Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 19/05/2021

Garantiiaeg ja kauba tagastamine

Mida Brexit mõjutab?

 

Euroopa Liidu eeskirjade kohaselt peab kaupleja ostetud kauba parandama, ümber vahetama, hüvitama või alandama selle hinda, kui selgub, et kaup on defektne või ei näe välja või ei toimi nii, nagu reklaamitud.

Kui ostsite kauba või teenuse internetist või mujalt kui kauplusest (telefoni-, posti- või rändmüügi teel), on teil samuti õigus ost tühistada ja saata kaup 14 päeva jooksul mis tahes põhjusel ja ilma põhjendamata tagasi.

Kui te ei ole kindel, millised tingimused teie olukorra suhtes kehtivad, kasutage meie tarbijaõiguste vahendit, mis aitab ELis ostude tegemisel kehtivatest õigustest aru saada.

Lisateave

Pretensiooni esitamise õigus defektse kauba puhul

Kõikide kaupade puhul kehtib kaheaastane pretensiooni esitamise õigus

Kaupadel on alati vähemalt kaheaastane pretensiooni esitamise õigus, olenemata sellest, kas ostsite need internetist, poest või postimüügi teel.

See vähemalt kaheaastane pretensiooni esitamise õigus on teie miinimumõigus, kuid teie riigi siseriiklikud eeskirjad võivad ette näha veel täiendava kaitse.

Kui selgub, et mis tahes Euroopa Liidu riigis ostetud kaup on vigane või ei näe välja või ei toimi nii, nagu reklaamitud, peab kaupleja ostetud kauba tasuta parandama või ümber vahetama või vähendama selle hinda või kauba täielikult hüvitama.

Üldjuhul on teil õigus täielikku või osalist hüvitamist taotleda ainult juhul, kui kaupa ei ole võimalik parandada ega ümber vahetada.

Lisagarantiid (müügigarantii, tootjagarantii)

Sageli pakuvad poed või tootjad teile lisaks müügigarantiid (nimetatakse ka tootjagarantiiks), mis kas juba sisaldub tootehinnas või tuleb täiendavalt juurde osta.

See võib teile anda parema kaitse, kuid ei tohi kunagi asendada ega vähendada kaheaastast pretensiooni esitamise õigust, mis ELi eeskirjade kohaselt alati kehtib.

Samuti, kui pood müüb teile uue toote odavamalt ja väidab, et tootel puudub garantii, tähendab see vaid seda, et teil ei ole lisakaitset. Teil on alati õigus kaheaastasele pretensiooni esitamise õigusele, kui toode osutub defektseks või ei vasta reklaamitule.

Kasutatud kaup

Kaheaastane pretensiooni esitamise õigus kehtib ka kasutatud kaupadele, kui need on ostetud kauplejalt. Eraisikutelt ostetud kaupade suhtes aga pretensiooni esitamise õigust ei ole.

Mõnedes ELi riikides saavad kasutatud kaupade puhul kaupleja ja ostja leppida kokku vähem kui kaks aastat kestvas pretensiooni esitamise õiguses. See ei tohi aga olla lühem kui üks aasta ja see tuleb ostjale teatavaks teha ostu tegemise ajal.

Kuidas nõuda kauba parandamist, ümbervahetamist või hüvitamist?

Kaheaastane pretensiooni esitamise õigus hakkab kehtima kohe, kui olete kauba kätte saanud. Kui teie kaup läheb katki selle aja jooksul, peab kaupleja alati välja pakkuma lahenduse. Mõnes ELi riigis on teil õigus nõuda valuraha tootjalt.

Teie koduriigis asuv Euroopa tarbijakeskusen saab teid aidata, kui teil on probleeme teistest ELi riikidest ostetud toodetega.

Et saada täpsem ülevaade lisaõigustest, mida teile annavad riigi seadused, uurige õiguslikku garantiid ja müügigarantiid käsitlevaid eeskirju riigis, kus te ostu tegite:

Kas küsimused on seotud konkreetse riigiga?

Teie õigus tellimus tühistada ja kaup tagastada

14-päevane taganemistähtaeg

ELis on teil õigus internetist või muid kaugmüügi võimalusi (nt telefoni-, posti- või rändmüüki) kasutades ostetud kaup 14 päeva jooksul tagastada ja kogu raha tagasi saada. Seda võib teha mis tahes põhjusel – ka siis, kui lihtsalt mõtlesite ümber.

14-päevane taganemistähtaeg ei kehti kõikide ostude puhul: Mõned näited:

  • lennu-, rongi- ja kontserdipiletid, hotellibroneeringud, autorenditeenused ning toitlustusteenused konkreetseteks kuupäevadeks;
  • teile korrapäraselt tarnitavad toiduained ja joogid (mida toob näiteks piimamees);
  • eritellimusel valmistatud või selgelt personaliseeritud tooted (nt rätsepaülikond);
  • suletud audio-, video- või andmekandjad, näiteks DVD-d, mille olete pärast kättesaamist avanud;
  • digitaalne infosisu, kui olete alustanud selle allalaadimist või voogedastust ning kui olete nõustunud, et taganemistähtaeg ei kehti alates sisu esitamise alustamisest;
  • eraisikult (mitte äriühingult/kauplejalt) ostetud kaup;
  • kiirtellimusel tehtud parandus- ja hooldustööd – kui tellisite näiteks torulukksepa parandama lekkivat dušši, ei saa te tellimust tühistada, kui olete töö hinnas juba kokku leppinud.

Palun võtke arvesse, et see loetelu ei ole ammendav.

Taganemistähtaeg saab läbi 14 päeva möödumisel päevast, mil te kauba kätte saite. Teenuselepingute puhul saab taganemistähtaeg läbi 14 päeva möödumisel päevast, mil lepingu sõlmisite. Kui järelemõtlemisaja lõppkuupäev juhtub olema puhkepäev, pikeneb tähtaeg järgmise tööpäevani.

Näide

Teatavat liiki ostude puhul ei ole teil õigust ümber mõelda

Jane ostis internetist pileti U2 kontserdile Iirimaal. Ostu tegemisele järgneval päeval sai ta teada, et peab kontserdipäeval välismaal viibima, ning proovis tellimust tühistada. Veebikaupmees aga keeldus ega hüvitanud ostu, sest 14-päevane taganemistähtaeg ei kehti kontserdipiletite puhul.

Kui ostsite kauba tavalisest poest kohapealt, ei ole teil ELi eeskirjade kohaselt õigust seda tagastada (et nõuda selle ümbervahetamist või hüvitamist), kui toode ei ole defektne. Mõned poed siiski annavad klientidele vabatahtlikult võimaluse kaup teatava aja jooksul tagastada või ümber vahetada tingimusel, et olete ostutšeki alles hoidnud. Kontrollige alati poes oma ostutšekki ja kauba tagastamise suhtes kehtivaid reegleid.

Kuidas ostu tühistada?

Peate kauplejale teada andma otsusest ostust taganeda. Ainult kauba tagasi saatmisest ei piisa. Kaupleja peab teile esitama ostust taganemise näidisvormi, mida saate kasutada tema teavitamiseks, kuid võite ostu tühistamisest teatada ka muus vormis. Ostust taganemisest võib teatada ka koos kauba tagastamisega, lisades posti teel tagastatavale kaubale näiteks kirjaliku avalduse või saates faksi või e-kirja või täites kaupleja veebisaidil oleva ostu tagastamise veebivormi.

Kaup tuleb tagasi saata 14 päeva jooksul alates sellest, kui teatasite kauplejale ostust taganemisest.

Mõned kauplejad ei nõua teilt kauba tagastamise kulude kandmist. Kui kaupleja siiski küsib selle eest tasu, peab ta teile sellest enne (tellimuse tegemist) teada andma juhuks, kui soovite kauba tagastada. Kui ta seda teinud ei ole, peab ta need kulud ise kandma. Te ei pea maksma mingeid muid tasusid, millest teile varem teatatud ei ole.

Suuremõõtmeliste toodete (näiteks suuremad kodumasinad või mööbel) puhul peab kaupleja teile teatama vähemalt hinnangulised kauba tagastamise kulud. Suuremõõtmelised tooted, mis ei ole ostetud kauplusest kohapealt, vaid näiteks postimüügi või müügiesindajalt rändmüügi teel ning mis toimetati teile kohe pärast ostu sooritamist, peab kaupleja alati teie juurest ise ja enda kulul ära viima.

Raha tagastamine

Kaupleja peab teile ostu hüvitama 14 päeva jooksul alates teie tühistamisteate kättesaamisest. Ta võib raha tagasi maksmisega viivitada juhul, kui ta ei ole kaupa tagasi saanud või temani pole jõudnud tõendid selle kohta, et olete kauba tagastanud.

Hüvitis peab sisaldama ka transpordikulusid, mille tasusite ostu tegemisel. Kaupleja võib teilt siiski sisse nõuda transpordikulud juhul, kui soovisite konkreetselt kauba saatmist mitte tava- vaid näiteks kiirpostiga.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: