Göra affärer
Senast kontrollerat: 13/05/2022

Jobba som offentliganställd utomlands

Statligt anställda utomlands

Du räknas som statligt anställd utomlands om du

Om du däremot arbetar i värdlandet för en lokal offentlig institution utan att vara medborgare i landet räknas du som migrerande arbetstagare.

Se till att ta reda på

Tillträde till jobb i den offentliga sektorn

Som EU-medborgare har du rätt att arbeta i ett annat EU-land, också i den offentliga sektorn – alltså till exempel i statliga företag, organisationer och myndigheter.

EU-länderna har emellertid rätt att reservera vissa jobb för sina egna medborgare om de rör

Det gäller framför allt anställningar inom utrikesförvaltningen, försvaret, polisen och rätts- och skatteväsendet. Men också där måste tjänster som inte innebär myndighetsutövning vara öppna för andra EU-medborgare. Administrativa jobb och it-jobb innebär ingen myndighetsutövning, så de kan inte förbehållas landets egna medborgare.

För att få ett jobb i den offentliga sektorn kan du behöva få dina kvalifikationer erkända i det land där du vill arbeta.

Ditt nya land får inte nedvärdera din arbetslivserfarenhet bara för att du har arbetat i ett annat EU-land när det gäller att

Varning

Om du är EU-medborgare och söker jobb i ett annat EU-land har du också rätt till samma hjälp från den offentliga arbetsförmedlingen som landets medborgare.

Exempel från verkligheten

Din erfarenhet i EU räknas

Franska Elisa arbetade som lärare i hemlandet i tio år innan hon flyttade till Italien. Hennes lärarutbildning godkändes där, men de italienska myndigheterna jämställde henne med en nyutexaminerad lärare och placerade henne i den lägsta lönegraden.

Om antalet tjänsteår avgör lönen för lärare i Italien måste Elisa få tillgodogöra sig jämförbar erfarenhet från ett annat EU-land.

Se också:

Erkännande av yrkeskvalifikationer

Europass

Lediga jobb i Europa

Vanliga frågor

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: