Viimati ajakohastatud: 26/08/2022

Ärisaladused

Kui omate väärtuslikku teavet, mis käsitleb tehnoloogiat või mis tahes muud teie ettevõttega seotud aspekti, siis võite järgmiste tingimuste täitmise korral seda kaitsta ärisaladusena:

Millist teavet ärisaladus hõlmab?

Ärisaladusena võib käsitada suurt hulka (oskus)teavet, mida ei ole võimalik või mida ei saa vajalikul määral kaitsta patentide abil. Näiteks:

Ärisaladusena kaitstav teave võib olla strateegilise tähtsusega pikemas (nt retseptid või keemilised ühendid) või lühemas perspektiivis (nt turu-uuringu tulemused, uue toote kaubamärk, hind ja müügiletuleku kuupäev või pakkumismenetluse raames pakutud hind).

Kuidas ärisaladusi kaitstakse?

Asjaolu, et teil on ärisaladus, ei tähenda seda, et teil on asjaomase teabe suhtes ainuõigus (Intellektuaalomandi omanik(ud) võib/võivad keelata teistel asjaomast intellektuaalomandit kasutada). Kui keegi teine töötab välja sama teabe, siis võib ta seda vabalt kasutada.

Olete siiski ebaausa käitumise eest kaitstud: kui keegi kasutab näiteks võimalust pääseda ligi salajase teabega seotud dokumentidele ilma teie loata, teeb neist isiklikuks tarbeks koopiaid või edastab need kellelegi teisele. Olete samuti kaitstud juhul, kui keegi rikub vaikimiskokkulepet ja avaldab teabe kellelegi teisele.

Ebaausa käitumise puhul on teil õigus taotleda kahju hüvitamist ja muude parandusmeetmete võtmist. Näiteks võib kohtumääruse alusel keelata inimesel, kes ärisaladuse ebaseaduslikult omandas, seda kasutas või selle avaldas, seda edaspidi levitada.

Lisateavet saate ärisaladusi käsitlevalt veebilehelt en , mille on koostanud Euroopa intellektuaalomandiõiguste kasutajatugi en .

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Euroopa intellektuaalomandiõiguste kasutajatugi

Tasuta nõuanded ja koolitus intellektuaalomandi haldamise kohta ELi kaasrahastatavate projektide või rahvusvaheliste äritehingute puhul.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: