Viimati ajakohastatud: 14/09/2020

Lähetatud töötajad

Koroonaviirus – piiriületuspiirangud lähetatud töötajatele

Teie tööandja võib teid lühiajaliselt teise ELi riiki tööle lähetada. Sel perioodil olete lähetatud töötaja ning teie suhtes kehtivad samad põhilised tööga seotud eritingimused ja -õigused, nagu vastuvõtva riigi töötajate suhtes.

Lähetus võib kesta nii kaua, kui on konkreetse ülesande täitmiseks vaja. Kui teie lähetus on lõppenud, peaksite naasma oma töökohta selles ELi riigis, kust teid lähetati.

 Töötingimused

Teie suhtes kohaldatakse vastuvõtva riigi töötingimusi, kui need on teie koduriigi jaoks soodsamad. Need töötingimused on seotud järgmisega:

  

Muud õigused

Teise ELi riiki lähetatud töötajana:

Pikaajaline lähetus

Kui teid on lähetatud kauemaks kui 12 kuuks (või 18 kuuks, kui teie tööandja esitab vastuvõtva riigi ametiasutustele põhjendatud teate), kohaldatakse kõiki vastuvõtva riigi asjakohaseid töötingimusi, välja arvatud neid, mis on seotud lepingute lõpetamise ja täiendava tööpensioniga.

Kui teid lähetatakse teise ELi riiki pikaks ajaks ja te soovite, et teie pere teiega sinna kaasa tuleks, siis on see neil võimalik ELi kodanike õiguste aluselen, kuid mitte teie ülalpeetavatena.

Tulumaks

Kui töötate vastuvõtvas riigis vähem kui kuus kuud, siis ei pea te seal tulumaksuen maksma. Siiski ei ole ELi tasandil kehtestatud seda, milline riik maksustab teie tulu lähetuses viibimise aja jooksul. See võib olla sätestatud riiklikes õigusaktides või ELi riikide vahelistes maksulepingutes.

  Sotsiaalkindlustuskaitse välismaal

Selleks et oleksite lähetatud töötajana jätkuvalt hõlmatud koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemiga, peab teie tööandja koduriigi sotsiaalkindlustusasutuselt küsima vormi PD A1pdfen ning teavitama vastuvõtva riigi ametiasutusi. Kui teie lähetus kestab kauem kui kaks aastat, võite kas:

Lisateave teie sotsiaalkindlustuskaitse kohta, kui teid lähetatakse tööle teise ELi riikien.

Enne lähetamist

Teie tööandja peab võib-olla saatma vastuvõtva riigi ametiasutustele teate, mis sisaldab üksikasju järgmise kohta:

Lisateavet saate  ELi lühijuhendist töötajate lähetamise kohta

Tutvuge ka ELi praktilise juhendiga lähetamise kohta.

Töötajate lähetamist käsitlevad riikide veebisaidid

Vaadake vastuvõtva riigi asjaomast veebisaiti, et tutvuda lähetatud töötajate suhtes kehtivate töötingimustega. Sealt leiate ka kohalike ametiasutuste kontaktandmed.

Valige riik:


KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: