Viimati ajakohastatud: 01/06/2022

E-müük kolmandate isikute platvormide kaudu

E-ettevõtlusega alustamiseks võite luua ka e-poe, kasutades kolmandate isikute platvorme. See kujutab endast igasugust tarkvara, mida ei ole välja töötatud teie või teie veebisaidi peamise arendaja poolt. Teine võimalus oleks panna oma tooted müüki tuntud internetipõhistes kauplemiskohtades. Pidage meeles, et mõned veebisaidi haldamise põhikohustused kehtivad ka siis, kui valite selle võimaluse.

Kolmandate isikute e-kaubanduse platvormid

E-kaubanduse platvorm on tarkvaraprogramm või rakendus, mis võimaldab teie ettevõttel müüa kaupu ja teenuseid internetis, aidates teil hallata oma veebisaiti ja muid toiminguid, nagu turundus, müük ja logistika. Siin on mõned aspektid, mida peaksite seda liiki lahenduse valimisel silmas pidama.

Internetipõhise kauplemiskoha platvormid

Kui kolmanda isiku e-kaubanduse platvormi kasutamine käib teile üle jõu või soovite müüki laiendada täiendavasse müügikanalisse, kaaluge müümist internetipõhise kauplemiskoha kaudu. Kauplemiskohad on teist liiki e-kaubanduse veebisaidid, mis ühendavad müüjaid ostjatega ja järgivad traditsiooniliste kaubamajade internetivälist mudelit. Kõiki kauplemiskohas tehtavaid tehinguid haldab selle operaator ja te võite kasutada seda kanalit, et jõuda teie toodetest või teenustest huvitatud klientideni. Mõned internetipõhiste kauplemiskohtade pakutavad eelised on järgmised: 

Platvormide ja ettevõtjate vahelisi suhteid käsitlev määrus (P2B)

Euroopa Komisjon on kehtestanud uued määrused, et suurendada internetiplatvormide läbipaistvust ja õiglust. Need õigusnormid käsitlevad kohustusi, mis lasuvad internetipõhiste vahendusteenuste ja otsingumootorite pakkujatel (sealhulgas e-kaubandus, sotsiaalmeedia, internetipõhiste äppide levitamine ja koostööpõhised kauplemiskohad), kes toimivad väravana ettevõtjate juurdepääsul turgudele ja tarbijatele.

Uue platvormide ja ettevõtjate vahelisi suhteid käsitleva määrusega pakutakse lahendusi probleemidele, millega puutuvad kokku ettevõtjad, kes kasutavad platvorme oma töös, näiteks:

Veebiplatvormimajanduse ELi vaatlusrühm en loodi selleks, et jälgida veebiplatvormipõhise majanduse arengut ja P2B-määruse rakendamist.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: