Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud : 19/10/2018

Retseptiravimite ostmine välismaal

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

  • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastuseden
  • Brexiti-teemalised ELi väljaanded
  • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaen

Võib juhtuda, et peate teises ELi liikmesriigis viibides ostma retseptiravimeid. Selleks peate veenduma, et retsept sisaldab kogu vajalikku ja õiget teavet. Samuti peaksite kursis olema apteegitasude ja kulude hüvitamise eeskirjadega.

Ravimeid, mille puhul retsept ei ole vajalik, võib osta vabalt kõikjal ELis ning neid siin ei käsitleta.

Lugege täpsemalt:

Jaga lehekülge: