Последна проверка: 02/01/2023

Работа чрез агенции за временна заетост

Равни условия на труд

Когато наемате служители чрез агенция за временна заетост, трябва да им предоставите най-малко същите основни условия на труд и заетост като на вашите служители, работещи на постоянни трудови договори. Това включва заплащане, работно време, извънреден труд, почивки, време за почивка, нощни смени и отпуски. Трябва да им гарантирате същия достъп до общите помещения, които са на разположение на вашия персонал, работещ на постоянни трудови договори, като столове, детски заведения и транспортни услуги, освен ако няма обективни причини за различно третиране.

Трябва да информирате наетите чрез агенция за временна заетост служители, ако се освободят работни места. След като временното им назначение приключи, можете да ги наемете директно, ако желаете.

Дерогации

При строго определени условия се допускат някои ограничени дерогации:

Здраве и безопасност

Преди да започнат работа, трябва да информирате вашите служители, наети чрез агенция за временна заетост, за всички възможни рискове, свързани с тяхната работа, включително за необходимите специални квалификации, умения или медицинско наблюдение.

Предупреждение

В Белгия, Хърватия, Франция, Гърция, Полша, Португалия, Словения и Испания не можете да използвате лица, наети чрез агенция за временна заетост, за извършване на определени дейности, смятани за особено опасни за тяхното здраве и безопасност, като дейности, свързани с разбиване или премахване на азбест, използване на фумиганти, излагане на радиация или на канцерогенни, мутагенни или токсични вещества.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Вашият съветник от EURES

Вашият съветник от EURES може да ви информира за условията на труд и да ви помогне при процедурите за наемане на работа във вашата страна или във вашия трансграничен регион.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: