Viimati ajakohastatud: 09/03/2020

Hüpoteeklaenud

Mida Brexit mõjutab?

Hüpoteeklaenu abil saate soetada endale kodu. Hüpoteeklaene annavad pangad, elamuhoiupangad või muud laenuandjad ning sageli on nende tagatiseks Teie kinnisvara.

Hüpoteeklaenu intressimäär on tarbijakrediidiga võrreldes tavaliselt madalam ning tagasimakseperiood pikem. Kui Te aga ei täida oma tagasimaksekohustust ja Teie hüpoteeklaenu tagatiseks on Teie kinnisvara, võivad laenuandjad Teie kodu arestida ning selle laenu tagasimaksmiseks maha müüa.

Pangad võivad Teie taotluse hüpoteeklaenu saamiseks vastu võtta või otsustada seda mitte teha. Enne Teile hüpoteeklaenu pakkumist peab laenuandja hindama Teie krediidivõimelisust ehk seda, kas saate seda laenu endale lubada.

Põhimõtteliselt on Teil võimalik hüpoteeklaenu saada ka laenuandjalt, kes asub mõnes teises ELi liikmesriigis. Siiski võib Teie elukohariik, töökohariik või kinnisvara asukoht olla laenutaotluse hindamisel mõjuvaks teguriks.

Seepärast on tähtis, et saaksite aru, kuidas Teie krediidivõimelisust hinnatakse.

Krediidivõimelisuse hindamine

Enne laenupakkumise esitamist peavad laenuandjad hindama Teie krediidivõimelisust. Nad koostavad hinnangu eri kriteeriumide alusel, mille hulka kuuluvad:

Teil palutakse teatada oma sissetuleku suurus, et laenuandja saaks kontrollida, kas olete suuteline laenu tagasi maksma.

Laenuandja saab Teile pakkuda hüpoteekkrediiti vaid juhul, kui hinnang näitab, et tõenäoliselt olete võimeline laenu tagasi maksma.

Laenuandjad ei anna sageli hüpoteeklaene teises riigis asuva kinnisvara ostmiseks või inimestele, kelle sissetulekuallikas või elukoht ei ole panga asukohariigis. Siiski ei tohi nad ELi kodanikke nende kodakondsuse alusel diskrimineerida.

Kui arvate, et pank on Teiega kodakondsuse tõttu diskrimineerivalt käitunud, siis võite:

Pakkumiste hindamise ja võrdlemise jaoks oluline teave

Enne hüpoteeklaenu kohta otsuse tegemist tuleks võrrelda eri laenuandjate pakkumisi. Siduva pakkumise esitamisel peab laenuandja Teile andma ka Euroopa standardinfo teabelehe. See standarddokument annab Teile parima ülevaate pakutava hüpoteekkrediidi tingimustest.

Euroopa standardinfo teabeleht sisaldab järgmist teavet:

Euroopa standardinfo teabeleht võimaldab Teil võrrelda ka eri laenuandjate pakkumisi ja valida neist välja kõige sobivam. Kui laenuandja ei ole Teile Euroopa standardinfo teabelehte andnud, siis võite seda temalt küsida.

Vähemalt 7-päevane aeg pakkumiste kaalumiseks ja taganemisõigus

ELi õigusnormide alusel peab laenuandja või krediidivahendaja andma Teile pakkumise hindamiseks aega vähemalt 7 päeva; mõne ELi liikmesriigi õiguse alusel võib see aeg veelgi pikem olla.

Sõltuvalt riigist, kus Te laenu taotlete, võib see olla kas:

Hüpoteeklaenu tagasimaksmine enne tähtaega

Tavaliselt võite kogu oma võla või osa sellest enne tähtaega tagasi maksta. Tänu sellele ei pea Te võla jäägilt enam intressi maksma ja võite kasutada soodsamat hüpoteeklaenu pakkumist, mille võib Teile teha teine laenuandja.

Riiklike õigusnormidega on kindlaks määratud, kas laenuandja võib nõuda Teilt hüvitist, kui lõpetate laenulepingu enne tähtaega.

Hüvitis ei tohiks ületada laenuandja kantud rahalist kahju.

Hüpoteeklaenu kindlustus, muud teenused

Hüpoteeklaenu kindlustust on vaja juhuks, kui Teil ei ole võimalik laenu tagasi maksta (näiteks surm, haigus või töökoha kaotus).

Laenuandjad võivad Teilt nõuda hüpoteekkrediidiga seotud kindlustuspoliisi ostmist.

Nad võivad Teile pakkuda kindlustuspoliisi hüpoteekkrediidilepingu osana, kuid see ei või olla hüpoteekkrediidi saamise eeltingimus.

Võite teistelt kindlustusandjatelt alati küsida paremaid tingimusi, kuid eri kindlustuspoliiside puhul peab tagatise tase olema samaväärne sellega, mida laenuandja nõuab.

Laenuandja võib Teilt siiski nõuda, et avaksite tema juures makse- või hoiukonto, kust hakkate laenu tagasi maksma.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: