilket lands lagstiftning som kommer att gälla. Med tanke på den osäkerhet som det här skapar – de nationella lagarna skiljer sig ofta mycket åt – är det bäst att vända sig till en specialiserad advokat och fråga var man ska ansöka någonstans.

 • En svensk domstol beslutade om min skilsmässa. Måste jag vända mig till en polsk domstol om jag vill få domen erkänd i Polen?

  NEJ - En skilsmässa (eller hemskillnad/annullering) som beviljas i ett EU-land (i det här fallet Sverige) erkänns automatiskt i de andra (i det här fallet Polen) utan något särskilt förfarande.

  Du kan dock få dina polska handlingar om ditt civilstånd uppdaterade med stöd i den svenska domen när den är slutgiltig (med slutgiltig menas att domen inte längre kan överklagas).

Läs mer på huvudsidan
Skilsmässa och hemskillnad
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd