Последна проверка: 06/12/2021

Социална сигурност

Всяка страна от ЕС има свое законодателство в областта на социалната сигурност. Задълженията и правата съгласно тези закони са едни и същи за всички работещи в съответната страна, независимо дали са местни граждани или са от друга страна.

Правилата на ЕС обаче координират националните системи, за да се гарантира, че хората, които се преместват в друга страна от Съюза, не губят социалното си осигуряване (например пенсионни права и право на здравни услуги) и винаги са наясно какви национални закони важат в техния случай.

Според правилата на ЕС в даден момент за едно лице може да важат законите за социална сигурност само на една страна, така че да трябва да плаща социалноосигурителни вноски само в тази страна.

По принцип важат законите на страната, в която работи лицето в момента (като наето или самостоятелно заето лице), и вноските трябва да се плащат там. Няма значение къде живее лицето (например ако пътува до работата си) или къде е седалището на неговия работодател.

Има изключение за работници, които са командировани в чужбина за по-малко от 2 години: те могат да продължат да бъдат осигурени и да плащат вноски в страната, от която са командировани.

Специални правила определят кои закони важат за хора, които работят едновременно в повече от 1 страна, и къде те трябва да плащат вноски.

Вижте националната информация по-долу.

Въпроси за конкретна страна?

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Засегнати сте от Брексит?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Вашият съветник от EURES Отваряне като външна връзка

Вашият съветник от EURES може да ви информира за условията на труд и да ви помогне при процедурите за наемане на работа във вашата страна или във вашия трансграничен регион.

Електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI)Отваряне като външна връзка

базата данни за Електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI) дава възможност да търсите компетентни органи в страните от ЕС, отговарящи за обезщетения за болест, безработица, семейни обезщетения и пенсии.

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница , например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Още услуги за помощ

Споделяне на страницата: