Последна проверка: 09/12/2022

Правила за носене на пари в брой при пътуване до, от и в рамките на ЕС

Правила за пътуване с пари в брой между държави от ЕС

Тъй като няма общоевропейски правила за пътуване с пари в брой между държави от ЕС, преди пътуване винаги трябва да се свържете с местните митнически органи en в държавата на заминаване и пристигане, както и в държавите, през които преминавате транзитно.

Правила за пътуване с пари в брой при влизане в ЕС или излизане от Съюза

Ако планирате да влезете в ЕС или да го напуснете с пари в брой в размер на 10 000 евро (или тяхната равностойност в други валути) или да носите една или повече от стоките, изброени по-долу (на стойност 10 000 евро), трябва да декларирате парите или стоките пред митническите органи в ЕС, като използвате формуляра за декларация на ЕС за паричните средства en . Правилата на ЕС определят паричните средства като:

Задължение за представяне на декларация за паричните средства и санкции за недеклариране

Ако не подадете декларация за паричните средства или ако тя е невярна или непълна, ще бъдете санкционирани. Имайте предвид, че митническите органи могат да извършват проверки на лица, както и проверки на багажа и/или автомобила ви. Митническите органи също така ще се намесят, когато има признаци, че паричните средства са свързани с престъпна дейност, дори ако сумата е под прага от 10 000 евро.

Предупреждение

Те могат също така да изискват декларация за оповестяване на парични средства, ако паричните средства на стойност 10 000 евро или повече (това включва стоките, определени като парични средства в списъка по-горе) влизат в ЕС или излизат от него по пощата, като товарна пратка или по куриер. В този случай изпращачът или получателят или техните представители трябва да направят декларация за оповестяване в срок от 30 дни от искането на митническите органи.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: