Senast kontrollerat: 03/04/2020

Bortförda barn

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Har din partner tagit med sig ert barn till ett annat EU-land utan ditt tillstånd eller i strid med ett domstolsbeslut?

Då kan du gå till domstol för att driva igenom din rätt till vårdnad. Du kan också få hjälp av myndigheterna. Sök myndigheter som ansvarar för internationella bortföranden av barn

Domstolen i det land som barnet har förts till avgör om det ska skickas tillbaka till ursprungslandet – under förutsättning att alla rättsliga krav är uppfyllda.

Möjliga undantagsfall

Både du och ditt barn ska få möjlighet att höras i domstolen.

Upphäva ett vårdnadsbeslut

Om du vill ändra ett vårdnadsbeslut måste du vända dig till domstolen i det land där beslutet fattades.

Du kan inte ändra ett vårdnadsbeslut genom att föra bort barnet och låta en domstol i ett annat EU-land fatta ett motsatt beslut i en vårdnadstvist.

Undantag

De här reglerna gäller inte i Danmark, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Danmark, Island, Norge och Schweiz tillämpar dock 1980 års Haagkonvention om bortförande av barn . Bortföranden som rör de här länderna handläggs enligt konventionen eller andra internationella avtal.

Exempel från verkligheten

Se till att vårdnadsbeslut följs

Irena och Vincenzo har bott i Italien i 14 år och håller på att skilja sig. En italiensk domstol gav 2013 Vincenzo vårdnaden om deras dotter Alessandra och beslutade att hon tillfälligt skulle bo på ett barnhem i Pisa. Samma dag reste Irena med sin dotter till Slovenien.

En slovensk domstol erkände den italienska domen och inledde ett förfarande för att skicka tillbaka Alessandra till pappan, men Irena motsatte sig beslutet.

Den slovenska domstolen gav då Irena tillfällig vårdnad om Alessandra, eftersom man ansåg att flickan kunde få men för livet om hon placerades på ett barnhem i Italien. Alessandra sa också att hon ville stanna hos sin mamma medan rättegången pågick i Slovenien.

Vincenzo överklagade den slovenska domstolens beslut och Alessandra skickades tillbaka till Italien.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Dela denna sida: