Zakendoen
Laatste controle: 06/08/2020

Verkiezingen in het buitenland

Getroffen door de brexit?

Als u EU-burger bent en in een ander EU-land woont, hebt u het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen bij gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen in dat land. Voor u gelden dan dezelfde voorwaarden als voor onderdanen van uw gastland.

Deze bladzijde delen: