Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 09/03/2020

ELi kodanike õigus elada alaliselt teises riigis (rohkem kui viis aastat)

Mida Brexit mõjutab?

Küsimused ja vastused – Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi kodanike õigused vastavalt väljaastumislepingule

1. jaanuaril 2021 muutuvad Ühendkuningriigis elavate või sinna kolivate ELi kodanike suhtes kehtivad reeglid. Sama puudutab ka mõnes ELi riigis elavaid või sinna kolivaid Ühendkuningriigi kodanikke.

Mul on Ühendkuningriigis/ELis alaline elukoht või saan selle üleminekuperioodil.

Üldjuhul jääb teie ja teie pereliikmete alaline elukoht teie vastuvõtvas riigis alles. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate siiski taotlema Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust. ELis uurige võimalikult kiiresti vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Elan Ühendkuningriigis/ELis, kuid mul ei ole veel alalist elamisõigust.

Üldjuhul jääb teie ja teie pereliikmete elanikustaatus teie vastuvõtvas riigis alles. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate siiski taotlema Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust. ELis uurige võimalikult kiiresti vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Soovin kolida Ühendkuningriiki/ELi.

Kehtivate ELi eeskirjade kohaselt võite teie ja teie pereliikmed kolida Ühendkuningriiki või mõnda ELi riiki kuni 31. detsembrini 2020. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate seejärel ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust taotlema. ELis uurige vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas peate end registreerima ning kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Soovin Ühendkuningriigis/ELis viibida lühiajaliselt

Praegu riigis lühiajalisest viibimisest teatamise, välismaal elukoha registreerimise, ELi kodanikest pereliikmete registreerimise ning väljastpoolt ELi pärit pereliikmete registreerimise suhtes kehtivaid eeskirju kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2020.

Vajan abi

Kui arvate, et teie ELi õigusaktidest tulenevaid õigusi ei järgita, võtke ühendust tugiteenistusega.

Üksikasjalik teave väljaastumislepingu rakendamise ja kodanike õiguste kohta

Teises riigis alalise elamise õiguse saamine

ELi kodanikuna saate automaatselt õiguse elada alaliselt teises ELi liikmesriigis, kui olete seal seaduslikult elanud vähemalt viis järjestikust aastat. Kui järgite seda tingimust, siis võite taotleda alalist elamisluba, mis kinnitab teie õigust elada riigis, kus te praegu elate, alaliselt ning tingimusteta.

See dokument erineb registreerimistunnistusest, mis on paljudes riikides kohustuslik. Alaline elamisluba ei ole kohustuslik,

kuid see võib olla kasulik dokument suhtlemisel ametiasutustega ning haldusformaalsuste täitmisel. Ametiasutused ei või teilt enam nõuda tõendeid selle kohta, et teil on töökoht, piisav sissetulek, tervisekindlustus jne.

Alalise elamisloa taotlemine

Alalise elamisloa saamiseks peate esitama tõendusmaterjali selle kohta, et olete elanud asjaomases riigis seaduslikult viis aastat.

Sõltuvalt tööalasest olukorrast (kui olete palgatöötaja, füüsilisest isikust ettevõtja, tööotsija, pensionär või üliõpilane), peate taotlusele lisama erinevaid tõendavaid dokumente. Need võivad olla:

Ametiasutused peavad alalise elamisloa väljastama võimalikult kiiresti ning see ei tohiks maksta rohkem kui selle riigi kodanike isikutunnistus. Kui nad seda ei tee, võite võtta ühendust meie abiteenistustega.

Elamisluba pikendatakse automaatselt ilma igasuguste tingimuste või nõueteta. Siiski võib selle kehtivusaeg riigiti erineda.

Alalise elamisloa saamine vähem kui viie aastaga

Mõnel erijuhul võite taotleda alalist elamisluba enne viie aasta möödumist. Kontrollige, kas see kehtib ka teie puhul.

Teises riigis alalise elamise õiguse kaotamine

Võite kaotada õiguse riigis alaliselt elada, kui elate väljaspool riiki kauem kui kaks järjestikust aastat.

Teie ELi kodanikest pereliikmete õigus elada alaliselt teises riigis

Samad õigused kehtivad teie ELi kodanikest pereliikmete puhul. Neil on samuti õigus saada alaline elamisluba riigis, kus nad on koos teiega seaduslikult elanud viis järjestikust aastat. 

Lisateave teie pereliikmete õiguse kohta elada ELis.

Lugege, kuidas teie väljastpoolt ELi pärit pereliikmed saavad taotleda alalist elamisluba.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: