Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 28/07/2017

Registreeritud partnerid

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

  • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastusedEnglish
  • Brexiti-teemalised ELi väljaandedEnglish
  • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaEnglish

Kui olete ELi kodanik, kes asub teise ELi liikmesriiki elama, töötama või õppima, siis on tänu ELi eeskirjadele teie perel teiega lihtsam ühineda. Käesolevalt leheküljelt leiate teavet selle kohta, kuidas teie registreeritud partner saab teiega ühineda.

Kui olete ELi kodanik ja te ei ole kunagi elanud mõnes teises ELi liikmesriigis, kohaldatakse teie suhtes vaid siseriiklikke eeskirju.

Teie partner on ELi kodanik

Oma õiguste kasutamine

ELi kodanikuna võib teie registreeritud partner elada teid vastuvõtvas ELi liikmesriigis samadel tingimustel teiste ELi kodanikega.

Kui teie partner töötab või otsib tööd, saab pensioni või õpib, kontrollige tingimusi ja formaalsusi, mida kohaldatakse:

Riigis viibimine teie ülalpeetavana

Teie partner ei kavatse töötada või tööd otsida ega õppida ning ei saa pensioni?

Ta võib siiski teiega ühineda kui pereliige.

Mõned ELi liikmesriigid kohaldavad registreeritud kooselu suhtes samu eeskirju, kui abielus paaride puhul. Sellisel juhul peaksite kontrollima abikaasade suhtes kehtivaid elamisõigusi ja tingimusi.

Mõned ELi liikmesriigid ei tunnusta registreeritud kooselu samaväärselt abieluga. Sellisel juhul peaksite kontrollima muude sugulaste suhtes kehtivaid elamisõigusi ja tingimusi.

Tutvuge lähemalt registreeritud kooselu tunnustamise tingimustega Euroopas.

Teie partner ei ole ELi kodanik

Mõned ELi liikmesriigid kohaldavad registreeritud kooselu suhtes samu eeskirju, kui abielus paaride puhul. Sellisel juhul peaksite kontrollima kolmandatest riikidest pärit abikaasade suhtes kehtivaid elamisõigusi ja tingimusi.

Mõned ELi liikmesriigid ei tunnusta registreeritud kooselu samaväärselt abieluga. Sellisel juhul peaksite kontrollima kolmandatest riikidest pärit muude sugulaste suhtes kehtivaid elamisõigusi ja tingimusi.

Tutvuge lähemalt registreeritud kooselu tunnustamise tingimustega Euroopas.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid