Viimati ajakohastatud: 26/02/2019

Lähetatud töötajad

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

Teie tööandja võib teid lühiajaliselt teise ELi riiki tööle lähetada. Sel perioodil olete lähetatud töötaja ning kuni lähetuse lõppemiseni kehtivad teie suhtes osaliselt samad tööga seotud eritingimused ja -õigused, nagu vastuvõtva riigi töötajate suhtes.

Lähetus võib kesta nii kaua, kui on konkreetse ülesande täitmiseks vaja. Kui teie lähetus on lõppenud, peaksite naasma samasse ELi riiki, kust teid lähetati.

Töötingimused

Teie suhtes kohaldatakse vastuvõtva riigi töötingimusi, kui need on teie koduriigi jaoks soodsamad. Need töötingimused on seotud järgmisega:

Teie tööandja võib maksta ka teie reisi-, elamis- ja majutuskulude eest selles ELi riigis, kuhu teid tööle lähetatakse, kui see on ette nähtud teie koduriigi õigusaktidega. Neid hüvitisi tuleb maksta miinimumpalgale lisaks.

Muud õigused

Teise ELi riiki lähetatud töötajana:

Kui teid lähetatakse teise ELi riiki pikaks ajaks ja te soovite, et teie pere teiega sinna kaasa tuleks, siis on see neil võimalik ELi kodanike õiguste alusel, kuid mitte teie ülalpeetavatena.

Tulumaks

Kui töötate vastuvõtvas riigis vähem kui kuus kuud, siis ei pea te seal tulumaksu maksma. Siiski ei ole ELi tasandil kehtestatud seda, milline riik maksustab teie tulu lähetuses viibimise aja jooksul. See võib olla sätestatud riiklikes õigusaktides või ELi riikide vahelistes maksulepingutes.

Sotsiaalkindlustuskaitse välismaal

Selleks et olla lähetatud töötajana jätkuvalt hõlmatud oma koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemiga, peate teie või teie tööandja küsima PD A1-vormi, mille saate oma koduriigi sotsiaalkindlustusasutuseltpdfen. Teie PD A1-vorm kehtib vaid 24 kuud. Kui teie lähetus teise ELi riiki kestab kauem, võite:

Sotsiaalkindlustuskaitse kehtivust saab pikendada juhul, kui teie lähetamisega seotud riikide ametiasutused jõuavad kokkuleppele ja see on teie huvides. Lisateave teie sotsiaalkindlustuskaitse kohta, kui teid lähetatakse tööle teise ELi riiki.

Enne lähetamist

Teie tööandja peab võib-olla saatma vastuvõtva riigi ametiasutustele eelteate, mis sisaldab järgmisi üksikasju:

Töötajate lähetamist käsitlevad riikide veebisaidid

Vaadake vastuvõtva riigi asjaomast veebisaiti, et tutvuda lähetatud töötajate suhtes kehtivate töötingimustega. Sealt leiate ka kohalike ametiasutuste kontaktandmed.

Valige riik:

 • Austriaatet
 • Belgiabeet
 • Bulgaariabget
 • Eestieeet
 • Hispaaniaeset
 • Horvaatiacret
 • Iirimaaieet
 • Itaaliaitet
 • Kreekagret
 • Küproscyet
 • Leedultet
 • Luksemburgluet
 • Lätilvet
 • Madalmaadnlet
 • Maltamtet
 • Poolaplet
 • Portugalptet
 • Prantsusmaafret
 • Rootsiseet
 • Rumeeniaroet
 • Saksamaadeet
 • Slovakkiasket
 • Sloveeniasiet
 • Soomefiet
 • Taanidket
 • Tšehhiczet
 • Ungarihuet
 • Ühendkuningriikuket

Lisateabe saamiseks võtke ühendust vastuvõtvas riigis asuva lähetatud töötajate kontaktasutuse või ühtse kontaktpunktiga.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: