Viimati ajakohastatud: 06/05/2022

Juhiluba ja kindlustus

Kui reisite autoga mõnes teises ELi riigis, kontrollige, kas teie juhiluba ja liikluskindlustus kehtib ka neis riikides, mida külastate.

Juhiloa tunnustamine ja kehtivus

ELi juhiluba

Kui teie juhiloa on väljastanud ELi liikmesriik, tunnustatakse seda kogu ELis.

Enne reisile minekut kontrollige, kas teie juhiluba on kehtiv. Kui teie juhiloa kehtivusaeg lõpeb välismaal reisil viibimise ajal, muutub see automaatselt kehtetuks ning teised riigid ei pruugi seda tunnustada.

Pidage silmas seda, et te ei saa teises riigis autot juhtida ajutise juhiloa või juhtimisõigust kinnitava tõendiga.

Standardmudel

Alates 2013. aastast peavad kõik ELis välja antavad juhiload en cs vastama standardmudelile, st need on plastist ja pangakaardi suurused fotoga kaardid, mis on varasemast paremate turvaelementidega.

Kõikjal Euroopas kehtivad järgmised juhilubade kategooriad: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ja DE.

Hoiatus

Noored: Pidage silmas, et mõnes ELi riigis kohaldatakse teatavate sõidukikategooriate puhul erinevad vanusepiirangud.

Näide

Sofia on 14-aastane ja sai Itaalias mopeedijuhiloa. Ta soovib Belgias mopeediga sõita, kuid seal võivad seda teha vaid 16-aastased ja vanemad.

Sofia peab nüüd ootama, kuni ta saab 16-aastaseks, enne kui ta saab Belgias seaduslikult juhtida mopeedi, ilma et ta peaks läbima Belgia sõidueksami.

ELi juhiload, mis on väljastatud ELi mittekuuluva riigi juhiloa väljavahetamisel

Kui olete ELi mittekuuluvas riigis väljastatud juhiloa välja vahetanud ELi juhiloa vastu oma praeguses elukohariigis, siis võite seda kasutades sõita kõikjal ELis.

ELi mittekuuluvate riikide juhiload

Kui soovite ELis sõita ELi mittekuuluvas riigis väljastatud juhiloaga, siis võtke ühendust ametiasutustega riigis, mida te külastate, või teie koduriigi saatkonna või konsulaadiga külastatavas riigis.

Kaotatud või varastatud juhiluba

Kui kaotate oma juhiloa või see varastatakse välismaal viibimise ajal, võtke ühendust kohaliku politsei ning oma koduriigi konsulaadi või saatkonnaga, et sellest teatada.

Konsulaat võtab ühendust teie koduriigi ametiasutustega, kes on väljastanud teie juhiloa, et kontrollida, kas see ei olnud piiratud, peatatud, kehtetuks tunnistatud või ära võetud.

Konsulaadist saadud teabe alusel võib politsei seejärel väljastada ajutise dokumendi, mis võimaldab teil selles riigis piiratud aja jooksul sõidukit juhtida.

Saate taotleda asendusjuhiluba üksnes riigis, kus asub teie alaline elukoht.

Ajutisi juhilube ja tõendeid, mis on väljastatud kaotatud või varastatud juhilubade ajutiseks asendamiseks, ei tunnustata teistes ELi liikmesriikides automaatselt.

Näide

Taanis elav Henrik kavatses oma puhkuse ajal külastada Saksamaad, Prantsusmaad ja Itaaliat. Kahjuks kaotas ta Saksamaal üsna reisi alguses oma rahakoti ning ühes sellega ka juhiloa. Kui politsei ta kinni peab ning tal ei ole juhiluba, võib ta trahvi saada.

Henrik võttis ühendust Taani saatkonnaga Saksamaal ning sealt soovitati tal teavitada juhiloa kadumisest kohalikku politseid. Taani saatkond väljastas talle ka tõendi selle kohta, et ta on Taani juhiloa seaduslik omanik.

Pärast seda pidi Henrik ühendust võtma Itaalia ja Prantsusmaa ametiasutustega, et kontrollida, kas viimased tunnustavad Taani ametiasutuse väljastatud ajutist tõendit.

Kaotasite oma juhiloa puhkusel olles? Täiendav teave selle kohta, mida teha:

Valige riik

Lisateave juhilubade kohta, kui elate välismaal.

Liikluskindlustuse kehtivus

Kas teie koduriigis väljastatud liikluskindlustus annab teile kindlustuskaitse kõikjal ELis juhul, kui tekitate kellelegi vigastusi?

Lisateave liikmesriikide eeskirjade kohta, mis käsitlevad kindlustuskatet välismaal reisides.

Valige riik

Teie sõiduki numbrimärk on tõend selle kohta, et teil on kohustuslik liikluskindlustus. See tähendab, et üldjuhul ei peata teid mõne teise riigi politsei vaid selleks, et kontrollida, kas olete kindlustatud. Kui reisite koos haagisega, peab ka see olema kindlustatud. Mõnes ELi riigis peab teil haagise jaoks olema eraldi kindlustus. Kontrollige seda enne reisi oma kindlustusandja juures.

Kandke oma kindlustusdokumente alati kaasas. See võib asju lihtsustada juhul, kui satute õnnetusse või kui teid peatab politsei.

Näide

Ronaldo peatati Prantsusmaal kiiruse ületamise tõttu. Kuna tal ei olnud kindlustusdokumente kaasas, nõudis politsei temalt, et ta helistaks oma kindlustusandjale Portugalis, et tõendada oma kindlustuspoliisi kehtivust.

Kuigi õiguslikult ei ole te kohustatud asjaomaseid dokumente endaga kaasas kandma, on see siiski lihtsaim viis tõendada, et olete kindlustatud. See säästab teie aega ja raha, kui teil tekib välismaal probleeme.

Lisateave liikluskindlustuse kohta, kui elate välismaal.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: