Viimati ajakohastatud: 20/01/2023

Töötajate lähetamine välismaale

Peate nn lähetamiseeskirju järgima juhul, kui:

Mõlemal juhul peab teie ja lähetatud töötaja vahel olema töösuhe.

Lähetamiseeskirjad kehtivad ka juhul, kui lähetatav on tööle võetud ajutist tööjõudu vahendava ettevõtte kaudu ning tuleb teie ettevõttesse tööle muust ELi riigist kui see, milles teie ettevõte on registreeritud või tegutseb. Sellisel juhul peab töösuhe olema sõlmitud töötaja ning teile tööjõudu vahendava ettevõtte vahel.

Töötingimused vastuvõtvas riigis

Töötajale tuleb tagada samad töö- ja muud tingimused, mis kehtivad vastavalt kas seadusele või üldiselt kohaldatavale kollektiivlepingule vastuvõtvas riigis seoses järgmisega:

Kui nimetatud töö- ja muud tingimused on teie oma riigis töötajate jaoks soodsamad kui vastuvõtvas riigis, peaksite nende tingimuste kohaldamist oma töötajate suhtes jätkama ka lähetuse jooksul.

Muudes sektorites kui ehitussektoris ei ole tasustamis- ja põhipuhkuse alased nõuded kohustuslikud, kui:

Hoiatus

ELi riigid võivad pärast tööandjate ja töövõtjate esindajatega konsulteerimist otsustada, et vastuvõtva riigi tasustamis- ja põhipuhkuse nõuded ei kehti, kui kogu lähetus kestab vähem kui üks kuu. See erand ei kehti ajutiste töötajate vahendamisega tegelevate ettevõtete kaudu lähetatud töötajate suhtes.

Lisateavet saate praktilisest juhendist lähetamise kohta.

Pikaajaline lähetus

Kui lähetus kestab kauem kui 12 kuud (või 18 kuud, kui esitate vastuvõtvale riigile põhjendatud teate), peate tagama oma töötajatele kõik vastuvõtva riigi kohustuslikud töötingimused, välja arvatud need, mis käsitlevad nende lepingu lõpetamist või täiendavat tööpensioni.

Lisateabe saamiseks põhjendatud teate menetluse kohta vaadake vastuvõtva riigi riiklikku veebisaiti.

Lähetatud töötajate sotsiaalkindlustuseeskirjad

Teie teise ELi riiki ajutiselt lähetatud töötajad või teie ise kui füüsilisest isikust ettevõtja võite olla endiselt kindlustatud selle riigi sotsiaalkindlustussüsteemis, kus te töötasite enne lähetamist.

Tööandjana peate sellest eelnevalt teatama vastuvõtva riigi ametiasutusele ning taotlema porditava dokumendi vormi A1 (PD A1) en sotsiaalkindlustusasutuselt riigis, kus töötajad on kindlustatud. Vorm PD A1 kinnitab, et lähetatud töötaja on registreeritud teie koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemis ega pea tegema sissemakseid vastuvõtvas riigis.

Vormi PD A1 taotlemisel tuleb täpsustada lähetuse algus- ja lõppkuupäev teises ELi riigis. Pikim võimalik ajavahemik, mille saate vormil märkida, on 24 kuud.

Kui lähetusperiood on pikem kui 24 kuud või seda tuleb pikendada, võite tööandjana:

Riiklikud kontaktpunktid ja nende veebisaidid

Igal ELi riigil on vähemalt üks kontaktpunkt, mis saab teile anda üksikasjalikku teavet töötajate lähetamise kohta teistesse riikidesse. Need asutused teevad koostööd ja jagavad teavet, jälgivad lähetuse jooksul kohaldatavaid töö- ja muid tingimusi ning uurivad väidetavaid eeskirjade rikkumisi.

Lisateabe saamiseks vaadake vastuvõtva riigi riiklikku veebisaiti.

Valige riik:

Vaadake ka

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teie EURESe nõustaja

EURESe nõustaja saab anda teile teavet töötingimuste kohta ning aidata teid värbamismenetluses kodumaal või piiriüleselt.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: