Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 25/09/2017

Lähetatud töötajad

Teie tööandja saab teid lähetada teise ELi liikmesriiki, et saaksite seal ajutiselt töötada. Sel perioodil olete lähetatud töötaja ning teie suhtes kehtivad tööga seotud eritingimused ja -õigused.

Töötingimused

Kui teid lähetatakse tööle teise ELi liikmesriiki, kehtivad teie suhtes vastuvõtva riigi töötingimused. Need on seotud järgmisega:

 • töötasu miinimummäär: teie töötasu ei tohi olla väiksem kui kohalik miinimumpalk või töötasu, mis on teie sektoris kehtestatud siduvate kollektiivlepingutega, kui need kehtivad ka vastuvõtvas riigis;
 • maksimaalne tööaeg ja minimaalne puhkeaeg;
 • töötervishoid ja -ohutus;
 • töötajate värbamistingimused ajutist tööd vahendavate büroode puhul;
 • rasedate ja noorte töötingimused;
 • meeste ja naiste võrdne kohtlemine ning muud diskrimineerimist ennetavad eeskirjad.

Teie tööandja võib maksta ka teie reisi-, elamis- ja majutuskulude eest selles ELi liikmesriigis, kuhu teid tööle lähetatakse, kui see on ette nähtud teie koduriigi õigusaktidega. Need hüvitised tuleb maksta lisaks teie tavapärasele töötasule.

Töötajate lähetamist käsitlevad riikide veebisaidid

Vaadake vastuvõtva riigi asjaomast veebisaiti, et tutvuda lähetatud töötajate suhtes kehtivate töötingimustega. Sealt leiate ka kohalike ametiasutuste kontaktandmed.

Valige riik:

Muud õigused

Teise ELi liikmesriiki lähetatud töötajana:

 • ei vaja te tööluba , kui te ei ole just Horvaatiast Austriasse lähetatud töötaja, sest seal kehtivad teatavates sektorites töötamise puhul ikka veel piirangud;
 • ei pea te laskma oma kutsekvalifikatsiooni tunnustada. Siiski peate teatavate kutsealade puhul esitama kirjaliku deklaratsiooni: uurige lähemalt kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta;
 • pensionile jäädes ei pea te võtma ühendust eri liikmesriikide pensioniametitega – vastuvõtva riigi asutused teie pensioni maksmises ei osale.

Tulumaks

Kui olete lähetatud töötaja vähem kui kuus kuud, ei pea te vastuvõtvas riigis tulumaksu maksma.

Siiski ei ole ELi tasandil kehtestatud seda, milline riik maksustab teie tulu lähetuses viibimise aja jooksul. See võib olla sätestatud riiklikes õigusaktides või ELi liikmesriikide vahelistes maksulepingutes: uurige täiendavalt tulumaksu kohta.

Sotsiaalkindlustuskaitse välismaal

Lähetatud töötajana olete kuni kahe aasta jooksul jätkuvalt hõlmatud oma koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemiga. Uurige, milliseid formaalsusi peate järgima.

Kui töötate välismaal üle kahe aasta, peate laskma end üle kanda oma töökohaks oleva riigi sotsiaalkindlustussüsteemi. Mõnel erijuhul võite oma sotsiaalkindlustuskaitse säilitada ka üle kahe aasta.

Eelavaldus

Võib juhtuda, et teie tööandja peab täitma vastuvõtva riigi ametiasutustele mõeldud eelavalduse, milles on muu hulgas märgitud teie sealse töö asukoht, lähetuse kestus ja kontaktandmed.

Veenduge, et teie tööandja seda teeb, et vältida teises riigis trahvi saamist.

Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust vastuvõtvas riigis asuva lähetatud töötajate kontaktasutuse või ühtse kontaktpunktiga.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid