Laatste controle: 11/02/2022

Hypotheken

Misschien wilt u een woning kopen en heeft u een hypotheek nodig. Hypotheken worden aangeboden door banken, bouwfondsen of andere kredietverleners. Meestal fungeert uw vastgoed als onderpand.

Een hypotheek heeft meestal een lagere rente en een langere looptijd dan een consumentenkrediet. Maar als u uw betalingsverplichting niet nakomt en uw woning het onderpand van uw hypotheek is, kan de hypotheekverstrekker beslag op uw woning laten legen en deze verkopen om de hypotheek af te betalen.

Banken mogen zelf beslissen of zij uw hypotheekaanvraag goedkeuren of weigeren. Voordat u een hypotheekofferte krijgt, zal de hypotheekverstrekker nagaan of u kredietwaardig bent, met andere woorden: of u zich de woning wel kunt veroorloven.

In principe kunt u ook een hypotheek van een kredietverlener in een ander EU-land krijgen. Het land waar u woont, werkt of een woning koopt kan van invloed zijn op de beoordeling van uw aanvraag door de kredietverlener.

Daarom is het belangrijk dat u weet hoe uw kredietwaardigheid beoordeeld wordt.

Kredietwaardigheidsbeoordeling

Voordat een kredietverlener u een lening aanbiedt, zal hij uw kredietwaardigheid beoordelen. Hij hanteert daarbij verschillende criteria, waaronder:

U moet aantonen hoe hoog uw inkomen is, zodat de kredietverlener kan nagaan of u in staat bent de lening terug te betalen.

Hij zal u alleen een hypotheekofferte doen als de berekening voor u positief uitvalt.

Banken weigeren vaak een hypothecaire lening te gevan als de te kopen woning in het buitenlandligt, of als u zelf in het buitenland woont of daar uw geld verdient. Zij mogen EU-burgers echter niet anders behandelen enkel en alleen op grond van nationaliteit.

Als u vermoedt dat een bank u gediscrimineerd heeft op grond van uw nationaliteit, kunt u:

Belangrijke informatie om offertes te beoordelen en te vergelijken

Het is raadzaam om offertes van verschillende kredietverstrekkers te vergelijken voordat u een hypotheek afsluit. Bij bindende offertes is de hypotheekverstrekker verplicht u ook het Europees gestandaardiseerd informatieblad (ESIS) te geven. Dit is een standaarddocument dat een overzicht biedt van de voorwaarden van de aangeboden hypotheek.

Het bevat de volgende informatie:

Met het gestandaardiseerde informatieblad kunt u de offertes van verschillende kredietverleners vergelijken en de beste kiezen. Als u het informatieblad niet van uw kredietverlener hebt gekregen, kunt u het alsnog aanvragen.

Minimaal zeven dagen bedenktijd

Volgens de EU-regels moet een kredietverlener of tussenpersoon u ten minste zeven dagen de tijd geven om al of niet in te gaan op de offerte. In sommige EU-landen krijgt u zelfs nog meer tijd.

Afhankelijk van het land waar u de hypotheek heeft aangevraagd, is dit:

Uw hypotheek vroegtijdig afbetalen

Normaal gesproken mag u uw hypotheek geheel of gedeeltelijk vroegtijdig afbetalen. Hierdoor betaalt u minder rente over uw openstaande schuld of kunt u overstappen naar een voordeligere hypotheek, al dan niet bij een andere hypotheekverstrekker.

Op grond van de nationale regels mag de hypotheekverstrekker bij vroegtijdig aflossen soms om een vergoeding vragen.

Die mag nooit hoger zijn dan de kosten van vervroegde aflossing voor de hypotheekverstrekker.

Verzekeringen en andere diensten

Vaak eist een hypotheekverstrekker dat u een kredietverzekering afsluit voor het geval u niet meer in staat bent uw hypotheek af te lossen,

bijvoorbeeld door overlijden, ernstige ziekte of werkloosheid.

Soms biedt de hypotheekverstrekker u zo'n verzekeringaan, maar als u die weigert, mag dat geen reden zijn om u de hypotheek te weigeren.

Het staat u vrij zelf een voordeligere verzekering zoeken, zolang het gedekte risico maar even hoog is.

Een hypotheekverstrekker mag u wel verplichten bij hem een betaal- of spaarrekening te openen waarvan de hypotheek wordt afgelost.

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: