Последна проверка: 22/08/2022

Учредяване на европейско дружество (SE)

Ако искате да разширите дейността на вашето дружество в друга страна от ЕС (В този случай 27-те държави от ЕС), може да създадете европейско дружество. Европейското дружество, известно още като SE (Societas Europea — на латински), е вид публично акционерно дружество, което ви дава възможност да осъществявате стопанска дейност в различни европейски държави въз основа на единен набор от правила.

Учредяването на европейско дружество води до следните няколко предимства:

Изисквания за учредяване на европейско дружество

За да учредите европейско дружество, трябва да спазите всички изисквания, изброени по-долу:

  1. Седалището и главното управление на дружеството да се намират в една и съща държава от ЕС.
  2. Трябва да имате представителства в други страни от ЕС (дъщерни дружества или клонове) или всички участващи дружества трябва да работят в съответствие със законите на поне две различни държави от ЕС.
  3. Минималният записан капитал (В този случай 27-те държави от ЕС) трябва да бъде в размер на 120 000 евро.
  4. Вие и представителите на служителите на вашето дружество вземате решение за участието на персонала в органите на дружеството и за начина, по който той ще бъде консултиран и информиран.

Предупреждение

Изискванията могат да бъдат различни в различните държави. В някои държави може да има по-високи капиталови изисквания, а в други да се изисква адресът на главното управление и седалището да бъде един и същ. Проверете дали във вашата страна има допълнителни изисквания.

Как се учредява европейско дружество

Има четири начина за учредяване на европейско дружество в зависимост от вашето положение

Как Кой Изисквания
Сливане (с цел създаване на европейско дружество) Публични акционерни дружества Поне 2 дружества от различни държави от ЕС
Създаване на европейско холдингово дружество Публични или частни акционерни дружества Поне 2 дружества от различни държави от ЕС

или

участващите дружества да са имали дъщерно дружество или клон в друга страна от ЕС в продължение на поне 2 години
Създаване на европейско дъщерно дружество Дружества, фирми или други юридически лица

Поне 2 образувания (В този случай 27-те държави от ЕС) от различни държави от ЕС

или

участващите образувания да са имали дъщерно дружество или клон в друга страна от ЕС в продължение на поне 2 години

Преобразуване Публично акционерно дружество Дружество, което е имало дъщерно дружество в друга страна от ЕС в продължение на поне 2 години

Предупреждение

В зависимост от начина, по който учредявате европейско дружество (вж. таблицата по-горе), ще трябва да предоставите различни документи. Проверете в съответния национален орган какви документи са ви необходими.

Националният орган трябва да информира Службата за публикации, че сте поискали регистрация, в рамките на един месец от публикуването на изискваните документи. От националния орган трябва да съобщят:

Вашите данни ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз

Предупреждение

Когато вашето европейско дружество вече е регистрирано, не забравяйте да добавите SE пред или след наименованието му.

Прехвърляне на седалището в друга страна от ЕС

Можете да прехвърлите седалището на вашето европейско дружество в друга страна от ЕС, без да се налага да го ликвидирате, при условие че дружеството ви не е обект на съдебни производства, например за ликвидация или неплатежоспособност. Трябва да оповестите публично 2 месеца по-рано намерението си да прехвърлите седалището, а освен това вашите акционери трябва да одобрят решението за прехвърлянето. Преди да дадат своето одобрение, съответните органи трябва да се уверят, че са изпълнени всички формалности, включително във връзка със защитата на интересите на кредиторите и носителите на други права.

Предупреждение

В някои държави от ЕС компетентните национални органи могат да се противопоставят на прехвърлянето през двумесечния период на предизвестие, като се аргументират с обществения интерес. Държавите са: Белгия, България, Кипър, Дания, Франция, Гърция, Латвия, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания, Швеция.

Счетоводни правила

Трябва да спазвате счетоводните правила за публични акционерни дружества в страната от ЕС, в която е регистрирано дружеството ви.

Ако вашето европейско дружество е:

ще трябва да спазвате националните правила за този вид дружества.

Ликвидация, неплатежоспособност и преустановяване на плащанията

По отношение на ликвидацията, неплатежоспособността и преустановяването на плащанията европейското дружество трябва да следва правилата на европейската страна, в която е регистрирано.

Правила за европейските дружества в отделните държави

По принцип във всички страни от ЕС важат едни и същи правила за европейските дружества. Въпреки това в зависимост от страната, в която е установено европейското дружество, може да има различни правила за някои аспекти. Тези правила може да се отнасят например до това с кои органи трябва да се свържете или какви разпоредби за участието на служителите трябва да изпълните.

Често задавани въпроси

Вижте също

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Единни звена за контакт

Национална информация за разширяването на вашия бизнес в друга страна от ЕС

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: