Последна проверка: 10/03/2020

Признаване на квалификации

Засегнати сте от Брексит?

Наемате служители, които са придобили квалификациите си в друга страна от ЕС (В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария), за да практикуват регулирана професия във вашата страна? В този случай трябва да се уверите, че техният опит и професионални квалификации са признати в страната, в която те планират да работят.

Дадена професия е регулирана, ако е необходимо да притежавате определена образователна степен, да положите специални изпити или да се регистрирате към професионална организация, за да я практикувате.

Признаването на професионалните квалификации е задължително за определени професии. Вашите служители трябва да проверят в базата данни за регулираните професииen дали тяхната професия се регулира в държавите от ЕС и от кои органи. Ако вашите служители не могат да намерят своята професия в базата данни, те могат да се обърнат за помощ към компетентния национален центърen в страната, в която искат да работят.

Лична история

Ласло е собственик на ресторант в Унгария и търси нов готвач. След процеса на подбор, той решава да наеме Блаж, главен готвач от Хърватия. Ласло вижда в онлайн базата данни, че това е регулирана професия както в Хърватия, така и в Унгария. Блаж трябва да се свърже с компетентния орган в Унгария, за да бъдат признати неговите професионални квалификации и да работи в ресторанта на Ласло. Ако се нуждае от помощ, Блаж може да се свърже с центъра за помощ в Унгария.

Както служителите, така и самостоятелно заетите лица трябва да спазват правилата за признаване на професионалните квалификации в чужбина. Процедурите за подаване на заявление и признаване се различават в зависимост от това дали те искат да предлагат услугите си постоянно или временно.

За повече подробности за двата режима, можете да видите правилата за признаване на професионални квалификации.

За определени професииen, като адвокати, ръководители на полети и пилоти, има специални правила на ЕС за признаване на квалификациите. Квалификациите на лекарите, медицинските сестри с общ профил, акушерките, зъболекарите, фармацевтите, архитектите и ветеринарите се признават автоматичноen.

Европейска професионална карта

Европейската професионална карта дава възможност квалификациите за пет професии да бъдат признати посредством онлайн процедура. Тези професии са:

Ако вашият кандидат притежава европейска професионална карта, можете да проверите нейната валидност в базата данни за европейската професионална картаen.

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правилата на ЕС, които важат за вашия бизнес / разрешете проблеми с публичен орган

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: