Viimati ajakohastatud: 14/12/2022

Lennureisijate õigused

ELi lennureisijate õigusi kohaldatakse:

Reisimine Ühendkuningriigist ELi riiki

Alates 1. jaanuarist 2021 ei kohaldata lennureisija õigusi käsitlevaid ELi õigusnorme lennureisist mahajätmise, lendude tühistamise või hilinemise suhtes lendudel Ühendkuningriigist ELi, kui teie lennu teostas Ühendkuningriigi lennuettevõtja või mõni teine ELi-väline lennuettevõtja, isegi kui broneerisite oma lennu enne seda kuupäeva. ELi õigusnorme kohaldatakse siiski ka pärast 1. jaanuari 2021, kui teie lennu Ühendkuningriigist ELi teostas ELi lennuettevõtja, välja arvatud juhul, kui olete juba saanud rahalist või muud liiki hüvitist Ühendkuningriigi õiguse alusel.

EL tähendab 27 ELi riiki, kaasa arvatud Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Martinique, Réunioni saar, Mayotte, Saint-Martin (Prantsuse Antillid), Assoorid, Madeira ja Kanaari saared (kuid mitte Fääri saared). ELi eeskirju kohaldatakse ka Islandile en Ava välislingina, Norrasse en Ava välislingina ja Šveitsi suunduvate ja sealt saabuvate lendude suhtes.

Hoiatus

Väljalendu ja tagasilendu loetakse alati kaheks eraldi lennuks, isegi kui need osteti koos ühe broneeringu raames. Mõnel juhul ei pruugi lendu teenindav lennuettevõtja olla seesama, kellelt ostsite pileti. Probleemide korral loetakse vastutavaks ainult lendu teenindav lennuettevõtja. Juhul kui lennuettevõtja rendib (märgrendilepingu alusel) teiselt lennuettevõtjalt lennuki koos meeskonnaga, on lennuki rentinud lennuettevõtjal praktiline vastutus lennu eest ja teda peetakse lendu teenindavaks ettevõtjaks ELi õigusnormide (eelkõige määruse (EÜ) nr 261/2004) tähenduses.

Mis läks valesti?

Kuidas nõuda oma õigusi?

Nõudke oma õigusi!

Lennureisist mahajätmine

Lennuettevõtja võib teid lennuki pardale mitte lubada:

Kui ilmute lennu registreerimisele õigel ajal koos kehtiva lennubroneeringu ja reisidokumentidega, aga lennuettevõtja ei luba teid lennuki pardale lennu ülemüümise tõttu või tehnilistel põhjustel ning te ei loobu oma istekohast vabatahtlikult, on teil õigus:

Reisimine Ühendkuningriigist ELi riiki

Alates 1. jaanuarist 2021 ei kohaldata lennureisija õigusi käsitlevaid ELi õigusnorme lennureisist mahajätmise, lendude tühistamise või hilinemise suhtes lendudel Ühendkuningriigist ELi, kui teie lennu teostas Ühendkuningriigi lennuettevõtja või mõni teine ELi-väline lennuettevõtja, isegi kui broneerisite oma lennu enne seda kuupäeva. ELi õigusnorme kohaldatakse siiski ka pärast 1. jaanuari 2021, kui teie lennu Ühendkuningriigist ELi teostas ELi lennuettevõtja, välja arvatud juhul, kui olete juba saanud rahalist või muud liiki hüvitist Ühendkuningriigi õiguse alusel.

Hoiatus

Lennujaama registreerimislauas, iseteeninduspunktides ja registreerimise veebilehel peab olema selgelt nähtav trükitud või elektrooniline teade, mis informeerib teid ELi lennureisijate õigustest. Kui teid jäetakse lennureisist maha, teie lend tühistatakse, see hilineb rohkem kui kaks tundi või kui te saabute oma lõppsihtkohta suure hilinemisega, peab lendu teenindav lennuettevõtja andma teile kirjaliku teate, milles on esitatud hüvitist ja abi käsitlevad eeskirjad.

Tühistatud lend

Lend loetakse tühistatuks, kui:

Kui teie lend tühistati, siis on teil õigus valida piletiraha tagasisaamise, marsruudi muutmise või tagasilennu vahel.

Samuti on teil õigus abile lennujaamas.

Kui teid teavitati tühistamisest vähem kui 14 päeva enne kavandatud väljumiskuupäeva, siis on teil õigus hüvitisele. Lennuettevõtja on kohustatud tõendama, kas ja millal teile isiklikult teatati lennu tühistamisest. Vastasel korral saate edasise abi saamiseks võtta ühendust pädeva riikliku ametiasutusega en PDF-dokument.

Kuid hüvitist ei pea maksma, kui lennuettevõtja suudab tõestada, et lennu tühistamine on tingitud erakorralistest asjaoludest, mida ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik vajalikud meetmed. Tõendamiseks peab lennuettevõtja esitama näiteks logiväljavõtted või juhtumiaruanded. Lennuettevõtja peaks tõendavad dokumendid esitama nii asjaomasele riiklikule täitevasutusele kui ka reisijatele kooskõlas riiklike õigusnormidega, mis reguleerivad juurdepääsu dokumentidele.

Reisimine Ühendkuningriigist ELi riiki

Alates 1. jaanuarist 2021 ei kohaldata lennureisija õigusi käsitlevaid ELi õigusnorme lennureisist mahajätmise, lendude tühistamise või hilinemise suhtes lendudel Ühendkuningriigist ELi, kui teie lennu teostas Ühendkuningriigi lennuettevõtja või mõni teine ELi-väline lennuettevõtja, isegi kui broneerisite oma lennu enne seda kuupäeva. ELi õigusnorme kohaldatakse siiski ka pärast 1. jaanuari 2021, kui teie lennu Ühendkuningriigist ELi teostas ELi lennuettevõtja, välja arvatud juhul, kui olete juba saanud rahalist või muud liiki hüvitist Ühendkuningriigi õiguse alusel.

Hoiatus

Lennujaama registreerimislauas, iseteeninduspunktides ja registreerimise veebilehel peab olema selgelt nähtav trükitud või elektrooniline teade, mis informeerib teid ELi lennureisijate õigustest. Kui teid jäetakse lennureisist maha, teie lend tühistatakse, see hilineb rohkem kui kaks tundi või kui te saabute oma lõppsihtkohta suure hilinemisega, peab lendu teenindav lennuettevõtja andma teile kirjaliku teate, milles on esitatud hüvitist ja abi käsitlevad eeskirjad.

Hilinemine

Kui teie lennu väljumine hilineb, on teil õigus abile, piletiraha tagasisaamisele ja tagasilennule sõltuvalt hilinemise kestusest ja lennu pikkusest.

Kui te saabute oma lõppsihtkohta rohkem kui kolmetunnise hilinemisega, on teil õigus saada hüvitist, kui hilinemine ei olnud tingitud erakorralistest asjaoludest. Tõendamiseks peab lennuettevõtja esitama näiteks logiväljavõtted või juhtumiaruanded. Lennuettevõtja peaks tõendavad dokumendid esitama nii asjaomasele riiklikule täitevasutusele kui ka reisijatele kooskõlas riiklike õigusnormidega, mis reguleerivad juurdepääsu dokumentidele.

Reisimine Ühendkuningriigist ELi riiki

Alates 1. jaanuarist 2021 ei kohaldata lennureisija õigusi käsitlevaid ELi õigusnorme lennureisist mahajätmise, lendude tühistamise või hilinemise suhtes lendudel Ühendkuningriigist ELi, kui teie lennu teostas Ühendkuningriigi lennuettevõtja või mõni teine ELi-väline lennuettevõtja, isegi kui broneerisite oma lennu enne seda kuupäeva. ELi õigusnorme kohaldatakse siiski ka pärast 1. jaanuari 2021, kui teie lennu Ühendkuningriigist ELi teostas ELi lennuettevõtja, välja arvatud juhul, kui olete juba saanud rahalist või muud liiki hüvitist Ühendkuningriigi õiguse alusel.

Hoiatus

Lennujaama registreerimislauas, iseteeninduspunktides ja registreerimise veebilehel peab olema selgelt nähtav trükitud või elektrooniline teade, mis informeerib teid ELi lennureisijate õigustest. Kui teid jäetakse lennureisist maha, teie lend tühistatakse, see hilineb rohkem kui kaks tundi või kui te saabute oma lõppsihtkohta suure hilinemisega, peab lendu teenindav lennuettevõtja andma teile kirjaliku teate, milles on esitatud hüvitist ja abi käsitlevad eeskirjad.

Teie lend on ülemüüdud

Kui ilmute lennu registreerimisele õigel ajal koos kehtiva lennubroneeringu ja reisidokumentidega, aga teid jäetakse lennureisist maha lennu ülemüümise tõttu või tehnilistel põhjustel ning te ei loobu oma istekohast vabatahtlikult, on teil õigus:

Reisimine Ühendkuningriigist ELi riiki

Alates 1. jaanuarist 2021 ei kohaldata lennureisija õigusi käsitlevaid ELi õigusnorme lennureisist mahajätmise, lendude tühistamise või hilinemise suhtes lendudel Ühendkuningriigist ELi, kui teie lennu teostas Ühendkuningriigi lennuettevõtja või mõni teine ELi-väline lennuettevõtja, isegi kui broneerisite oma lennu enne seda kuupäeva. ELi õigusnorme kohaldatakse siiski ka pärast 1. jaanuari 2021, kui teie lennu Ühendkuningriigist ELi teostas ELi lennuettevõtja, välja arvatud juhul, kui olete juba saanud rahalist või muud liiki hüvitist Ühendkuningriigi õiguse alusel.

Hoiatus

Lennujaama registreerimislauas, iseteeninduspunktides ja registreerimise veebilehel peab olema selgelt nähtav trükitud või elektrooniline teade, mis informeerib teid ELi lennureisijate õigustest. Kui teid jäetakse lennureisist maha, teie lend tühistatakse, see hilineb rohkem kui kaks tundi või kui te saabute oma lõppsihtkohta suure hilinemisega, peab lendu teenindav lennuettevõtja andma teile kirjaliku teate, milles on esitatud hüvitist ja abi käsitlevad eeskirjad.

Reisiklassi muutmine

Kui teid viiakse üle kõrgemasse klassi, ei tohi lennuettevõtja nõuda selle eest lisatasu.

Kui teid viiakse üle madalamasse klassi, on teil sõltuvalt lennu pikkusest õigus osa piletirahast tagasi saada järgmises suurusjärgus:

a) 30% – 1 500 km pikkused või lühemad lennud

b) 50% – pikemad kui 1 500 km ELi-sisesed lennud (välja arvatud ELi ja Prantsusmaa ülemeredepartemangude vahelised lennud) ja kõik muud 1 500 kuni 3 500 km pikkused lennud

c) 75% – lennud, mis ei kuulu punktide a ja b alla, sealhulgas ELi ja Prantsusmaa ülemeredepartemangude vahelised lennud.

Kui teie ühtne pilet hõlmab kaht või enamat jätkulendu, võite osa piletirahast tagasi saada ainult madalamasse klassi üleviidud lennu ning mitte kogu reisi eest. Piletiraha tuleb tagasi maksta seitsme päeva jooksul.

Reisimine Ühendkuningriigist ELi riiki

Alates 1. jaanuarist 2021 ei kohaldata lennureisija õigusi käsitlevaid ELi õigusnorme lennureisist mahajätmise, lendude tühistamise või hilinemise suhtes lendudel Ühendkuningriigist ELi, kui teie lennu teostas Ühendkuningriigi lennuettevõtja või mõni teine ELi-väline lennuettevõtja, isegi kui broneerisite oma lennu enne seda kuupäeva. ELi õigusnorme kohaldatakse siiski ka pärast 1. jaanuari 2021, kui teie lennu Ühendkuningriigist ELi teostas ELi lennuettevõtja, välja arvatud juhul, kui olete juba saanud rahalist või muud liiki hüvitist Ühendkuningriigi õiguse alusel.

Nõudke oma õigusi!

Te jäite jätkulennust maha

Jätkulend tähendab, et peate lõppsihtkohta jõudmiseks sooritama rohkem kui ühe lennu.

Kui jääte jätkulennust maha ja jõuate lõppsihtkohta rohkem kui kolmetunnise hilinemisega, on teil õigus hüvitisele. Hüvitise arvutamisel võetakse arvesse hilinetud aega ja lõppsihtkoha kaugust.

Teil on õigus hüvitisele, kui:

Reisimine Ühendkuningriigist ELi riiki

Alates 1. jaanuarist 2021 ei kohaldata lennureisija õigusi käsitlevaid ELi õigusnorme lennureisist mahajätmise, lendude tühistamise või hilinemise suhtes lendudel Ühendkuningriigist ELi, kui teie lennu teostas Ühendkuningriigi lennuettevõtja või mõni teine ELi-väline lennuettevõtja, isegi kui broneerisite oma lennu enne seda kuupäeva. ELi õigusnorme kohaldatakse siiski ka pärast 1. jaanuari 2021, kui teie lennu Ühendkuningriigist ELi teostas ELi lennuettevõtja, välja arvatud juhul, kui olete juba saanud rahalist või muud liiki hüvitist Ühendkuningriigi õiguse alusel.

Hoiatus

Teil ei ole õigust hüvitisele, kui jääte jätkulennust maha viivituste tõttu turvakontrollis või kui eirate pardalemineku aega lennujaamas, kus toimub ümberistumine.

Nõudke oma õigusi!

Kaotsiläinud, kahjustunud või hilinenud pagas

Registreeritud pagas

Kui teie registreeritud pagas läheb kaduma, saab kahjustada või saabub hilinemisega, siis vastutab selle eest lennuettevõtja ning teil on õigus saada hüvitist kuni 1 300 euro ulatuses. Kui aga sellise kahju põhjustas pagasi enda defekt, puudub teil igasugune õigus hüvitisele.

Käsipagas

Kui teie käsipagas saab kahjustada, vastutab lennuettevõtja selle eest juhul, kui tema on kahju tekkimises süüdi.

Reisikindlustus

Kui teil on reisil kaasas väärtuslikke esemeid ning te soovite olla kindel, et saate nende kahjustumise korral piisavat hüvitist, on soovitatav sõlmida erakindlustusleping. Vastasel juhul saate lendu teenindavalt lennuettevõtjalt tasu eest taotleda suuremat võimaliku hüvitise määra (rohkem kui 1 300 eurot). Seda tuleb teha enne lendu ja hiljemalt lennule registreerimisel.

Kuidas esitada kaebust?

Kui soovite esitada nõude seoses kaotsiläinud või kahjustunud pagasiga, peaksite seda tegema, pöördudes lennuettevõtja poole kirjalikult 7 päeva jooksul või, pagasi hilinemise korral, 21 päeva jooksul pärast pagasi kättesaamist. Kogu ELi hõlmavat standardvormi nõude esitamiseks praegu ei ole.

Hüvitis lennureisist mahajätmise korral

Summa eurodes

Vahemaa

250

1 500 km või vähem

400

Üle 1 500 km ELi piires ja kõigi teiste lendude puhul 1 500 kuni 3 500 km

600

Üle 3 500 km

Kui saabusite registreerimislauda õigel ajal, siis peaksite alati saama hüvitist, kui teid lennuki pardale ei lubata. Ainus erand on olukorrad, kui pardalemineku keelamine oli põhjendatud, näiteks tervise-, ohutus- või turvakaalutlustel või nõutavate reisidokumentide puudumise tõttu.

Isegi kui sellised põhjused on olemas, võivad lennuettevõtjad ikkagi pakkuda pileti eest hüvitist, olenevalt piletiga seotud eritingimustest.

Jätkulend – üks broneering ühekordse registreerimisega

Kui teid jäetakse lennureisist maha põhjusel, et jätkulendu teenindav lennuettevõtja arvas, et te saabute selle lennu pardaleminekuks liiga hilja (sest teie esimene lend hilines), tuleb teile maksta hüvitist.

Hoiatus

Kui lennuettevõtja pakub teile marsruudi muutmist ning te jõuate oma lõppsihtkohta kahe-, kolme- või neljatunnise hilinemisega, võib hüvitis olla 50% võrra väiksem.

Nõudke oma õigusi!

Hüvitis lennu tühistamise korral

Summa eurodes

Vahemaa

250

1 500 km või vähem

400

Üle 1 500 km ELi piires ja kõigi teiste lendude puhul 1 500 kuni 3 500 km

600

Üle 3 500 km

Kui teie lend tühistatakse, peab lennuettevõtja pakkuma teile ühekordset valikuvõimalust järgmiste variantide vahel:

 1. piletiraha tagasisaamine ja kui teil on jätkulend, siis tagasilend väljumislennujaama niipea kui võimalik,
 2. muudetud marsruut teie lõppsihtkohta toimetamiseks niipea kui võimalik või
 3. muudetud marsruut hilisemal, teile sobival kuupäeval võrreldavatel transporditingimustel vastavalt vabade istekohtade olemasolule.

Niipea, kui olete valinud ühe neist kolmest võimalusest, ei ole teil enam õigust kasutada kaht ülejäänut. Lennuettevõtja võib aga ikkagi olla kohustatud maksma teile hüvitist.

Teil ei ole õigust hüvitisele:

Hoiatus

Kui lennuettevõtja pakub teile marsruudi muutmist ning te jõuate oma lõppsihtkohta kahe-, kolme- või neljatunnise hilinemisega, võib hüvitis olla 50% võrra väiksem.

Lennujaama registreerimislauas, iseteeninduspunktides ja registreerimise veebilehel peab olema selgelt nähtav trükitud või elektrooniline teade, mis informeerib teid ELi lennureisijate õigustest. Kui teid jäetakse lennureisist maha, teie lend tühistatakse, see hilineb rohkem kui kaks tundi või kui te saabute oma lõppsihtkohta suure hilinemisega, peab lendu teenindav lennuettevõtja andma teile kirjaliku teate, milles on esitatud hüvitist ja abi käsitlevad eeskirjad.

Teil ei ole õigust hüvitisele, kui tegemist on erakorraliste asjaoludega, mida ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik vajalikud meetmed.

Nõudke oma õigusi!

Hüvitis sihtkohta hilinemise korral

Summa eurodes

Vahemaa

250

1 500 km või vähem

400

Üle 1 500 km ELi piires ja kõigi teiste lendude puhul 1 500 kuni 3 500 km

600

Üle 3 500 km

Hoiatus

Kui lennuettevõtja pakub teile marsruudi muutmist ning te jõuate oma lõppsihtkohta kahe-, kolme- või neljatunnise hilinemisega, võib hüvitis olla 50% võrra väiksem.

Nõudke oma õigusi!

Hüvitis lennureisist mahajätmise korral ülemüügi tõttu

Summa eurodes

Vahemaa

250

1 500 km või vähem

400

Üle 1 500 km ELi piires ja kõigi teiste lendude puhul 1 500 kuni 3 500 km

600

Üle 3 500 km

Lennureisist mahajätmise korral peaksite alati saama hüvitist.

Jätkulend – üks broneering ühekordse registreerimisega.

Kui teid jäetakse lennureisist maha põhjusel, et jätkulendu teenindav lennuettevõtja arvas, et te saabute selle lennu pardaleminekuks liiga hilja (sest teie esimene lend hilines), tuleb teile maksta hüvitist.

Hoiatus

Kui lennuettevõtja pakub teile marsruudi muutmist ning te jõuate oma lõppsihtkohta kahe-, kolme- või neljatunnise hilinemisega, võib hüvitis olla 50% võrra väiksem.

Nõudke oma õigusi!

Abi lennureisist mahajätmise korral

Lennuettevõtjad peavad andma teile ootamise ajal tasuta abi. Reisi katkemise korral peaksite endast lennuettevõtjale teada andma, et vältida olukorda, kus olete sunnitud ise asju korraldama. Lisaks peab lennuettevõtja võimaluse korral tagama, et pakutav majutus oleks juurdepääsetav puuetega inimestele ja nende juhtkoertele. Pakutava abi alla kuuluvad:

Kui abi ei pakuta ja te maksite eespool nimetatu eest ise, peaks lennuettevõtja need kulutused hüvitama, tingimusel et need olid vajalikud, mõistlikud ja asjakohased. Selleks peaksite hoidma alles kõik kviitungid. Teil on õigus abile üksnes ajal, mille jooksul ootate marsruudi muutmist võrreldavatel transporditingimustel, et jõuda oma lõppsihtkohta esimesel võimalusel, või tagasilendu.

Erandjuhtudel võib lennuettevõtja otsustada abi piirata või vähendada, kui see põhjustaks suuremat hilinemist reisijatele, kes ootavad alternatiivset või hilinenud lendu.

Hoiatus

Kui teie pileti tingimustes ei ole märgitud teisiti, siis ei ole teil õigust abi saada, kui:

 • teid ei lubatud lennuki pardale põhjendatud tervise-, ohutus- või turvakaalutlustel
 • või nõutavate reisidokumentide puudumise tõttu.

Nõudke oma õigusi!

Abi lennu tühistamise korral

Lennuettevõtjad peavad pakkuma ja võimaldama teile ootamise ajal tasuta abi. Reisi katkemise korral peaksite endast lennuettevõtjale teada andma, et vältida olukorda, kus olete sunnitud ise asju korraldama. Lisaks peab lennuettevõtja võimaluse korral tagama, et pakutav majutus oleks juurdepääsetav puuetega inimestele ja nende juhtkoertele. Pakutava abi alla kuuluvad:

Kui abi ei pakuta ja te maksite oma söökide, jookide jm eest ise, peaks lennuettevõtja need kulutused hüvitama, tingimusel et need olid vajalikud, mõistlikud ja asjakohased. Selleks peaksite hoidma alles kõik kviitungid. Teil on õigus abile üksnes ajal, mille jooksul ootate marsruudi muutmist võrreldavatel transporditingimustel, et jõuda oma lõppsihtkohta esimesel võimalusel, või tagasilendu.

Erandjuhtudel võib lennuettevõtja otsustada abi piirata või vähendada, kui see põhjustaks suuremat hilinemist reisijatele, kes ootavad alternatiivset või hilinenud lendu.

Nõudke oma õigusi!

Abi väljalennu hilinemise korral

Kui lennuettevõtja eeldab, et teie lend hilineb kavandatud väljumisajaga võrreldes, on teil õigus saada süüa ja karastusjooke vastavalt ooteaja pikkusele ning teha 2 tasuta telefonikõnet või saata elektronkirju või fakse. Nende õiguste tekkimine sõltub sellest, kui palju teie lend hilines ja lennu pikkusest:

Kui uus eeldatav väljalennuaeg on vähemalt algsele väljumisajale järgneval päeval, on teil õigus hotellimajutusele ja transpordile lennujaamast majutuspaika ja tagasi (kui te peate jääma ööbima).

Lennuettevõtjad peavad pakkuma ja võimaldama teile ootamise ajal tasuta abi. Reisi katkemise korral peaksite endast lennuettevõtjale teada andma, et vältida olukorda, kus olete sunnitud ise asju korraldama. Lisaks peab lennuettevõtja võimaluse korral tagama, et pakutav majutus oleks juurdepääsetav puuetega inimestele ja nende juhtkoertele.

Kui abi ei pakuta ja te maksite oma söökide, jookide eest ise, peaks lennuettevõtja need kulutused hüvitama, tingimusel et need olid vajalikud, mõistlikud ja asjakohased. Selleks peaksite hoidma alles kõik kviitungid. Teil on õigus abile üksnes ajal, mille jooksul ootate marsruudi muutmist võrreldavatel transporditingimustel, et jõuda oma lõppsihtkohta esimesel võimalusel, või tagasilendu.

Erandjuhtudel võib lennuettevõtja otsustada abi piirata või vähendada, kui see põhjustaks suuremat hilinemist reisijatele, kes ootavad alternatiivset või hilinenud lendu.

Nõudke oma õigusi!

Abi lennureisist mahajätmise korral lennu ülemüümise tõttu

Lennuettevõtjad peavad pakkuma ja võimaldama teile ootamise ajal tasuta abi. Reisi katkemise korral peaksite endast lennuettevõtjale teada andma, et vältida olukorda, kus olete sunnitud ise asju korraldama. Lisaks peab lennuettevõtja võimaluse korral tagama, et pakutav majutus oleks juurdepääsetav puuetega inimestele ja nende juhtkoertele. Pakutava abi alla kuuluvad:

Kui abi ei pakuta ja te maksite oma söökide, jookide jm eest ise, peaks lennuettevõtja need kulutused hüvitama, tingimusel et need olid vajalikud, mõistlikud ja asjakohased. Selleks peaksite hoidma alles kõik kviitungid. Teil on õigus abile üksnes ajal, mille jooksul ootate marsruudi muutmist võrreldavatel transporditingimustel, et jõuda oma lõppsihtkohta esimesel võimalusel, või tagasilendu.

Erandjuhtudel võib lennuettevõtja otsustada abi piirata või vähendada, kui see põhjustaks suuremat hilinemist reisijatele, kes ootavad alternatiivset või hilinenud lendu.

Nõudke oma õigusi!

Piletiraha tagasisaamine, marsruudi muutmine või ümberbroneerimine lennureisist mahajätmise korral

Lennuettevõtja peab pakkuma teile järgmist ühekordset valikuvõimalust:

 1. piletiraha tagasisaamine ja kui teil on jätkulend, siis tagasilend väljumislennujaama niipea kui võimalik,
 2. muudetud marsruut teie lõppsihtkohta toimetamiseks niipea kui võimalik või
 3. muudetud marsruut hilisemal, teile sobival kuupäeval võrreldavatel transporditingimustel (s.o broneeringu muutmine) vastavalt vabade istekohtade olemasolule.

Niipea, kui olete valinud ühe neist kolmest võimalusest, ei ole teil enam õigust kasutada kaht ülejäänut. Lennuettevõtja võib aga ikkagi olla kohustatud maksma teile hüvitist olenevalt teie lennu pikkusest ja sellest, kui palju hilines lend võrreldes algse kavandatud saabumisajaga.

Kui aga väljalendu ja tagasilendu teenindavad eri lennuettevõtjad, kuid need lennud kuulusid ühtse broneeringu alla, on teil väljalennu tühistamise korral õigus:

Hoiatus

Kui teie pileti tingimustes ei ole märgitud teisiti, siis ei ole teil õigust pileti hüvitamisele või marsruudi muutmisele, kui:

 • teid ei lubatud lennuki pardale põhjendatud tervise-, ohutus- või turvakaalutlustel

 • või nõutavate reisidokumentide puudumise tõttu.

Nõudke oma õigusi!

Piletiraha tagasisaamine, marsruudi muutmine või ümberbroneerimine lennu tühistamise korral

Lennuettevõtja peab pakkuma teile järgmist ühekordset valikuvõimalust:

 1. piletiraha tagasisaamine ja kui teil on jätkulend, siis tagasilend väljumislennujaama niipea kui võimalik,
 2. muudetud marsruut teie lõppsihtkohta toimetamiseks niipea kui võimalik või
 3. muudetud marsruut hilisemal, teile sobival kuupäeval võrreldavatel transporditingimustel vastavalt vabade istekohtade olemasolule.

Hoiatus

Jätkuva koroonaviiruse pandeemia tõttu väljastavad vedajad vautšereid, mida te võite raha tagasisaamise asemel hiljem kasutada.

Sellisel juhul tuleb teile kui reisijale alati anda võimalus valida raha tagasisaamise ja vautšeri vahel.

Niipea, kui olete valinud ühe neist kolmest võimalusest, ei ole teil enam õigust kasutada kaht ülejäänut. Lennuettevõtja võib aga ikkagi olla kohustatud maksma teile hüvitist olenevalt teie lennu pikkusest ja sellest, kui palju hilines lend võrreldes algse kavandatud saabumisajaga.

Kui väljalendu ja tagasilendu teenindavad eri lennuettevõtjad, kuid need lennud kuulusid ühtse broneeringu alla, on teil väljalennu tühistamise korral õigus:

Nõudke oma õigusi!

Piletiraha tagasisaamine ja tagasilend väljalennu pikaajalise hilinemise korral (5 tundi või rohkem)

Kui väljalend hilineb vähemalt viis tundi, peab lennuettevõtja teile piletiraha tagasi maksma ning juhul, kui teil on jätkulend, pakkuma tagasilendu väljumislennujaama niipea kui võimalik.

Nõudke oma õigusi!

Piletiraha tagasisaamine, marsruudi muutmine või ümberbroneerimine lennureisist mahajätmise korral ülemüümise tõttu

Lennuettevõtja peab pakkuma teile järgmist ühekordset valikuvõimalust:

 1. piletiraha tagasisaamine ja kui teil on jätkulend, siis tagasilend väljumislennujaama niipea kui võimalik,
 2. muudetud marsruut teie lõppsihtkohta toimetamiseks niipea kui võimalik või
 3. muudetud marsruut hilisemal, teile sobival kuupäeval võrreldavatel transporditingimustel vastavalt vabade istekohtade olemasolule.

Niipea, kui olete valinud ühe neist kolmest võimalusest, ei ole teil enam õigust kasutada kaht ülejäänut. Lennuettevõtja võib aga ikkagi olla kohustatud maksma teile hüvitist olenevalt teie lennu pikkusest ja sellest, kui palju hilines lend võrreldes algse kavandatud saabumisajaga.

Kui aga väljalendu ja tagasilendu teenindavad eri lennuettevõtjad, kuid need lennud kuulusid ühtse broneeringu alla, on teil väljalennu tühistamise korral õigus:

Nõudke oma õigusi!

Lennu tühistamine erakorraliste asjaolude tõttu

Erakorralised asjaolud võivad põhjustada rohkem kui ühe lennu tühistamise või hilinemise lõppsihtkohta. Erakorraliste asjaoludena on määratletud näiteks lennuliikluse korraldamisega seotud otsused, poliitiline ebastabiilsus, halvad ilmastikuolud ja turvariskid.

Olukorrad, mida ei käsitata erakorraliste asjaoludena, hõlmavad:

Erakorraliseks asjaoluks võib lugeda ka lennuettevõtjavälise streigi, mis mõjutab lennuliini tööd. Hüvitise maksmise kohustusest vabanemiseks peab lennuettevõtja aga tõendama, et: i) erakorralised asjaolud ja lennu hilinemine või tühistamine on omavahel seotud, ning ii) lennu hilinemist või tühistamist ei oleks saanud ära hoida isegi juhul, kui kõik mõistlikud abinõud oleks tarvitusele võetud.

Kui lennuettevõtja ei anna teile rahuldavat selgitust, võite täiendava abi saamiseks võtta ühendust pädeva riikliku ametiasutusega en PDF-dokument.

Lennu hilinemine erakorraliste asjaolude tõttu

Erakorralised asjaolud võivad põhjustada rohkem kui ühe lennu tühistamise või hilinemise lõppsihtkohta. Erakorraliste asjaoludena on määratletud näiteks lennuliikluse korraldamisega seotud otsused, poliitiline ebastabiilsus, halvad ilmastikuolud ja turvariskid.

Olukorrad, mida ei käsitata erakorraliste asjaoludena, hõlmavad:

Erakorraliseks asjaoluks võib lugeda ka lennuettevõtjavälise streigi, mis mõjutab lennuliini tööd. Hüvitise maksmise kohustusest vabanemiseks peab lennuettevõtja aga tõendama, et: i) erakorralised asjaolud ja lennu hilinemine või tühistamine on omavahel seotud, ning ii) lennu hilinemist või tühistamist ei oleks saanud ära hoida isegi juhul, kui kõik mõistlikud abinõud oleks tarvitusele võetud.

Kui lennuettevõtja ei anna teile rahuldavat selgitust, võite täiendava abi saamiseks võtta ühendust pädeva riikliku ametiasutusega en PDF-dokument.

Nõudke oma õigusi

Kui te arvate, et teie õigusi ei ole järgitud, on teil võimalus kasutada mitut õiguskaitsevahendit. Siiski peaksite kõigepealt esitama kaebuse lennuettevõtjale. Lennureisijate õigustega seotud probleemide korral saate nõu ja abi küsida ka oma kohalikust Euroopa tarbijakeskusestAva välislingina.

kaebus lennuettevõtjale

Kõigepealt peaksite alati esitama kaebuse lennuettevõtjale, kasutades lennuettevõtja pakutavat kaebusevormi või ELi lennureisija õiguste vormi PDF-dokument.

kaebus riiklikule ametiasutusele

Kui te ei saa lennuettevõtjalt vastust kahe kuu jooksul või see vastus ei rahulda teid, võite mõistliku aja jooksul esitada kaebuse asjaomasele riiklikule ametiasutusele en PDF-dokument riigis, kus vahejuhtum aset leidis. Riiklik ametiasutus peaks esitama teile mittesiduva õigusliku arvamuse, kuidas edasi toimida.

Pöördumine vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste või vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi poole

Samuti võite vaidluse lahendamiseks kasutada alternatiivset menetlust või pöörduda vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse poole. Kui ostsite pileti internetist, võite kaebuse esitada vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi vahendusel. Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse ja vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi teenuseid saavad kasutada üksnes ELi elanikud.

Kohtussepöördumine

Samuti võite kasutada ametlikku kohtumenetlust ning esitada hüvitisnõude ELi eeskirjade alusel Euroopa väiksemate nõuete menetluse kohaselt. ELi lennuettevõtja teenindatavate lendude puhul võite nõude esitada kas saabumis- või väljumiskohas. Sama kehtib ümberistumisega lendude suhtes, mis on osa ühest broneeringust, kuid mida võivad teenindada erinevad lennuettevõtjad. Kohtusse saate pöörduda ka riigis, kus lennuettevõtja on registreeritud.

Kui lennuettevõtja ei ole registreeritud ELi riigis, saate kohtusse pöörduda lennu lähte-, siht- või ümberistumise kohaks olnud ELi riigis. Tähtajad hagi esitamiseks lennuettevõtja vastu liikmesriigi kohtus on igas ELi riigis kindlaks määratud vastavalt riiklikele aegumissätetele.

Hoiatus

Oluline teave inimestele, kes esitavad oma nõude nõuete vahendamise büroole: teadaanne lennureisijate õigusi käsitleva määrusega 261/2004 seotud nõudeid vahendavate büroode tegevuse suhtes kohaldatavate ELi tarbijakaitse-, turundus- ja andmekaitse-eeskirjade kohta.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: