Viimati ajakohastatud: 01/07/2020

Hilinenud maksed

Mida Brexit mõjutab?

Kui teie ettevõte on tarninud kliendile kaupu või osutanud teenuseid (ärilepingu tingimuste kohaselt), kuid klient ei ole kokkulepitud tähtaja jooksul nende eest maksnud, on teil õigus nõuda võlgnetava makse eest viivist ja hüvitist.

See kehtib kõigi teie äritehingute puhul teiste ettevõtjatega (sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjatega tingimusel, et nad tegelevad iseseisva majandus- või kutsetegevusega) ning riigiasutustega.

Eelpool ja järgmistes punktides kirjeldatud õigus viivist või hüvitist nõuda ei kehti:

  • maksejõuetusmenetluse (sh võla restruktureerimise menetluse) korral
  • kahjuhüvitise maksmise korral (näiteks kindlustusseltsi poolt)

Kasutage viivisekalkulaatorit , et teada saada, milline summa teile võlgnetakse või tehke valik allpool esitatud variantide vahel.

Mulle on võlgu

Mulle on võlgu teine ettevõte

Mulle on võlgu riigiasutus

Mulle on võlgu tarbija

Eratarbijatega tehtavatelt tehingutelt ei saa viivist nõuda. Kui makseprobleem tekib eratarbijal, siis ülaltoodud reeglid ei kehti. Lisateave eratarbijatega seotud probleemide kohta:

Minu ettevõte asub ELi riigis (In this case, the 27 EU member states + the UK (until the end of the transition period) + Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland) ja mulle on võlgu ettevõte, kes tegutseb samas riigis.

Arvutage võlgnetav intress

Kui olete täitnud oma lepingulised ja õiguslikud kohustused ning viivituse eest vastutab klient (st viivitus ei ole tingitud asjaoludest, mille üle neil puudub kontroll), siis on teil õigus nõuda hilinenud makse eest viivist ja sissenõudmiskulude hüvitamist.

Millal tekib kohustus maksta viivist?

Viivist hakatakse arvestama lepingus märgitud maksetähtpäevale järgnevast päevast.

Kui lepingus ei ole maksetähtaega märgitud, tekib kohustus viivist maksta automaatselt 30 kalendripäeva pärast seda, kui klient on teie arve või maksenõude kätte saanud.

Kui te ei tea, millal arve kätte saadi, võite viivist nõuda 30 kalendripäeva möödumisel kauba kättetoimetamisest või teenuse osutamisest.

Kui saadate kliendile arve enne kauba tarnimist või teenuse osutamist, saab viivisetähtaja arvutamist alustada alles pärast kauba kättetoimetamist või teenuse osutamist.

Kui palju tuleks viivist nõuda?

Viivist saate nõuda lepingus sätestatud tingimuste kohaselt. Kui lepingus ei ole viivise suurust märgitud, kohaldatakse seadusjärgset intressimäära.

Seadusjärgsed intressimäärad riigiti

ELi riik 1. juuli 2020 – 31. detsember 2020
Austria 8,58
Belgia 8,00
Bulgaaria 10,00
Horvaatia 8,30
Küpros 8,00
Tšehhi 9,75
Taani 8,05
Eesti 8,00
Soome 8,00
Prantsusmaa 10,00
Saksamaa 8,12
Kreeka 8,00
Ungari 8,90
Iirimaa 8,00
Itaalia 8,00
Läti 8,00
Leedu 8,00
Luksemburg 8,00
Malta 8,00
Madalmaad 8,00
Poola 9,50
Portugal 8,00
Rumeenia 10,50
Slovakkia 8,00
Sloveenia 8,00
Hispaania 8,00
Rootsi 8,00
Ühendkuningriik 8,75

Viivisekalkulaatori abil saate välja arvutada, kui suurt viivist on teil õigus nõuda.

Sissenõudmiskulude hüvitamine

Lisaks viivisele on teil õigus nõuda 40 euro suurust (või sellega võrdväärset) kindlamääralist hüvitist iga arve eest, mida ei ole õigeaegselt tasutud (mõnes ELi riigis võib hüvitissumma olla suurem, kuna see arvutatakse arve summa järgi).

Kui võla sissenõudmisega kaasnevad kulud osutuvad suuremaks kui 40 eurot, on teil õigus nõuda mõistlikku lisahüvitist (nt halduskulude, inkassofirma tasu või juristi poole pöördumise kulude hüvitamiseks).

Käibemaks

Viivis arvutatakse võla brutosummalt (koos käibemaksuga), kuid viiviselt ei maksta käibemaksu.

Kuidas võlga sisse nõuda?

Minu ettevõte asub ELi riigis (In this case, the 27 EU member states + the UK (until the end of the transition period) + Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland) ja mulle on võlgu ettevõte, kes tegutseb mõnes teises ELi riigis (In this case, the 27 EU member states + the UK (until the end of the transition period) + Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland) .

Lepingute suhtes kohaldatakse lepingupoolte valitud õigust. Peaksite niisiis järele uurima, millist õigust teie lepingu suhtes kohaldatakse.

Kui lepingu sõlmimisel seda kindlaks ei määratud, kohaldatakse makseviivituste suhtes selle riigi õigust, kus asub võlausaldaja alaline elukoht.

See reegel kehtib nii kaupade müügi kui ka teenuste osutamise korral.

Kui teie lepingu suhtes kohaldatakse mõne kolmanda riigi õigust, ei pruugita kohaldada järgmisi eeskirju .

Arvutage võlgnetav intress

Kui olete täitnud oma lepingulised ja õiguslikud kohustused ning viivituse eest vastutab klient (st viivitus ei ole tingitud asjaoludest, mille üle neil puudub kontroll), siis on teil õigus nõuda hilinenud makse eest viivist ja sissenõudmiskulude hüvitamist.

Millal tekib kohustus maksta viivist?

Viivist hakatakse arvestama lepingus märgitud maksetähtpäevale järgnevast päevast.

Kui lepingus ei ole maksetähtaega märgitud, tekib kohustus viivist maksta automaatselt 30 kalendripäeva pärast seda, kui klient on teie arve või maksenõude kätte saanud.

Kui te ei tea, millal arve kätte saadi, võite viivist nõuda 30 kalendripäeva möödumisel kauba kättetoimetamisest või teenuse osutamisest.

Kui saadate kliendile arve enne kauba tarnimist või teenuse osutamist, saab viivisetähtaja arvutamist alustada alles pärast kauba kättetoimetamist või teenuse osutamist.

Kui palju tuleks viivist nõuda?

Viivist saate nõuda lepingus sätestatud tingimuste kohaselt. Kui lepingus ei ole viivise suurust märgitud, kohaldatakse seadusjärgset intressimäära.

Seadusjärgsed intressimäärad riigiti

ELi riik 1. juuli 2020 – 31. detsember 2020
Austria 8,58
Belgia 8,00
Bulgaaria 10,00
Horvaatia 8,30
Küpros 8,00
Tšehhi 9,75
Taani 8,05
Eesti 8,00
Soome 8,00
Prantsusmaa 10,00
Saksamaa 8,12
Kreeka 8,00
Ungari 8,90
Iirimaa 8,00
Itaalia 8,00
Läti 8,00
Leedu 8,00
Luksemburg 8,00
Malta 8,00
Madalmaad 8,00
Poola 9,50
Portugal 8,00
Rumeenia 10,50
Slovakkia 8,00
Sloveenia 8,00
Hispaania 8,00
Rootsi 8,00
Ühendkuningriik 8,75

Viivisekalkulaatori abil saate välja arvutada, kui suurt viivist on teil õigus nõuda.

Sissenõudmiskulude hüvitamine

Lisaks viivisele on teil õigus nõuda 40 euro suurust (või sellega võrdväärset) kindlamääralist hüvitist iga arve eest, mida ei ole õigeaegselt tasutud (mõnes ELi riigis võib hüvitissumma olla suurem, kuna see arvutatakse arve summa järgi).

Kui võla sissenõudmisega kaasnevad kulud osutuvad suuremaks kui 40 eurot, on teil õigus nõuda mõistlikku lisahüvitist (nt halduskulude, inkassofirma tasu või juristi poole pöördumise kulude hüvitamiseks).

Kuidas võlga sisse nõuda?

Minu ettevõte asub ELi riigis (In this case, the 27 EU member states + the UK (until the end of the transition period) + Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland) ja mulle on võlgu riigiasutus, kes tegutseb samas riigis.

Arvutage võlgnetav intress

Kui olete täitnud oma lepingulised ja õiguslikud kohustused ning viivituse eest vastutab klient (st viivitus ei ole tingitud asjaoludest, mille üle neil puudub kontroll), siis on teil õigus nõuda hilinenud makse eest viivist ja sissenõudmiskulude hüvitamist.

Millal tekib kohustus maksta viivist?

Viivist hakatakse arvestama lepingus märgitud maksetähtpäevale järgnevast päevast.

Kui lepingus ei ole maksetähtaega märgitud, tekib kohustus viivist maksta automaatselt 30 kalendripäeva pärast seda, kui klient on teie arve või maksenõude kätte saanud.

Kui te ei tea, millal arve kätte saadi, võite viivist nõuda 30 kalendripäeva möödumisel kauba kättetoimetamisest või teenuse osutamisest.

Kui saadate kliendile arve enne kauba tarnimist või teenuse osutamist, saab viivisetähtaja arvutamist alustada alles pärast kauba kättetoimetamist või teenuse osutamist.

Kui palju tuleks viivist nõuda?

Viivist saate nõuda seadusjärgse määra järgi.

Seadusjärgsed intressimäärad riigiti

ELi riik 1. juuli 2020 – 31. detsember 2020
Austria 8,58
Belgia 8,00
Bulgaaria 10,00
Horvaatia 8,30
Küpros 8,00
Tšehhi 9,75
Taani 8,05
Eesti 8,00
Soome 8,00
Prantsusmaa 10,00
Saksamaa 8,12
Kreeka 8,00
Ungari 8,90
Iirimaa 8,00
Itaalia 8,00
Läti 8,00
Leedu 8,00
Luksemburg 8,00
Malta 8,00
Madalmaad 8,00
Poola 9,50
Portugal 8,00
Rumeenia 10,50
Slovakkia 8,00
Sloveenia 8,00
Hispaania 8,00
Rootsi 8,00
Ühendkuningriik 8,75

Viivisekalkulaatori abil saate välja arvutada, kui suurt viivist on teil õigus nõuda.

Sissenõudmiskulude hüvitamine

Lisaks viivisele on teil õigus nõuda 40 euro suurust (või sellega võrdväärset) kindlamääralist hüvitist iga arve eest, mida ei ole õigeaegselt tasutud (mõnes ELi riigis võib hüvitissumma olla suurem, kuna see arvutatakse arve summa järgi).

Kui võla sissenõudmisega kaasnevad kulud osutuvad suuremaks kui 40 eurot, on teil õigus nõuda mõistlikku lisahüvitist (nt halduskulude, inkassofirma tasu või juristi poole pöördumise kulude hüvitamiseks).

Kuidas võlga sisse nõuda?

NB! Kui riigiasutus hilineb maksmisega pidevalt, saate esitada ametliku kaebuse ka Euroopa Komisjonile.

Minu ettevõte asub ELi riigis (In this case, the 27 EU member states + the UK (until the end of the transition period) + Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland) ja mulle on võlgu riigiasutus, kes tegutseb mõnes teises ELi riigis (In this case, the 27 EU member states + the UK (until the end of the transition period) + Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland).

Lepingute suhtes kohaldatakse lepingupoolte valitud õigust. Peaksite niisiis järele uurima, millist õigust teie lepingu suhtes kohaldatakse.

Arvutage võlgnetav intress

Kui olete täitnud oma lepingulised ja õiguslikud kohustused ning viivituse eest vastutab klient (st viivitus ei ole tingitud asjaoludest, mille üle neil puudub kontroll), siis on teil õigus nõuda hilinenud makse eest viivist ja sissenõudmiskulude hüvitamist.

Millal tekib kohustus maksta viivist?

Viivist hakatakse arvestama lepingus märgitud maksetähtpäevale järgnevast päevast.

Kui lepingus ei ole maksetähtaega märgitud, tekib kohustus viivist maksta automaatselt 30 kalendripäeva pärast seda, kui klient on teie arve või maksenõude kätte saanud.

Kui te ei tea, millal arve kätte saadi, võite viivist nõuda 30 kalendripäeva möödumisel kauba kättetoimetamisest või teenuse osutamisest.

Kui saadate kliendile arve enne kauba tarnimist või teenuse osutamist, saab viivisetähtaja arvutamist alustada alles pärast kauba kättetoimetamist või teenuse osutamist.

Kui palju tuleks viivist nõuda?

Viivist saate nõuda seadusjärgse määra järgi.

Seadusjärgsed intressimäärad riigiti

ELi riik 1. juuli 2020 – 31. detsember 2020
Austria 8,58
Belgia 8,00
Bulgaaria 10,00
Horvaatia 8,30
Küpros 8,00
Tšehhi 9,75
Taani 8,05
Eesti 8,00
Soome 8,00
Prantsusmaa 10,00
Saksamaa 8,12
Kreeka 8,00
Ungari 8,90
Iirimaa 8,00
Itaalia 8,00
Läti 8,00
Leedu 8,00
Luksemburg 8,00
Malta 8,00
Madalmaad 8,00
Poola 9,50
Portugal 8,00
Rumeenia 10,50
Slovakkia 8,00
Sloveenia 8,00
Hispaania 8,00
Rootsi 8,00
Ühendkuningriik 8,75

Viivisekalkulaatori abil saate välja arvutada, kui suurt viivist on teil õigus nõuda.

Sissenõudmiskulude hüvitamine

Lisaks viivisele on teil õigus nõuda 40 euro suurust (või sellega võrdväärset) kindlamääralist hüvitist iga arve eest, mida ei ole õigeaegselt tasutud (mõnes ELi riigis võib hüvitissumma olla suurem, kuna see arvutatakse arve summa järgi).

Kui võla sissenõudmisega kaasnevad kulud osutuvad suuremaks kui 40 eurot, on teil õigus nõuda mõistlikku lisahüvitist (nt halduskulude, inkassofirma tasu või juristi poole pöördumise kulude hüvitamiseks).

Kuidas võlga sisse nõuda?

NB! Kui riigiasutus hilineb maksmisega pidevalt, saate esitada ametliku kaebuse ka Euroopa Komisjonile.

Viivisekalkulaator

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Kohalik ettevõtlustugi

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: