Viimati ajakohastatud: 23/06/2022

Tähtajaline töö

Võrdsed töötingimused

Peate võimaldama tähtajalise ja tähtajatu töölepinguga töötajatele samaväärseid töötingimusi. See nõue hõlmab nii töötasu, puhkust, etteteatamisaega ning muid nende tööga seotud õigusi ja hüvitisi. Kui teie ettevõttes vabaneb mõni alaline töökoht, peaksite sellest tähtajalise lepinguga töötajatele teada andma.

Järjestikused tähtajalised töölepingud

ELi riigid on kohustatud rakendama oma siseriiklikus õiguses vähemalt üht järgmistest meetmetest, mis kaitsevad töötajaid järjestikuste tähtajaliste lepingute väärkasutamise eest:

Tervis ja ohutus

Enne kui töötaja tööle asub, peate talle teatama kõikidest võimalikest riskidest, mis tema tööga kaasnevad, sh vajadus erikvalifikatsiooni, -oskuste või meditsiinilise järelevalve järele.

Hoiatus

Mõnes ELi riigis ei ole teatavatele töökohtadele, eelkõige meditsiinilist järelevalvet vajavatele töökohtadele lubatud tähtajalise lepinguga töötajaid tööle võtta.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teie EURESe nõustaja

EURESe nõustaja saab anda teile teavet töötingimuste kohta ning aidata teid värbamismenetluses kodumaal või piiriüleselt.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: