Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 15/11/2017

ELi kodanike õigus elada alaliselt teises riigis (rohkem kui viis aastat)

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

 • Euroopa Komisjoni teave BREXITi üle peetavate läbirääkimiste kohtaDeutschfrançaisEnglish
 • Euroopa Komisjoni KKK ELi kodanike õiguste ja BREXITi kohtaEnglish
 • BREXITi-teemalised ELi väljaandedEnglish
 • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised BREXITi kohtaEnglish

Teises riigis alalise elamise õiguse saamine

ELi kodanikuna saate automaatselt õiguse elada alaliselt teises ELi liikmesriigis, kui olete seal seaduslikult elanud vähemalt viis järjestikust aastat. Kui järgite seda tingimust, siis võite taotleda alalist elamisluba, mis kinnitab teie õigust elada riigis, kus te praegu elate, alaliselt ning tingimusteta.

See dokument erineb registreerimistunnistusest, mis on paljudes riikides kohustuslik. Alaline elamisluba ei ole kohustuslik,

kuid see võib olla kasulik dokument suhtlemisel ametiasutustega ning haldusformaalsuste täitmisel. Ametiasutused ei või teilt enam nõuda tõendeid selle kohta, et teil on töökoht, piisav sissetulek, tervisekindlustus jne.

Alalise elamisloa taotlemine

Alalise elamisloa saamiseks peate esitama tõendusmaterjali selle kohta, et olete elanud asjaomases riigis seaduslikult viis aastat.

Sõltuvalt tööalasest olukorrast (kui olete palgatöötaja, füüsilisest isikust ettevõtja, tööotsija, pensionär või üliõpilane), peate taotlusele lisama erinevaid tõendavaid dokumente. Need võivad olla:

 • kehtiv registreerimistunnistus, mis väljastati teile riiki saabumisel;
 • tõendid selle kohta, et olete selle aja jooksul riigis elanud, nt kommunaalarved või üürilepingud;
 • tõendid, nagu palgatõendid, panga väljavõtted, maksudeklaratsioonid, selle kohta, et olete töötanud, õppinud, tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana, olnud majanduslikult sõltumatu või otsinud tööd.

Ametiasutused peavad alalise elamisloa väljastama võimalikult kiiresti ning see ei tohiks maksta rohkem kui selle riigi kodanike isikutunnistus. Kui nad seda ei tee, võite võtta ühendust meie abiteenistustega.

Elamisluba pikendatakse automaatselt ilma igasuguste tingimuste või nõueteta. Siiski võib selle kehtivusaeg riigiti erineda.

Alalise elamisloa saamine vähem kui viie aastaga

Mõnel erijuhul võite taotleda alalist elamisluba enne viie aasta möödumist. Kontrollige, kas see kehtib ka teie puhul.

Teises riigis alalise elamise õiguse kaotamine

Võite kaotada õiguse riigis alaliselt elada, kui elate väljaspool riiki kauem kui kaks järjestikust aastat.

Teie ELi kodanikest pereliikmete õigus elada alaliselt teises riigis

Samad õigused kehtivad teie ELi kodanikest pereliikmete puhul. Neil on samuti õigus saada alaline elamisluba riigis, kus nad on koos teiega seaduslikult elanud viis järjestikust aastat. 

Lisateave teie pereliikmete õiguse kohta elada ELis.

Lugege, kuidas teie väljastpoolt ELi pärit pereliikmed saavad taotleda alalist elamisluba.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid