Viimati ajakohastatud: 26/08/2022

Disainilahenduse kaitse

Teie õigused

Disainilahenduse kaitse annab teile ainuõiguse (Intellektuaalomandi omanik võib keelata teistel seda intellektuaalomandit kasutada.) disainilahendust kasutada. Kaitse hõlmab disainilahendust sisaldavate või seda kasutavate toodete valmistamist, pakkumist, turule laskmist, importimist, eksportimist ja kasutamist. Võite anda kolmandatele isikutele õiguse kasutada teie disainilahendust oma toodete puhul.

Mida disainilahenduse kaitse hõlmab?

Saate taotleda disainilahenduse kaitset oma toote või selle osa välimusele. Disainilahenduse moodustavad toote välimuse kujundamisel kasutatud jooned, piirjooned, värvid, kuju, struktuur ja/või materjalid.

Kuidas disainilahendust kaitsta?

Kui töötate välja uue disainilahenduse, mis on uudne ja eristatav, peaksite selle registreerima.

Kui teie disainilahendus vajab kaitset ainult ühes ELi riigis, peaksite selle registreerima riigi intellektuaalomandiametis en .

Kui tegelete ettevõtlusega rohkem kui ühes ELi riigis, saate oma toodet kaitsta, registreerides selle Euroopa Liidu registreeritud disainilahendusena (registered Community design – RCD). Viieaastane kaitse maksab 350 eurot ja disainilahendus tuleb registreeridaAva välislingina Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) bg Ava välislingina .

Kui teie disainilahendust on vaja kaitsta ainult ELis ja lühiajaliselt (nt kolm aastat), võite otsustada jätta see registreerimata ja tugineda Euroopa Liidu registreerimata disainilahenduse (unregistered Community design – UCD) kaitsele. Sellisel juhul ei ole registreerimine vajalik ja teil ei tule maksta mingeid tasusid. Registreerimata disainilahenduse puhul kehtib teie disainilahenduse kaitse alates selle avalikkusele kättesaadavaks tegemisest. Pärast kehtivuse lõppu ei saa kaitset pikendada.

Teile sobiva lahenduse valimiseks külastage Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti bg Ava välislingina veebisaidi lehekülge, mis on pühendatud disainilahendustele bg Ava välislingina.disainilahenduste veebilehekülg

Lisaks disainilahenduse kaitsele kehtib disainilahenduse puhul ka autoriõigus, kui lahendus vastab nii autoriõiguse puhul kehtivale originaalsuse nõudele kui ka disainilahenduse kaitse puhul kehtivale uudsuse ja eristatavuse nõudele.

Kui loote originaalse disainilahenduse, hakkab selle autoriõiguse kaitse kehtima kohe alates töö valmimisest ilma, et disainilahendust oleks vaja registreerida.

Näide

Eesti õmbleja Kristel, kes müüb enda valmistatud rõivaid ka Lätis ja Leedus, kujundas uue piduliku kleidi. Ta soovib oma loomingut kaitsta, et tema konkurentidel ei oleks õigust seda kopeerida, ning otsustab kleidi disainilahenduse registreerida. Kristel teab, et tema kujundatud uue kleidi suhtes kehtib tasuta kaitse (ehk registreerimata disainilahenduse kaitse), kuid ta on teadlik ka selle kaitse piiratusest – selline kaitse hõlmab ainult tema kujundatud kleidi tahtlikku kopeerimist, mitte aga sarnase kujunduse väljatöötamist sõltumatult. Kuna Kristelil kulus kleidi kujundamisele palju aega ja ta usub, et sellest saab (ka Lätis ja Leedus) populaarne toode, otsustab ta oma loomingu registreerida Euroopa Liidu registreeritud disainilahendusena. See maksab 350 eurot ja kaitse kehtib viis aastat, mida saab iga viie aasta tagant pikendada kuni 25 aastani.

Kui disainilahendusele on vaja rahvusvahelist kaitset väljaspool ELi, peaksite selle registreerima en es fr Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsioonis (WIPO) en es fr . See tagab kaitse 67 riigis en .

Teave riikide kohta:

Valige riik

Vaadake ka

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Euroopa intellektuaalomandiõiguste kasutajatugi

Tasuta nõuanded ja koolitus intellektuaalomandi haldamise kohta ELi kaasrahastatavate projektide või rahvusvaheliste äritehingute puhul.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: