Senast kontrollerat: 04/01/2021

Arbetslöshetsförmåner

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Reglerna och villkoren som beskrivs på den här sidan gäller fortfarande för EU-medborgare i Storbritannien och brittiska medborgare i EU om de skyddas av utträdesfördraget mellan Storbritannien och EU.

Om du har förvärvat rättigheter till social trygghet före den 31 december 2020 (t.ex. rätt till hälso- och sjukvård, arbetslöshetsförmåner eller pension) innehåller utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU allmänna regler som skyddar de rättigheterna. Läs mer om EU-medborgares rättigheter i Storbritannienen

Om du anser att dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen inte respekteras och du behöver råd, kontakta vår rådgivningstjänst.

Om du är en EU-medborgare i Storbritannien ska du först försöka få din sak prövad hos de behöriga brittiska myndigheterna. Om problemet kvarstår kan du anmäla att dina rättigheter har kränkts till hos den brittiska oberoende övervakningsmyndighetenen.

Om du är brittisk medborgare i ett EU-land och vill lämna in ett klagomål kan du göra det hos EU-kommissionen.

Det råder stora skillnader mellan socialförsäkringssystemen i Europa. Varje EU-land har sitt eget.

Men EU-reglerna avgör vilket lands system du omfattas av när flera länder är inblandade – t.ex. när du bor eller arbetar utomlands.

Här kan du läsa mer:

Se också:

Dela denna sida: