Viimati ajakohastatud : 14/12/2018

Lähetatud töötajad

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

Teie tööandja saab teid lähetada teise ELi liikmesriiki, et saaksite seal ajutiselt töötada. Sel perioodil olete lähetatud töötaja ning teie suhtes kehtivad tööga seotud eritingimused ja -õigused.

Töötingimused

Kui teid lähetatakse tööle teise ELi liikmesriiki, kehtivad teie suhtes vastuvõtva riigi töötingimused. Need on seotud järgmisega:

Teie tööandja võib maksta ka teie reisi-, elamis- ja majutuskulude eest selles ELi liikmesriigis, kuhu teid tööle lähetatakse, kui see on ette nähtud teie koduriigi õigusaktidega. Need hüvitised tuleb maksta lisaks teie tavapärasele töötasule.

Töötajate lähetamist käsitlevad riikide veebisaidid

Vaadake vastuvõtva riigi asjaomast veebisaiti, et tutvuda lähetatud töötajate suhtes kehtivate töötingimustega. Sealt leiate ka kohalike ametiasutuste kontaktandmed.

Valige riik:


  Muud õigused

  Teise ELi liikmesriiki lähetatud töötajana:

  Tulumaks

  Kui olete lähetatud töötaja vähem kui kuus kuud, ei pea te vastuvõtvas riigis tulumaksu maksma.

  Siiski ei ole ELi tasandil kehtestatud seda, milline riik maksustab teie tulu lähetuses viibimise aja jooksul. See võib olla sätestatud riiklikes õigusaktides või ELi liikmesriikide vahelistes maksulepingutes: uurige täiendavalt tulumaksu kohta.

  Sotsiaalkindlustuskaitse välismaal

  Lähetatud töötajana olete kuni kahe aasta jooksul jätkuvalt hõlmatud oma koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemiga. Uurige, milliseid formaalsusi peate järgima.

  Kui töötate välismaal üle kahe aasta, peate laskma end üle kanda oma töökohaks oleva riigi sotsiaalkindlustussüsteemi. Mõnel erijuhul võite oma sotsiaalkindlustuskaitse säilitada ka üle kahe aasta.

  Eelavaldus

  Võib juhtuda, et teie tööandja peab täitma vastuvõtva riigi ametiasutustele mõeldud eelavalduse, milles on muu hulgas märgitud teie sealse töö asukoht, lähetuse kestus ja kontaktandmed.

  Veenduge, et teie tööandja seda teeb, et vältida teises riigis trahvi saamist.

  Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust vastuvõtvas riigis asuva lähetatud töötajate kontaktasutuse või ühtse kontaktpunktiga.

  KKK

  ELi õigusaktid

  Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

  Vajate nõuandeteenistuse abi?

  Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

  Jaga lehekülge: