Viimati ajakohastatud: 17/03/2022

Ettevõtlusmaksud

ELi ettevõtjana peate olema kursis äriühingu tulumaksu eeskirjadega oma riigis ning teadma, kuidas registreerida end äriühingu tulumaksu maksmiseks ja koostada tuludeklaratsiooni riikides, kus te tegutsete. Veenduge, et teate, millal tuleb esitada tuludeklaratsioon ja milliselt kasumilt peate makse maksma.

Eraldi ELi eeskirju kohaldatakse juhul, kui teie emaettevõte asub ühes ja tütarettevõtted teises ELi riigis. Vaadake, kuidas vältida maksudega seotud probleeme, nagu topeltmaksustamine või -mittemaksustamine piiriülese kasumi jaotamisel korral nende ettevõtete vahel.

Jaga lehekülge: