Laatste controle: 09/12/2022

Welke regels gelden als u de EU binnenkomt of verlaat met liquide middelen en als u in de EU rondreist met liquide middelen?

Welke regels gelden wanneer u met liquide middelen van het ene naar het andere EU-land reist?

Er zijn geen uniforme regels voor de hele EU wanneer u met liquide middelen van het ene naar het andere EU-land reist. Daarom moet u vóór uw reis altijd contact opnemen met de douane en in het land van vertrek en van aankomst (en in eventuele doorgangslanden).

Welke regels gelden wanneer u de EU binnenkomt of verlaat met liquide middelen?

Als u de EU binnenkomt of verlaat met 10 000 euro liquide middelen (of hetzelfde bedrag in andere valuta) of met een of meer van de onderstaande goederen (ter waarde van 10 000 euro), moet u hiervan aangifte doen bij de douane in het EU-land van aankomst of vertrek met behulp van het EU-aangifteformulier voor liquide middelen en . De EU-regels definiëren liquide middelen als:

Verplichting om liquide middelen aan te geven en sancties in geval van niet-aangifte

Als u geen aangifte van liquide middelen doet of de aangifte onjuist of onvolledig is, wordt u bestraft. Let op: De douane kan u persoonlijk controleren, maar ook uw bagage en uw voertuig. De douane zal ook optreden wanneer er aanwijzingen zijn dat de liquide middelen verband houden met criminele activiteiten, zelfs als het bedrag minder dan 10 000 euro bedraagt.

Waarschuwing

De douane kan ook een kennisgeving van liquide middelen verlangen als liquide middelen (zie de bovenstaande lijst voor een definitie) met een waarde van 10 000 euro of meer de EU per post of met een vracht- of koerierzending binnenkomen of verlaten. In dat geval moet de afzender of de ontvanger (of hun vertegenwoordiger(s)) uiterlijk 30 dagen na het verzoek van de douane kennis van de liquide middelen geven.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: