Wonen en reizen
Laatste controle: 10/05/2019

Grensoverschrijdende schuldinvordering

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Heeft u of uw onderneming geld tegoed van een bedrijf dat in een ander Europees land gevestigd is, dan kan de rechter de bankrekening van dat bedrijf bevriezen.

Wanneer kan dit?

U kunt gebruikmaken van deze regel bij alle buitenlandse gevallen binnen de EU, d.w.z. wanneer het gerecht of uw bedrijf (in dit geval de kredietgever) is gevestigd in een ander EU-land dan waar de schuldenaar een bankrekening heeft.

Die procedure, die de inning van schulden binnen de EU sneller en gemakkelijker moet laten verlopen, heet het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen ("European Account Preservation Order" of EAPO)

U hoeft de schuldenaar niet te waarschuwen: zo voorkomt u dat hij de tegoeden op zijn rekening overhevelt, verbergt of uitgeeft voordat u de u verschuldigde bedragen kunt terugvorderen.

In welke landen is deze regel van toepassing?

U kunt een aanvraag voor een EAPO indienen in alle EU-landen, behalve in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Daarvoor kunt u het online-formulier gebruiken. U moet de nodige bewijsstukken meesturen.

Een Europees bevel tot conservatoir beslag betwisten

Bent u het als schuldenaar niet eens bent met een EAPO die tegen u is uitgevaardigd, dan kunt u de beslissing aanvechten met behulp van formulier VII.

Als u het (als schuldenaar of schuldeiser) niet eens bent met een beslissing tot intrekking van een EAPO, kunt u daartegen in beroep gaan met behulp van formulier IX.

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Europese procedure voor geringe vorderingen

Regel uw geschillen met leveranciers of klanten uit een ander EU-land over bedragen tot 2000 euro

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: