Zakendoen
Laatste controle: 13/07/2020

Pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen

Reizen en het coronavirus

Boekt u een pakketreis en/of gekoppelde reisarrangementen, dan zijn er EU-regels die u als consument goed beschermen. Bij een pakketreis heeft u voor, tijdens en na het boeken, tot aan het einde van uw reis, een aantal duidelijk omschreven rechten. Zo heeft u al voor u boekt recht op informatie, is de reisorganisator aansprakelijk voor het goede verloop van het hele dienstenpakket en moet u beschermd zijn tegen financiële problemen van de reisorganisator. Deze rechten gelden voor alle pakketreizen, ongeacht of u ze via internet of persoonlijk bij een touroperator, reisbureau of andere tussenpersoon boekt die als reisorganisator kan worden beschouwd. Voor zogenaamde "gekoppelde reisarrangementen" gelden beperktere rechten.

De regels gelden niet voor op zichzelf staande reisdiensten (zoals een vliegreis en accommodatie die u apart boekt), bepaalde categorieën zakenreizen op basis van een kaderovereenkomst, reizen die incidenteel en zonder winstoogmerk worden verkocht aan een beperkte groep reizigers en reizen die korter duren dan 24 uur tenzij accommodatie erbij is inbegrepen.

Pakketreizen — Uiteenlopende pakketten met dezelfde rechten

U boekt een pakketreis als u voor uw reis of vakantie een combinatie van twee of meer verschillende reisdiensten boekt. Met reisdiensten bedoelen we vervoer, accommodatie, autoverhuur of, zij het onder bepaalde voorwaarden, andere toeristische diensten. Het kan om een kant-en-klare pakketreis gaan, die de touroperator of het reisbureau al had samengesteld, of om een meer op maat gesneden pakket, dat u zelf samenstelt voor u de reisovereenkomst sluit. In beide gevallen zijn de EU-regels van toepassing, mits uw reis op een bepaalde manier is geboekt.

Wat is een pakketreis?

Uw reis wordt beschouwd als een pakketreis wanneer:

1) uw reis wordt samengesteld door of met hulp van een bedrijf, zoals een touroperator of een online- of offline-reisbureau, op basis van één reisovereenkomst

of

2) u zelf reisdiensten boekt op basis van onafhankelijke overeenkomsten met afzonderlijke bedrijven en aan minstens één van de volgende voorwaarden is voldaan:

Een combinatie van een reisdienst zoals accommodatie en een andere toeristische dienst zoals een rondleiding met gids of toegang tot een concert of sportevenement geldt alleen als pakketreis als die andere toeristische dienst minstens 25% of meer van de totale reissom uitmaakt, of een essentieel reisonderdeel is.

Voorbeeld

Een pakketreis boeken

Michel uit België wil in de zomervakantie twee weken in Italië doorbrengen. Hij gaat zijn reis boeken bij een online-reisbureau. Op de site vindt hij een interessant vakantiepakket waarbij vliegtickets, hotelaccommodatie en een aantal dagexcursies zijn inbegrepen. Omdat de totaalprijs van dit all-in-pakket erg aantrekkelijk is, boekt Michel meteen. Hij sluit de reisovereenkomst en betaalt zijn vakantie via het online-reisbureau.

Pakketreizen – Uw recht op duidelijke en nauwkeurige informatie

Voor u een pakketreis boekt, moet de aanbieder (website, app of reisbureau) u alle standaardinformatie over de pakketreis geven, zoals,

U moet ook duidelijke informatie over uw rechten krijgen op basis van een EU-standaardformulier, waarmee u erop wordt gewezen dat u een pakketreis heeft geboekt en welke rechten u heeft.

Pakketreizen – Wijziging of annulering van de reisovereenkomst

Prijsverhoging:De organisator kan de prijs van de pakketreis alleen verhogen als bepaalde kosten hoger uitvallen dan verwacht (bijvoorbeeld brandstofprijzen). Dit moet duidelijk worden aangegeven in de reisovereenkomst en is alleen mogelijk tot 20 dagen voor het begin van de pakketreis. Als de prijsverhoging meer dan 8% van de totale reissom uitmaakt, heeft u het recht om de reisovereenkomst kosteloos te annuleren.

Als u niet op reis kunt gaan kunt u:

Dit staat los van de rechten die u op grond van een eventuele door u gesloten annuleringsverzekering heeft.

Annulering door de reisorganisator: Als de reisorganisator de reis voor aanvang annuleert, heeft u gewoonlijk recht op terugbetaling en eventueel ook op schadevergoeding.

Buitengewone omstandigheden Bij een natuurramp of ernstige veiligheidsproblemen op uw vakantiebestemming die gevolgen kunnen hebben voor uw pakketreis, mag de organisator de pakketreis annuleren. Ook u mag in dergelijke omstandigheden uw pakketreis kosteloos annuleren. In beide gevallen heeft u recht op volledige terugbetaling van alle betaalde bedragen, maar u kunt geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Vanwege de coronapandemie geven organisatoren als alternatief voor terugbetaling vouchers uit die u later kunt inwisselen. Maar u moet altijd de keuze krijgen tussen terugbetaling en een voucher.

Pakketreizen – Aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van reisdiensten

De reisorganisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die deel uitmaken van uw pakketreis.

Worden de met u gemaakte reisafspraken niet nagekomen, bijvoorbeeld als er problemen zijn met het vervoer naar of van uw bestemming, als u niet het beloofde type accommodatie krijgt, of als een geboekte excursie niet doorgaat) dan moet de reisorganisator het probleem zonder extra kosten voor u oplossen.

Blijkt er geen alternatief arrangement te kunnen worden aangeboden of heeft u een geldige reden om dit af te wijzen, en is het vervoer (bijvoorbeeld de vliegreis) in de geboekte pakketreis inbegrepen, moet de reisorganisator aanbieden u naar huis terug te vervoeren. Blijf de kwaliteit van de reisdiensten achter bij hetgeen is afgesproken en kan dit niet ter plekke worden opgelost, dan kunt u ook aanspraak maken op schadevergoeding.

Pakketreizen – Hulp aan de reiziger

Raakt u tijdens uw pakketreis in moeilijkheden, bijvoorbeeld omdat u ziek wordt of uw paspoort kwijtraakt, dan moet de reisorganisator u hulp bieden, zoals informatie over gezondheidsdiensten of consulaire bijstand, en u indien nodig helpen bij het vinden van reisalternatieven.

Gekoppelde reisarrangementen

Gekoppelde reisarrangementen zijn reisdiensten waarvoor u afzonderlijke overeenkomsten sluit met verschillende bedrijven, maar die wel met elkaar samenhangen. Zo'n gekoppeld reisarrangement komt tot stand doordat de aanbieder van een bepaalde reisdienst de boeking van andere reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie "faciliteert".

We bedoelen hier uitdrukkelijk niet de hierboven al besproken pakketreis. Met "faciliteren" bedoelen we namelijk:

of

Een combinatie van een reisdienst (bijvoorbeeld verblijf) en een andere toeristische dienst (rondleiding met gids of toegang tot een concert) kan alleen als gekoppeld reisarrangement worden beschouwd als de extra dienst minstens 25% van de totale reissom uitmaakt, of een essentieel onderdeel is van de reis.

Voorbeeld

Gekoppeld reisarrangement

De Italiaanse Laura boekt rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij een vlucht naar Ierland en betaalt die onmiddellijk. Even later ontvang zij per e-mail een bevestiging van haar vlucht met daarin ook een link naar een Ierse hotelketen die haar een interessant aanbod doet voor haar verblijf in Ierland. Laura gaat in op het aanbod en boekt nog diezelfde dag bij die hotelketen.

Gekoppelde reisarrangementen – Duidelijke en nauwkeurige informatie

Het bedrijf dat uw gekoppeld reisarrangement faciliteert, moet u duidelijke informatie over uw rechten geven op basis van een EU-standaardformulier, waarmee hij u erop wijst dat u een gekoppeld reisarrangement heeft geboekt en wat uw rechten zijn.

Aansprakelijkheid voor boekingsfouten

Deze regels gelden zowel voor pakketreizen als voor gekoppelde reisarrangementen.

Wanneer u een vakantiereis boekt, is het bedrijf (het reisbureau of de website) aansprakelijk voor de volgende problemen bij de boeking:

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor boekingsfouten die u zelf maakt of voor problemen die onvermijdbaar zijn of het gevolg zijn van buitengewone omstandigheden.

Bescherming bij faillissement

Deze regels gelden zowel voor pakketreizen als voor gekoppelde reisarrangementen.

Als het bedrijf waarbij u uw vakantie boekt, failliet gaat, geniet u insolventiebescherming. Het kan gaan om een garantiefonds, een verzekering of een andere beschermingsconstructie, afhankelijk van waar uw EU-land voor heeft gekozen. U krijgt dan alle door u gestorte bedragen terug en zal, indien nodig, terug naar huis worden gebracht, mits het vervoer in uw pakketreis of gekoppeld reisarrangement was inbegrepen.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Deze bladzijde delen: