Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 08/06/2022

ELi kodanike õigus elada alaliselt teises riigis (rohkem kui viis aastat)

Teises riigis alalise elamise õiguse saamine

ELi kodanikuna saate automaatselt õiguse elada alaliselt teises ELi liikmesriigis, kui olete seal seaduslikult elanud vähemalt viis järjestikust aastat. Kui järgite seda tingimust, siis võite taotleda alalist elamisluba, mis kinnitab teie õigust elada riigis, kus te praegu elate, alaliselt ning tingimusteta.

See dokument erineb registreerimistunnistusest, mis on paljudes riikides kohustuslik. Alaline elamisluba ei ole kohustuslik,

kuid see võib olla kasulik dokument suhtlemisel ametiasutustega ning haldusformaalsuste täitmisel. Ametiasutused ei või teilt enam nõuda tõendeid selle kohta, et teil on töökoht, piisav sissetulek, tervisekindlustus jne.

Alalise elamisloa taotlemine

Alalise elamisloa saamiseks peate esitama tõendusmaterjali selle kohta, et olete elanud asjaomases riigis seaduslikult viis aastat.

Sõltuvalt tööalasest olukorrast (kui olete palgatöötaja, füüsilisest isikust ettevõtja, tööotsija, pensionär või üliõpilane), peate taotlusele lisama erinevaid tõendavaid dokumente. Need võivad olla:

Ametiasutused peavad alalise elamisloa väljastama võimalikult kiiresti ning see ei tohiks maksta rohkem kui selle riigi kodanike isikutunnistus. Kui nad seda ei tee, võite võtta ühendust meie abiteenistustega.

Elamisluba pikendatakse automaatselt ilma igasuguste tingimuste või nõueteta. Siiski võib selle kehtivusaeg riigiti erineda.

Alalise elamisloa saamine vähem kui viie aastaga

Mõnel erijuhul võite taotleda alalist elamisluba enne viie aasta möödumist. Kontrollige, kas see kehtib ka teie puhul.

Teises riigis alalise elamise õiguse kaotamine

Võite kaotada õiguse riigis alaliselt elada, kui elate väljaspool riiki kauem kui kaks järjestikust aastat.

Teie ELi kodanikest pereliikmete õigus elada alaliselt teises riigis

Samad õigused kehtivad teie ELi kodanikest pereliikmete puhul. Neil on samuti õigus saada alaline elamisluba riigis, kus nad on koos teiega seaduslikult elanud viis järjestikust aastat.

Lisateave teie pereliikmete õiguse kohta elada ELis.

Lugege, kuidas teie väljastpoolt ELi pärit pereliikmed saavad taotleda alalist elamisluba.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: