Senast kontrollerat: 13/02/2023

Erkännande av yrkeskvalifikationer

Söker du personal till ett Reglerade yrken i ditt land och de sökande har utbildat sig i ett annat EU-land (I det här fallet de 27 EU-länderna)? I så fall måste du eventuellt förvissa dig om att deras erfarenhet och yrkeskvalifikationer erkänns i ditt land.

Ett yrke är reglerat om du måste ha en särskild examen, göra vissa prov eller registrera dig hos en yrkesorganisation innan du får utöva yrket.

Eftersom yrkeskvalifikationerna måste vara erkända innan man får jobba i vissa yrken, måste dina anställda först gå in i databasen med reglerade yrken en och ta reda på om deras yrke är reglerat i EU-länderna och vilka myndigheter som i så fall är behöriga. Om de inte kan hitta sitt yrke i databasen kan de fråga det nationella rådgivningscentrumet för yrkeskvalifikationer en i det land där de vill jobba.

Exempel från verkligheten

Laszlo har en restaurang i Ungern och behöver en ny kock. Han bestämmer sig till slut för att anställa Blaž, en kock från Kroatien. I databasen kan Laszlo se att kockyrket är reglerat i både Kroatien och Ungern. Blaž måste därför kontakta den behöriga myndigheten i Ungern och få sina yrkeskvalifikationer erkända för att få jobba på Laszlos restaurang. Om han behöver hjälp kan Blaž kontakta det ungerska rådgivningscentrumet.

Både anställda och egenföretagare måste följa reglerna om erkännande av yrkeskvalifikationer utomlands. Ansöknings- och erkännandeförfarandena varierar beroende på om de vill tillhandahålla sina tjänster varaktigt eller tillfälligt.

Läs mer om de båda systemen i reglerna om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Det finns särskilda EU-regler om erkännande av yrkeskvalifikationer för vissa yrken en , t.ex. advokater, flygledare och piloter. För läkare, sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, barnmorskor, tandläkare, apotekare, arkitekter och veterinärer erkänns yrkeskvalifikationerna automatiskt.

Europeiska yrkeskortet

För fem yrken finns ett europeiskt yrkeskort (EPC) som gör att man kan få sina yrkeskvalifikationer erkända på nätet. Följande yrken omfattas:

Om den arbetssökande visar upp ett europeiskt yrkeskort kan du kontrollera kortets giltighet i europeiska yrkeskortsdatabasen.

Se också

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida