Zakendoen
Laatste controle : 24/01/2019

Permanent verblijf (meer dan 5 jaar) voor gezinsleden van buiten de EU

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

Kort voordat ze 5 jaar onafgebroken legaal verblijven in het EU-land waar u woont, moeten uw gezinsleden van buiten de EU daar een permanente verblijfskaart aanvragen.

Deze permanente verblijfskaart is vaak gratis (of even duur als de identiteitskaart voor eigen onderdanen). De kaart moet 10 jaar geldig zijn en automatisch te vernieuwen zijn. Er mogen geen nieuwe voorwaarden worden gesteld.

Bij de aanvraag van de kaart moeten uw gezinsleden van buiten de EU aantonen dat zij minstens 5 jaar legaal in het land verblijven, bijvoorbeeld door een geldige verblijfskaart te tonen die 5 jaar eerder is afgegeven.

Als u geen bewijs van inschrijving voor uw gezinsleden van buiten de EU krijgt, kunt u ons om hulp en advies vragen.

Zelfs als ze eenmaal een permanente verblijfskaart hebben, hebben uw gezinsleden van buiten de EU bij reizen binnen de EU soms toch nog een visum nodig. Lees meer over reisdocumenten voor gezinsleden van buiten de EU.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: