Viimati ajakohastatud: 03/06/2022

Ettevõtte reklaamimine internetis

Üldiselt võimaldavad internetireklaam ja ärilised teadaanded teil jõuda otse sihtrühmani, muutes turule sisenemise ja konkurentsivõimelise ettevõtte loomise lihtsamaks.

Internetireklaami vormide hulka kuuluvad bännerid, e-posti turundus, suhtlusvõrgustikud, tasuline otsing, otsingumootori optimeerimine ja blogid. Kui otsustasite reklaamida oma ettevõtet internetis abiteenuste (näiteks reklaampakkumiste) vahendusel, peate esitama selge teabe alati, kui suhtlete oma klientidega. 

Andke abiteenuste kohta läbipaistvat teavet

Kui otsustate internetis esitleda ärilisi teadaandeid (sealhulgas reklaampakkumisi, allahindlusi, boonuseid, reklaamkonkursse või -mänge), peate selgelt ära märkima:

Kui saadate oma klientidele e-posti teel soovimatuid ärilisi teadaandeid, peate selle selgelt ära märkima: näiteks peaksite lisama e-kirja päisele sõna „reklaam", et klient teaks isegi seda avamata, millega on tegemist.

Hoiatus

Otseturunduslikku e-posti ei tohi seaduslikult saata ilma klientide selgesõnalise nõusolekuta (näide: nad on märgistanud kastikese, millega nõustuvad vastu võtma soovimatuid e-kirju), välja arvatud juhul, kui on olemas varasem ärisuhe.

Vältige ebaausaid kaubandustavasid

Ärilised teadaanded (sealhulgas reklaam ja turundus) on hõlmatud ebaausaid kaubandustavasid käsitlevate õigusnormidega.

Kogu ELis kehtivad ühtsed eeskirjad selle kohta, mis on ebaaus kaubandustava, seega on kõigile loodud võrdsed võimalused. Lisateave ebaausate tingimuste kohta kaubandustavades.

ConsumerLawReady.eu en on portaal, mille EL on loonud VKEde kiireks teavitamiseks ELi tarbijaõiguse olulistest aspektidest. Võite leida koolituskursusi ja lisateavet selle kohta, kuidas teie riik kohaldab ebaausaid kaubandustavasid käsitlevaid ELi ühiseid õigusnorme ja millised on teie kohustused selles ELi riigis, kus te kauplete.

Pidage meeles järgida tarbijakaitse-eeskirju

Kui pakute oma tooteid (kaupu, teenuseid, digitaalset infosisu) mis tahes ELi riigi tarbijale, peate järgima ELi tarbijaõigust.

Kui aga teie ettevõte tegeleb müügiga kauplejatele professionaalseks kasutamiseks, siis neid seadusi teie suhtes ei kohaldata.

Hoiatus

Tarbijaõiguse kohaldamist ei saa kokkuleppel välistada ega piirata. Näiteks on ebaseaduslik koostada lepingutingimused, milles on märgitud, et kavatsete tarbijaõiguse kohaldamise välistada või seda piirata.

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: