Последна проверка: 02/01/2023

Социална сигурност

Всяка страна от ЕС има свое законодателство в областта на социалната сигурност. Задълженията и правата съгласно тези закони са едни и същи за всички работещи в съответната страна, независимо дали са местни граждани или са от друга страна.

Правилата на ЕС обаче координират националните системи, за да се гарантира, че хората, които се преместват в друга страна от Съюза, не губят социалното си осигуряване (например пенсионни права и право на здравни услуги) и винаги са наясно какви национални закони важат в техния случай.

Според правилата на ЕС в даден момент за едно лице може да важат законите за социална сигурност само на една страна, така че да трябва да плаща социалноосигурителни вноски само в тази страна.

По принцип важат законите на страната, в която работи лицето в момента (като наето или самостоятелно заето лице), и вноските трябва да се плащат там. Няма значение къде живее лицето (например ако пътува до работата си) или къде е седалището на неговия работодател.

Има изключение за работници, които са командировани в чужбина за по-малко от 2 години: те могат да продължат да бъдат осигурени и да плащат вноски в страната, от която са командировани.

Специални правила определят кои закони важат за хора, които работят едновременно в повече от 1 страна, и къде те трябва да плащат вноски.

Вижте националната информация по-долу.

Изберете държава

Вижте също

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Вашият съветник от EURES

Вашият съветник от EURES може да ви информира за условията на труд и да ви помогне при процедурите за наемане на работа във вашата страна или във вашия трансграничен регион.

Електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI)

базата данни за Електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI) дава възможност да търсите компетентни органи в страните от ЕС, отговарящи за обезщетения за болест, безработица, семейни обезщетения и пенсии.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: