Viimati ajakohastatud: 21/06/2022

Maksete tegemine ja vastuvõtmine

Teil ei ole lubatud küsida kaardimakse eest lisatasusid ja makseid tuleb aktsepteerida olenemata sellest, kus teie klient ELis asub. Kui pakute klientidele võimalust maksta kaardiga nende oma riigi või veebisaidi vääringu asemel oma vääringus, peate neid ostu sooritamise ajal teavitama kõigist teie pakutava vääringu konverteerimise teenusega seotud tasudest. Võitlemine rahapesu ja terroristide rahastamise vastu: teie klientide ja tegelikult kasu saavate omanike isikusamasuse kontrollimise kohustus.

Uurige, kuidas nõuda sisse viivis ja hüvitised maksete eest, mis teil on saada teiste ettevõtete ja avalike asutustega tehtud äritehingute eest. Arvutage hilinenud maksete kalkulaatori abil välja, kui suurt viivist saate nõuda.

Tänu ELi normidele saate nõuded esitada internetis, et kiirendada piiriülest võlgade sissenõudmist. Saate taotleda teile võlgu oleva ettevõtte rahaliste vahendite külmutamiseks kohtumäärust.

Jaga lehekülge: