Navigatsioonitee

Ajakohastatud 06/12/2017

Tarbijagarantiid

Kui olete tarbijale müünud kauba või teenuse internetis või muude sidevahendite kaudu (nt telefon, post) või mujal kui kaupluses (nt lävemüügi vahendusel), on tarbijal õigus 14 päeva jooksul kaup tagastada või teenus tühistada. Seda ajavahemikku nimetatakse mõnikord järelemõtlemisajaks või taganemistähtajaks. Tarbija ei pea oma otsust põhjendama.

ELi õiguses on ka sätestatud, et peate tarbijale andma kaheaastase miinimumgarantii (õiguslik garantii), mis hõlmab defektset kaupa või sellist kaupa, mis ei näe välja või ei toimi nagu reklaamitud. Mõnes riigis võib siseriikliku õigusega olla ette nähtud kohustus anda pikem garantii.

Müügijärgsed kohustused / defektsed tooted

Kui teie müüdud toode osutub defektseks või ei näe välja või ei toimi nagu reklaamitud, olete õigusliku garantii ajal selle eest vastutav. Mõnes riigis kehtib see vastutus ka tootjate ja importijate puhul.

Millal võib klient hüvitist nõuda?

Pidage meeles, et mis tahes avalikud avaldused, eelkõige reklaam või tootel märgitud teave, mida olete oma toodete kohta esitanud, on õiguslikult siduvad.

Kui olete jaemüüja, võivad kliendid nõuda ELi õigusega ettenähtud õigusliku garantii raames hüvitamist, kui toode:

 • ei vasta toote kirjeldusele;
 • on teistsuguste omadustega, kui reklaamiti või kliendile näidati;
 • ei täida oma otstarvet (kas standardotstarvet või konkreetset kliendi soovitud otstarvet, milleks ta toote tellis ja millega te nõustusite);
 • on kvaliteedi ja toimivusega, mis ei ole võrdväärne samalaadsete toodetega;
 • paigaldati valesti (puuduliku juhendi tõttu kas teie või kliendi poolt).

Kui teatate kliendile müüdava toote kvaliteediprobleemidest ette, ei saa ta seoses nende konkreetsete defektidega teilt hüvitist nõuda.

Millist hüvitamist võib klient nõuda?

Teie klientidel on õigus teilt nõuda tasuta (st posti teel saatmise, töö, materjali jne eest tasu maksmata):

 • toote parandamist;
 • toote ümbervahetamist;
 • toote hinna alandamist;
 • lepingu tühistamist ja raha tagastamist täies ulatuses(mõnes riigis ei saa müügilepingut tühistada juhul, kui defekt on väiksemat laadi (nt kriimustus CD-ümbrisel)).

Parandamine või ümbervahetamine

Enamikus riikides on kehtestatud hüvitamismeetmete tähtsusjärjestus. See tähendab, et klient saab kõigepealt taotleda toote parandamist või, kui parandamine ei ole mõistlik lahendus (nt see oleks liiga kallis), selle ümbervahetamist. Peate toote parandama või ümber vahetama mõistliku aja jooksul ja kliendile märkimisväärseid ebamugavusi põhjustamata.

Hinna alandamine / raha tagastamine täies ulatuses

Järgmise võimalusena saab klient nõuda hinna alandamist või raha tagastamist täies ulatuses, kuid ainult juhul, kui parandamine või ümbervahetamine:

 • ei ole võimalik;
 • oleks liiga kallis, võttes arvesse toote/defekti laadi;
 • põhjustaks kliendile märkimisväärseid ebamugavusi;
 • ei ole teie ettevõttel mõistliku aja jooksul võimalik.

Lisatagatised

Võite pakkuda tarbijale ka täiendavat müügigarantiid. Selle tasu võib olla juba hinna sisse arvatud või seda võib pakkuda lisatasu eest. Selline täiendav müügigarantii ei asenda õiguslikku garantiid, mis kehtib alati vähemalt kaks aastat. Peate tarbijale teatama, et täiendava müügigarantii olemasolu ei mõjuta õigusliku garantii kehtivust.

Õiguslikud garantiid ja täiendavad müügigarantiid riigiti

Igas ELi riigis rakendatakse garantiieeskirju veidi erinevalt. Lisateavet õiguslike garantiide ja täiendavate müügigarantiide rakendamise kohta ELis riigiti leiate allpool esitatud lingilt:

Valige riik

Valige riik


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

 

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.