Viimati ajakohastatud: 26/04/2019

Registreeritud partnerid

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Kui olete ELi kodanik, kes asub teise ELi liikmesriiki elama, töötama või õppima, siis on tänu ELi eeskirjadele teie perel teiega lihtsam ühineda. Käesolevalt leheküljelt leiate teavet selle kohta, kuidas teie registreeritud partner saab teiega ühineda.

Kui olete ELi kodanik ja te ei ole kunagi elanud mõnes teises ELi liikmesriigis, kohaldatakse teie suhtes vaid siseriiklikke eeskirju.

Kui olete samasooliste partnerlussuhtes ja kolite teise ELi liikmesriiki, peab see riik tunnustama teie partneri õigust seal elada samadel tingimustel, mida kohaldatakse registreeritud partnerite või muude sugulaste suhtes.

Teie partner on ELi kodanik

Oma õiguste kasutamine

ELi kodanikuna võib teie registreeritud partner elada teid vastuvõtvas ELi liikmesriigis samadel tingimustel teiste ELi kodanikega.

Kui teie partner töötab või otsib tööd, saab pensioni või õpib, kontrollige tingimusi ja formaalsusi, mida kohaldatakse:

Riigis viibimine teie ülalpeetavana

Teie partner ei kavatse töötada või tööd otsida ega õppida ning ei saa pensioni?

Ta võib siiski teiega ühineda kui pereliige.

Mõned ELi liikmesriigid kohaldavad registreeritud kooselu suhtes samu eeskirju, kui abielus paaride puhul. Sellisel juhul peaksite kontrollima abikaasade suhtes kehtivaid elamisõigusi ja tingimusi.

Mõned ELi liikmesriigid ei tunnusta registreeritud kooselu samaväärselt abieluga. Sellisel juhul peaksite kontrollima muude sugulaste suhtes kehtivaid elamisõigusi ja tingimusi.

Tutvuge lähemalt registreeritud kooselu tunnustamise tingimustega Euroopas.

Teie partner ei ole ELi kodanik

Mõned ELi liikmesriigid kohaldavad registreeritud kooselu suhtes samu eeskirju, kui abielus paaride puhul. Sellisel juhul peaksite kontrollima kolmandatest riikidest pärit abikaasade suhtes kehtivaid elamisõigusi ja tingimusi.

Mõned ELi liikmesriigid ei tunnusta registreeritud kooselu samaväärselt abieluga. Sellisel juhul peaksite kontrollima kolmandatest riikidest pärit muude sugulaste suhtes kehtivaid elamisõigusi ja tingimusi.

Tutvuge lähemalt registreeritud kooselu tunnustamise tingimustega Euroopas.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: