Viimati ajakohastatud: 24/01/2019

Lennureisijate õigused

ELi lennureisijate õigusi kohaldatakse:

EL tähendab 28 ELi liikmesriiki, kaasa arvatud Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Martinique, Réunioni saar, Mayotte, Saint-Martin (Prantsuse Antillid), Assoorid, Madeira ja Kanaari saared, samuti Islanden, Norraen ja Šveits. EL ei hõlma Fääri saari, Mani saart ega Kanalisaari.

Väljalendu ja tagasilendu loetakse alati kaheks eraldi lennuks, isegi kui need osteti koos ühe broneeringu raames. Mõnel juhul ei pruugi lendu teenindav lennuettevõtja olla seesama, kellelt ostsite pileti. Probleemide korral loetakse vastutavaks ainult lendu teenindav lennuettevõtja.

 

Kuidas nõuda oma õigusi?

 

Lennureisist mahajätmine

Teid võidakse lennureisist maha jätta:

 • ohutuse, turvalisuse või tervisega seotud põhjustel (nt kui te ei teatanud lennuettevõtjale eelnevalt raskekujulisest allergiast) või kui teil puuduvad nõuetekohased reisidokumendid (lisateave Euroopas reisimiseks vajalike dokumentide kohta)
 • kui te ei kasutanud tagasilendu sisaldava broneeringu väljalendu
 • kui te ei kasutanud teist (teisi) lendu (lende), mida sisaldas järjestikuste lendudega broneering
 • kui teil puuduvad nõuetekohased dokumendid teiega kaasas oleva lemmiklooma kohta

Kui ilmute lennu registreerimisele õigel ajal koos kehtiva lennubroneeringu ja reisidokumentidega, aga teid jäetakse lennureisist maha lennu ülemüümise tõttu või tehnilistel põhjustel ning te ei loobu oma istekohast vabatahtlikult, on teil õigus:

Lennujaama registreerimislauas, iseteeninduspunktides ja registreerimise veebilehel peab olema selgelt nähtav trükitud või elektrooniline teade, mis informeerib teid ELi lennureisijate õigustest. Kui teid jäetakse lennureisist maha, teie lend tühistatakse, see hilineb rohkem kui kaks tundi või kui te saabute oma lõppsihtkohta suure hilinemisega, peab lendu teenindav lennuettevõtja andma teile kirjaliku teate, milles on esitatud hüvitist ja abi käsitlevad eeskirjad.

 

Tühistatud lend

Lend loetakse tühistatuks, kui:

 • teie algsest lennuplaanist loobutakse ja teid viiakse üle teisele regulaarlennule
 • lennuk tõusis õhku, kuid oli sunnitud naasma lähtelennujaama ja teid viidi üle teisele lennule
 • teie lend saabub lennujaama, mis ei ole teie lennupiletil märgitud lõppsihtkoht, välja arvatud juhul, kui:
  • olete nõustunud marsruudi muutmisega teie algse lõppsihtkoha lennujaama või muusse teiega kokkulepitud sihtkohta jõudmiseks (samasugustel reisitingimustel ja esimesel võimalusel). Sellisel juhul loetakse seda lennu hilinemiseks, mitte tühistamiseks;
  • saabumislennujaam ja algne sihtlennujaam teenindavad sama linna või piirkonda. Sellisel juhul loetakse seda lennu hilinemiseks, mitte tühistamiseks.

Kui teie lend tühistatakse, on teil õigus piletiraha tagasisaamisele, marsruudi muutmisele või tagasipöördumisele, samuti on teil õigus saada abi ja hüvitist. Hüvitist tuleb maksta, kui teile teatati tühistamisest vähem kui 14 päeva enne regulaarlennu väljumise kuupäeva. Lennuettevõtja on kohustatud tõendama, kas ja millal teile isiklikult teatati lennu tühistamisest. Vastasel korral saate edasise abi saamiseks võtta ühendust riikliku ametiasutusegapdfen .

Hüvitise maksmise kohustust ei teki juhul, kui lennuettevõtja tõendab, et lennu tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud. Tõendamiseks peab lennuettevõtja esitama näiteks logiväljavõtted või juhtumiaruanded. Lennuettevõtja peaks tõendavad dokumendid esitama nii asjaomasele riiklikule täitevasutusele kui ka reisijatele kooskõlas riiklike õigusnormidega, mis reguleerivad juurdepääsu dokumentidele.

Lennujaama registreerimislauas, iseteeninduspunktides ja registreerimise veebilehel peab olema selgelt nähtav trükitud või elektrooniline teade, mis informeerib teid ELi lennureisijate õigustest. Kui teid jäetakse lennureisist maha, teie lend tühistatakse, see hilineb rohkem kui kaks tundi või kui te saabute oma lõppsihtkohta suure hilinemisega, peab lendu teenindav lennuettevõtja andma teile kirjaliku teate, milles on esitatud hüvitist ja abi käsitlevad eeskirjad.

 

Hilinemine

Kui teie lennu väljumine hilineb, on teil õigus abile, piletiraha tagasisaamisele ja tagasilennule, sõltuvalt hilinemise kestusest ja lennu pikkusest.

Kui te saabusite oma lõppsihtkohta rohkem kui kolmetunnise hilinemisega, on teil õigus saada hüvitist, kui hilinemine ei olnud tingitud erakorralistest asjaoludest. Tõendamiseks peab lennuettevõtja esitama näiteks logiväljavõtted või juhtumiaruanded. Lennuettevõtja peaks tõendavad dokumendid esitama nii asjaomasele riiklikule täitevasutusele kui ka reisijatele kooskõlas riiklike õigusnormidega, mis reguleerivad juurdepääsu dokumentidele.

Lennujaama registreerimislauas, iseteeninduspunktides ja registreerimise veebilehel peab olema selgelt nähtav trükitud või elektrooniline teade, mis informeerib teid ELi lennureisijate õigustest. Kui teid jäetakse lennureisist maha, teie lend tühistatakse, see hilineb rohkem kui kaks tundi või kui te saabute oma lõppsihtkohta suure hilinemisega, peab lendu teenindav lennuettevõtja andma teile kirjaliku teate, milles on esitatud hüvitist ja abi käsitlevad eeskirjad.

 

Teie lend on ülemüüdud

Kui ilmute lennu registreerimisele õigel ajal koos kehtiva lennubroneeringu ja reisidokumentidega, aga teid jäetakse lennureisist maha lennu ülemüümise tõttu või tehnilistel põhjustel ning te ei loobu oma istekohast vabatahtlikult, on teil õigus:

Lennujaama registreerimislauas, iseteeninduspunktides ja registreerimise veebilehel peab olema selgelt nähtav trükitud või elektrooniline teade, mis informeerib teid ELi lennureisijate õigustest. Kui teid jäetakse lennureisist maha, teie lend tühistatakse, see hilineb rohkem kui kaks tundi või kui te saabute oma lõppsihtkohta suure hilinemisega, peab lendu teenindav lennuettevõtja andma teile kirjaliku teate, milles on esitatud hüvitist ja abi käsitlevad eeskirjad.

 

Reisiklassi muutmine

Kui teid viiakse üle kõrgemasse klassi, ei tohi lennuettevõtja nõuda selle eest lisatasu.

Kui teid viiakse üle madalamasse klassi, on teil sõltuvalt lennu pikkusest õigus osa piletirahast tagasi saada järgmises suurusjärgus:

a) 30% – kuni 1500 km pikkused lennud

b) 50% – pikemad kui 1500 km ELi-sisesed lennud (välja arvatud ELi ja Prantsusmaa ülemeredepartemangude vahelised lennud) ja kõik muud 1500 kuni 3500 km pikkused lennud

c) 75% – lennud, mis ei kuulu punktide a ja b alla, sealhulgas ELi ja Prantsusmaa ülemeredepartemangude vahelised lennud.

Kui teie ühtne pilet hõlmab kaht või enamat jätkulendu, võite osa piletirahast tagasi saada ainult madalamasse klassi üleviidud lennu ning mitte kogu reisi eest. Piletiraha tuleb tagasi maksta seitsme päeva jooksul.

 

Kaotsiläinud, kahjustunud või hilinenud pagas

Registreeritud pagas

Kui teie registreeritud pagas läheb kaduma, saab kahjustada või saabub hilinemisega, siis vastutab selle eest lennuettevõtja ning teil on õigus saada hüvitist kuni 1300 euro ulatuses. Kui aga sellise kahju põhjustas pagasi enda defekt, puudub teil igasugune õigus hüvitisele.

Käsipagas

Kui teie käsipagas saab kahjustada, vastutab lennuettevõtja selle eest juhul, kui tema on kahju tekkimises süüdi.

Reisikindlustus

Kui teil on reisil kaasas väärtuslikke esemeid ning te soovite olla kindel, et saate nende kahjustumise korral piisavat hüvitist, on soovitatav sõlmida erakindlustusleping. Vastasel juhul saate lendu teenindavalt lennuettevõtjalt tasu eest taotleda suuremat võimaliku hüvitise määra (rohkem kui 1300 eurot). Seda tuleb teha enne lendu ja hiljemalt lennule registreerimisel.

Kuidas esitada kaebust?

Kui soovite esitada nõude seoses kaotsiläinud või kahjustunud pagasiga, peaksite seda tegema, pöördudes lennuettevõtja poole kirjalikult 7 päeva jooksul või, pagasi hilinemise korral, 21 päeva jooksul pärast pagasi kättesaamist. Kogu ELi hõlmavat standardvormi nõude esitamiseks praegu ei ole.

 

Hüvitis lennureisist mahajätmise korral

Summa eurodes

Vahemaa

250

1500 km või vähem

400

Üle 1500 km ELi piires ja kõigi teiste lendude puhul 1500 kuni 3500 km

600

Üle 3500 km

Lennureisist mahajätmise korral peaksite alati saama hüvitist.

Jätkulend – üks broneering ühekordse registreerimisega

Kui teid jäetakse lennureisist maha põhjusel, et jätkulendu teenindav lennuettevõtja arvas, et te saabute selle lennu pardaleminekuks liiga hilja (sest teie esimene lend hilines), tuleb teile maksta hüvitist.

Kui lennuettevõtja pakub teile marsruudi muutmist ning te jõuate oma lõppsihtkohta kahe-, kolme- või neljatunnise hilinemisega, võib hüvitis olla 50% võrra väiksem.

 

Hüvitis lennu tühistamise korral

Summa eurodes

Vahemaa

250

1500 km või vähem

400

Üle 1500 km ELi piires ja kõigi teiste lendude puhul 1500 kuni 3500 km

600

Üle 3500 km

Kui teie lend tühistatakse, peab lennuettevõtja pakkuma teile ühekordset valikuvõimalust järgmiste variantide vahel:

 1. piletiraha tagasisaamine ja kui teil on jätkulend, siis tagasilend väljumislennujaama niipea kui võimalik,
 2. muudetud marsruut teie lõppsihtkohta toimetamiseks niipea kui võimalik,
 3. muudetud marsruut hilisemal, teile sobival kuupäeval võrreldavatel transporditingimustel vastavalt vabade istekohtade olemasolule.

Niipea, kui olete valinud ühe neist kolmest võimalusest, ei ole teil enam õigust kasutada kaht ülejäänut. Lennuettevõtja võib aga ikkagi olla kohustatud maksma teile hüvitist.

 • Kui valite piletiraha tagasisaamise, siis sõltub hüvitis lennuliigist.
 • Kui valite muudetud marsruudi, sõltub hüvitis lennuliigist ja sellest, kui palju hiljem jõudsite oma lõppsihtkohta võrreldes algselt kavandatud saabumisajaga.

Teil ei ole õigust hüvitisele:

 • kui teile teatatakse lennu tühistamisest rohkem kui 14 päeva ette
 • kui teile teatatakse lennu tühistamisest ajavahemikus kaks nädalat kuni seitse päeva enne kavandatud väljumist ja teile pakutakse marsruudi muutmist, mis võimaldab teil:
  • väljuda mitte enam kui kaks tundi enne algselt kavandatud väljumisaega ja
  • jõuda lõppsihtkohta vähem kui neli tundi pärast algselt kavandatud saabumisaega
 • kui teile teatatakse lennu tühistamisest vähem kui seitse päeva enne kavandatud väljumist ja teile pakutakse marsruudi muutmist, mis võimaldab teil:
  • väljuda mitte enam kui üks tund enne algselt kavandatud väljumist ja
  • jõuda lõppsihtkohta vähem kui kaks tundi pärast algselt kavandatud saabumisaega.

Kui lennuettevõtja pakub teile marsruudi muutmist ning te jõuate oma lõppsihtkohta kahe-, kolme- või neljatunnise hilinemisega, võib hüvitis olla 50% võrra väiksem.

Lennujaama registreerimislauas, iseteeninduspunktides ja registreerimise veebilehel peab olema selgelt nähtav trükitud või elektrooniline teade, mis informeerib teid ELi lennureisijate õigustest. Kui teid jäetakse lennureisist maha, teie lend tühistatakse, see hilineb rohkem kui kaks tundi või kui te saabute oma lõppsihtkohta suure hilinemisega, peab lendu teenindav lennuettevõtja andma teile kirjaliku teate, milles on esitatud hüvitist ja abi käsitlevad eeskirjad.

Teil ei ole õigust hüvitisele, kui tegemist on erakorraliste asjaoludega, mida ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik vajalikud meetmed.

 

Hüvitis sihtkohta hilinemise korral

Summa eurodes

Vahemaa

250

1500 km või vähem

400

Üle 1500 km ELi piires ja kõigi teiste lendude puhul 1500 kuni 3500 km

600

Üle 3500 km

 • Kui saabute oma lõppsihtkohta rohkem kui kolmetunnise hilinemisega, on teil õigus saada hüvitist, kui hilinemine ei olnud tingitud erakorralistest asjaoludest.
 • Kui jääte maha jätkulennust, reisides ELi piires või ELi riigist alanud lennuga väljaspool ELi, peaks teil olema õigus hüvitisele, kui saabute oma lõppsihtkohta rohkem kui kolmetunnise hilinemisega. Ei ole oluline, kas jätkulende teenindab ELi või kolmanda riigi lennuettevõtja.
 • Kui alustate reisi kolmandast riigist oma lõppsihtkohta ELi liikmesriigis, kusjuures jätkulende teenindavad järjestikku kolmanda riigi ja ELi lennuettevõtjad või ainult ELi lennuettevõtjad, ja te saabute lõppsihtkohta suure hilinemisega, on teil õigus hüvitist saada üksnes ELi lennuettevõtjate teenindatavate lendude eest.
 • Teil ei ole õigust hüvitisele, kui jääte jätkulennust maha viivituste tõttu turvakontrollis või kui eirasite pardalemineku aega lennujaamas, kus toimus ümberistumine.
 • Kui nõustute muu kui algses broneeringus ette nähtud lennujaama suunduva lennuga ja see saabub hilinemisega, on teil õigus hüvitisele. Hilinemise arvutamiseks kasutatav saabumisaeg on algses broneeringus märgitud lennujaama või lennuettevõtjaga kokkulepitud sihtkohta saabumise aeg. Transpordikulud, mis tekivad alternatiivse lennujaama ja algses broneeringus märgitud lennujaama või kokkulepitud sihtkoha vahel, peaks kandma lennuettevõtja.

Kui lennuettevõtja pakub teile marsruudi muutmist ning te jõuate oma lõppsihtkohta kahe-, kolme- või neljatunnise hilinemisega, võib hüvitis olla 50% võrra väiksem.

 

Hüvitis lennureisist mahajätmise korral ülemüügi tõttu

Summa eurodes

Vahemaa

250

1500 km või vähem

400

Üle 1500 km ELi piires ja kõigi teiste lendude puhul 1500 kuni 3500 km

600

Üle 3500 km

Lennureisist mahajätmise korral peaksite alati saama hüvitist.

Jätkulend – üks broneering ühekordse registreerimisega.

Kui teid jäetakse lennureisist maha põhjusel, et jätkulendu teenindav lennuettevõtja arvas, et te saabute selle lennu pardaleminekuks liiga hilja (sest teie esimene lend hilines), tuleb teile maksta hüvitist.

Kui lennuettevõtja pakub teile marsruudi muutmist ning te jõuate oma lõppsihtkohta kahe-, kolme- või neljatunnise hilinemisega, võib hüvitis olla 50% võrra väiksem.

 

Abi lennureisist mahajätmise korral

Lennuettevõtjad peavad pakkuma ja võimaldama teile ootamise ajal tasuta abi. Reisi katkemise korral peaksite endast lennuettevõtjale teada andma, et vältida olukorda, kus olete sunnitud ise asju korraldama. Lisaks peab lennuettevõtja võimaluse korral tagama, et pakutav majutus oleks juurdepääsetav puuetega inimestele ja nende juhtkoertele. Pakutava abi alla kuuluvad:

 • joogid
 • toit
 • majutus (kui teie reis broneeritakse ümber järgmisele päevale)
 • transport majutuskohta ja tagasi lennujaama
 • kaks telefonikõnet, teleks, faksiteated või e-kirjad

Kui abi ei pakuta ja te maksite oma söökide, jookide jm eest ise, peaks lennuettevõtja need kulutused hüvitama, tingimusel et need olid vajalikud, mõistlikud ja asjakohased. Selleks peaksite hoidma alles kõik kviitungid. Teil on õigus abile üksnes ajal, mille jooksul ootate marsruudi muutmist võrreldavatel transporditingimustel, et jõuda oma lõppsihtkohta esimesel võimalusel, või tagasilendu.

Erandjuhtudel võib lennuettevõtja otsustada abi piirata või vähendada, kui see põhjustaks suuremat hilinemist reisijatele, kes ootavad alternatiivset või hilinenud lendu.

 

Abi lennu tühistamise korral

Lennuettevõtjad peavad pakkuma ja võimaldama teile ootamise ajal tasuta abi. Reisi katkemise korral peaksite endast lennuettevõtjale teada andma, et vältida olukorda, kus olete sunnitud ise asju korraldama. Lisaks peab lennuettevõtja võimaluse korral tagama, et pakutav majutus oleks juurdepääsetav puuetega inimestele ja nende juhtkoertele. Pakutava abi alla kuuluvad:

 • joogid
 • toit
 • majutus (kui teie reis broneeritakse ümber järgmisele päevale)
 • transport majutuskohta ja tagasi lennujaama
 • kaks telefonikõnet, teleks, faksiteated või e-kirjad

Kui abi ei pakuta ja te maksite oma söökide, jookide jm eest ise, peaks lennuettevõtja need kulutused hüvitama, tingimusel et need olid vajalikud, mõistlikud ja asjakohased. Selleks peaksite hoidma alles kõik kviitungid. Teil on õigus abile üksnes ajal, mille jooksul ootate marsruudi muutmist võrreldavatel transporditingimustel, et jõuda oma lõppsihtkohta esimesel võimalusel, või tagasilendu.

Erandjuhtudel võib lennuettevõtja otsustada abi piirata või vähendada, kui see põhjustaks suuremat hilinemist reisijatele, kes ootavad alternatiivset või hilinenud lendu.

 

Abi väljalennu hilinemise korral

Lennuettevõtjad peavad pakkuma ja võimaldama teile ootamise ajal tasuta abi. Reisi katkemise korral peaksite endast lennuettevõtjale teada andma, et vältida olukorda, kus olete sunnitud ise asju korraldama. Lisaks peab lennuettevõtja võimaluse korral tagama, et pakutav majutus oleks juurdepääsetav puuetega inimestele ja nende juhtkoertele. Pakutava abi alla kuuluvad:

 • joogid
 • toit
 • majutus (kui teie reis broneeritakse ümber järgmisele päevale)
 • transport majutuskohta ja tagasi lennujaama
 • kaks telefonikõnet, teleks, faksiteated või e-kirjad

Kui abi ei pakuta ja te maksite oma söökide, jookide jm eest ise, peaks lennuettevõtja need kulutused hüvitama, tingimusel et need olid vajalikud, mõistlikud ja asjakohased. Selleks peaksite hoidma alles kõik kviitungid. Teil on õigus abile üksnes ajal, mille jooksul ootate marsruudi muutmist võrreldavatel transporditingimustel, et jõuda oma lõppsihtkohta esimesel võimalusel, või tagasilendu.

Erandjuhtudel võib lennuettevõtja otsustada abi piirata või vähendada, kui see põhjustaks suuremat hilinemist reisijatele, kes ootavad alternatiivset või hilinenud lendu.

 

Abi lennureisist mahajätmise korral lennu ülemüümise tõttu

Lennuettevõtjad peavad pakkuma ja võimaldama teile ootamise ajal tasuta abi. Reisi katkemise korral peaksite endast lennuettevõtjale teada andma, et vältida olukorda, kus olete sunnitud ise asju korraldama. Lisaks peab lennuettevõtja võimaluse korral tagama, et pakutav majutus oleks juurdepääsetav puuetega inimestele ja nende juhtkoertele. Pakutava abi alla kuuluvad:

 • joogid
 • toit
 • majutus (kui teie reis broneeritakse ümber järgmisele päevale)
 • transport majutuskohta ja tagasi lennujaama
 • kaks telefonikõnet, teleks, faksiteated või e-kirjad.

Kui abi ei pakuta ja te maksite oma söökide, jookide jm eest ise, peaks lennuettevõtja need kulutused hüvitama, tingimusel et need olid vajalikud, mõistlikud ja asjakohased. Selleks peaksite hoidma alles kõik kviitungid. Teil on õigus abile üksnes ajal, mille jooksul ootate marsruudi muutmist võrreldavatel transporditingimustel, et jõuda oma lõppsihtkohta esimesel võimalusel, või tagasilendu.

Erandjuhtudel võib lennuettevõtja otsustada abi piirata või vähendada, kui see põhjustaks suuremat hilinemist reisijatele, kes ootavad alternatiivset või hilinenud lendu.

 

Piletiraha tagasisaamine, marsruudi muutmine või ümberbroneerimine lennureisist mahajätmise korral

Lennuettevõtja peab pakkuma teile järgmist ühekordset valikuvõimalust:

 1. piletiraha tagasisaamine ja kui teil on jätkulend, siis tagasilend väljumislennujaama niipea kui võimalik,
 2. muudetud marsruut teie lõppsihtkohta toimetamiseks niipea kui võimalik või
 3. muudetud marsruut hilisemal, teile sobival kuupäeval võrreldavatel transporditingimustel vastavalt vabade istekohtade olemasolule.

Niipea, kui olete valinud ühe neist kolmest võimalusest, ei ole teil enam õigust kasutada kaht ülejäänut. Lennuettevõtja võib aga ikkagi olla kohustatud maksma teile hüvitist olenevalt teie lennu pikkusest ja sellest, kui palju hilines lend võrreldes algse kavandatud saabumisajaga.

 • Kui lennuettevõtja ei täida oma kohustust pakkuda teile marsruudi muutmist või tagasipöördumist võrreldavatel transporditingimustel niipea kui võimalik, peab ta teile lennukulud tagasi maksma.
 • Kui lennuettevõtja ei paku teile valikut piletiraha tagasisaamise ja marsruudi muutmise vahel, kuid otsustab ühepoolselt teile algse piletiraha tagasi maksta, on teil õigus lisahüvitisele, mille suuruseks on hinnavahe uue piletiga (võrreldavatel transporditingimustel).
 • Kui olete broneerinud väljalennu ja tagasilennu eraldi ja eri lennuettevõtjatega ning väljalend tühistatakse, siis makstakse tagasi üksnes tühistatud lennu piletiraha.

Kui aga väljalendu ja tagasilendu teenindavad eri lennuettevõtjad, kuid need lennud kuulusid ühtse broneeringu alla, on teil väljalennu tühistamise korral õigus:

 • saada hüvitist
 • valida järgmiste võimaluste vahel: kogu piletiraha tagasisaamine (nii väljalend kui ka tagasilend) või väljalend muudetud marsruudil teise lennuga.

 

Piletiraha tagasisaamine, marsruudi muutmine või ümberbroneerimine lennu tühistamise korral

Lennuettevõtja peab pakkuma teile järgmist ühekordset valikuvõimalust:

 1. piletiraha tagasisaamine ja kui teil on jätkulend, siis tagasilend väljumislennujaama niipea kui võimalik,
 2. muudetud marsruut teie lõppsihtkohta toimetamiseks niipea kui võimalik või
 3. muudetud marsruut hilisemal, teile sobival kuupäeval võrreldavatel transporditingimustel vastavalt vabade istekohtade olemasolule.

Niipea, kui olete valinud ühe neist kolmest võimalusest, ei ole teil enam õigust kasutada kaht ülejäänut. Lennuettevõtja võib aga ikkagi olla kohustatud maksma teile hüvitist olenevalt teie lennu pikkusest ja sellest, kui palju hilines lend võrreldes algse kavandatud saabumisajaga.

 • Kui lennuettevõtja ei täida oma kohustust pakkuda teile marsruudi muutmist või tagasipöördumist võrreldavatel transporditingimustel niipea kui võimalik, peab ta teile lennukulud tagasi maksma.
 • Kui lennuettevõtja ei paku teile valikut piletiraha tagasisaamise ja marsruudi muutmise vahel, kuid otsustab ühepoolselt teile algse piletiraha tagasi maksta, on teil õigus lisahüvitisele, mille suuruseks on hinnavahe uue piletiga (võrreldavatel transporditingimustel).
 • Kui olete broneerinud väljalennu ja tagasilennu eraldi ja eri lennuettevõtjatega ning väljalend tühistatakse, siis makstakse tagasi üksnes tühistatud lennu piletiraha.

Kui väljalendu ja tagasilendu teenindavad eri lennuettevõtjad, kuid need lennud kuulusid ühtse broneeringu alla, on teil väljalennu tühistamise korral õigus:

 • saada hüvitist
 • valida järgmiste võimaluste vahel: kogu piletiraha tagasisaamine (nii väljalend kui ka tagasilend) või väljalend muudetud marsruudil teise lennuga.

 

Piletiraha tagasisaamine ja tagasilend väljalennu pikaajalise hilinemise korral (5 tundi või rohkem)

Kui väljalend hilineb vähemalt viis tundi, peab lennuettevõtja teile piletiraha tagasi maksma ning juhul, kui teil on jätkulend, pakkuma tagasilendu väljumislennujaama niipea kui võimalik.

 

Piletiraha tagasisaamine, marsruudi muutmine või ümberbroneerimine lennureisist mahajätmise korral ülemüümise tõttu

Lennuettevõtja peab pakkuma teile järgmist ühekordset valikuvõimalust:

 1. piletiraha tagasisaamine ja kui teil on jätkulend, siis tagasilend väljumislennujaama niipea kui võimalik,
 2. muudetud marsruut teie lõppsihtkohta toimetamiseks niipea kui võimalik või
 3. muudetud marsruut hilisemal, teile sobival kuupäeval võrreldavatel transporditingimustel vastavalt vabade istekohtade olemasolule.

Niipea, kui olete valinud ühe neist kolmest võimalusest, ei ole teil enam õigust kasutada kaht ülejäänut. Lennuettevõtja võib aga ikkagi olla kohustatud maksma teile hüvitist olenevalt teie lennu pikkusest ja sellest, kui palju hilines lend võrreldes algse kavandatud saabumisajaga.

 • Kui lennuettevõtja ei täida oma kohustust pakkuda teile marsruudi muutmist või tagasipöördumist võrreldavatel transporditingimustel niipea kui võimalik, peab ta teile lennukulud tagasi maksma.
 • Kui lennuettevõtja ei paku teile valikut piletiraha tagasisaamise ja marsruudi muutmise vahel, kuid otsustab ühepoolselt teile algse piletiraha tagasi maksta, on teil õigus lisahüvitisele, mille suuruseks on hinnavahe uue piletiga (võrreldavatel transporditingimustel).
 • Kui olete broneerinud väljalennu ja tagasilennu eraldi ja eri lennuettevõtjatega ning väljalend tühistatakse, siis makstakse tagasi üksnes tühistatud lennu piletiraha.

Kui aga väljalendu ja tagasilendu teenindavad eri lennuettevõtjad, kuid need lennud kuulusid ühtse broneeringu alla, on teil väljalennu tühistamise korral õigus:

 • saada hüvitist
 • valida järgmiste võimaluste vahel: kogu piletiraha tagasisaamine (nii väljalend kui ka tagasilend) või väljalend muudetud marsruudil teise lennuga.

 

Lennu tühistamine erakorraliste asjaolude tõttu

Erakorralised asjaolud võivad põhjustada rohkem kui ühe lennu tühistamise või hilinemise lõppsihtkohta. Erakorraliste asjaoludena on määratletud näiteks lennuliikluse korraldamisega seotud otsused, poliitiline ebastabiilsus, halvad ilmastikuolud ja turvariskid.

Olukorrad, mida ei käsitata erakorraliste asjaoludena, hõlmavad:

 • enamikku tehnilisi probleeme, mis ilmnevad õhusõiduki hoolduse ajal või on põhjustatud õhusõiduki puudulikust hooldusest
 • liikuva trapi kokkupõrget õhusõidukiga

Erakorraliseks asjaoluks võib lugeda ka streigi, mis mõjutab lennuliini tööd. Hüvitise maksmise kohustusest vabanemiseks peab lennuettevõtja aga tõendama, et: i) erakorralised asjaolud ja lennu hilinemine või tühistamine on omavahel seotud, ning ii) lennu hilinemist või tühistamist ei oleks saanud ära hoida isegi juhul, kui kõik mõistlikud abinõud oleks tarvitusele võetud.

Kui lennuettevõtja ei anna teile rahuldavat selgitust, võite edasise abi saamiseks võtta ühendust riikliku ametiasutusegapdfen .

 

Lennu hilinemine erakorraliste asjaolude tõttu

Erakorralised asjaolud võivad põhjustada rohkem kui ühe lennu tühistamise või hilinemise lõppsihtkohta. Erakorraliste asjaoludena on määratletud näiteks lennuliikluse korraldamisega seotud otsused, poliitiline ebastabiilsus, halvad ilmastikuolud ja turvariskid.

Olukorrad, mida ei käsitata erakorraliste asjaoludena, hõlmavad:

 • enamikku tehnilisi probleeme, mis ilmnevad õhusõiduki hoolduse ajal või on põhjustatud õhusõiduki puudulikust hooldusest
 • liikuva trapi kokkupõrget õhusõidukiga

Erakorraliseks asjaoluks võib lugeda ka streigi, mis mõjutab lennuliini tööd. Hüvitise maksmise kohustusest vabanemiseks peab lennuettevõtja aga tõendama, et: i) erakorralised asjaolud ja lennu hilinemine või tühistamine on omavahel seotud, ning ii) lennu hilinemist või tühistamist ei oleks saanud ära hoida isegi juhul, kui kõik mõistlikud abinõud oleks tarvitusele võetud.

Kui lennuettevõtja ei anna teile rahuldavat selgitust, võite edasise abi saamiseks võtta ühendust riikliku ametiasutusegapdfen .

 

Nõudke oma õigusi

1.samm: kaebus lennuettevõtjale

Peaksite kõigepealt esitama kaebuse lennuettevõtjale, kasutades ELi lennureisija kaebuse vormi[119 KB]

2.samm: kaebus riiklikule ametiasutusele

Kui te ei saa lennuettevõtjalt vastust kahe kuu jooksul või see vastus ei rahulda teid ja te leiate, et teie kui ELi lennureisija õigusi on rikutud, võite mõistliku aja jooksul esitada kaebuse asjaomasele riiklikule ametiasutuselepdfen riigis, kus vahejuhtum aset leidis.

Riiklik ametiasutus peaks esitama teile mittesiduva õigusliku arvamuse, kuidas edasi toimida.

3.samm: pöördumine vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste või vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi poole

Kui lennuettevõtja vastus teid ei rahulda, saate esitada oma vaidluse lahendamiseks kohtuvälise menetluse organile või vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele. Kui ostsite pileti internetist, võite kaebuse esitada vaidluste veebipõhise lahendamise platvormien vahendusel.

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse ja vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi poole saavad pöörduda üksnes ELi elanikud.

4.samm: kohtusse pöördumine

ELi riikide vaheliste lendude puhul (mida teenindab üks ja sama lennuettevõtja) saate ELi eeskirjade kohaselt hüvitisnõude esitamiseks kasutada Euroopa väiksemate nõuete menetlust. Võite nõude esitada kas saabumis- või väljumiskohas. Kohtusse saate pöörduda riigis, kus lennuettevõtja on registreeritud. Tähtajad hagi esitamiseks lennuettevõtja vastu liikmesriigi kohtus on igas ELi riigis kindlaks määratud vastavalt riiklikele aegumissätetele.

Lennureisijate õigustega seotud probleemide korral saate nõu ja abi küsida ka oma kohalikust Euroopa tarbijakeskusesten.

Oluline teave inimestele, kes esitavad oma nõude nõuete vahendamise büroole: teadaannepdfen lennureisijate õigusi käsitleva määrusega 261/2004 seotud nõudeid vahendavate büroode tegevuse suhtes kohaldatavate ELi tarbijakaitse-, turundus- ja andmekaitse-eeskirjade kohta

 

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: