Viimati ajakohastatud: 14/12/2022

Garantiiaeg ja kauba tagastamine

Euroopa Liidu eeskirjade kohaselt peab kaupleja ostetud kauba parandama, ümber vahetama, hüvitama või alandama selle hinda, kui selgub, et kaup on defektne või ei näe välja või ei toimi nii, nagu reklaamitud.

Kui ostsite kauba või teenuse internetist või mujalt kui kauplusest (telefoni-, posti- või rändmüügi teel), on teil samuti õigus ost tühistada ja saata kaup 14 päeva jooksul mis tahes põhjusel ja ilma põhjendamata tagasi.

Kui te ei ole kindel, millised tingimused teie olukorra suhtes kehtivad, kasutage meie tarbijaõiguste vahendit, mis aitab ELis ostude tegemisel kehtivatest õigustest aru saada.

Lisateave

Garantii defektse kauba puhul

Kõikide kaupade puhul kehtib tasuta kaheaastane garantiiaeg

Kaupadel on alati vähemalt kaheaastane tasuta garantiiaeg, olenemata sellest, kas ostsite need internetist, poest või postimüügi teel.

See kaheaastane garantiiaeg on teie miinimumõigus, kuid teie riigi eeskirjad võivad ette näha veel täiendava kaitse.

Kui selgub, et mõnes Euroopa Liidu riigis ostetud kaup on defektne või ei näe välja või ei toimi reklaamitult, peab kaupleja ostetud kauba tasuta parandama või ümber vahetama või alandama selle hinda või raha tagastama.

Üldjuhul on teil õigus osalist või täielikku raha tagastamist taotleda ainult juhul, kui kaupa ei ole võimalik parandada ega ümber vahetada.

Hoiatus

Teil ei pruugi olla õigust hüvitist nõuda juhul, kui tegemist on ainult väikse probleemiga, näiteks kriimuga CD-karbil.

Lisagarantiid (müügigarantii, tootjagarantii)

Sageli pakuvad poed või tootjad teile lisaks müügigarantiid (nimetatakse ka tootjagarantiiks), mis kas juba sisaldub tootehinnas või tuleb täiendavalt juurde osta.

See võib teile anda parema kaitse, kuid ei tohi kunagi asendada ega vähendada kaheaastast minimaalset garantiiaega, mis ELi eeskirjade kohaselt alati kehtib.

Samuti, kui pood müüb teile uue toote odavamalt ja väidab, et tootel puudub garantii, tähendab see vaid seda, et teil ei ole lisakaitset. Teil on alati õigus tasuta kaheaastasele garantiiajale, kui toode osutub defektseks või ei vasta reklaamitule.

Näide

Müügigarantii ei tohi lühendada kaheaastast õiguslikku garantiiaega

Carla ostis fööni kuuekuulise müügigarantiiga. Kui föön kaheksa kuu pärast katki läks, viis ta selle poodi tagasi. Poemüüja ütles talle, et garantiiaeg on lõppenud ning tal ei ole õigust hüvitisele.

Carla väitis põhjendatult, et ELi tarbijakaitseõiguse kohaselt on tootel täielik tasuta kaheaastane garantiiaeg ning et kuuekuuline müügigarantii tähendab vaid täiendavat kaitset. Pood nõustus fööni ümber vahetama.

Kasutatud kaup

Kaheaastane minimaalne garantiiaeg kehtib ka kasutatud kaupadele, kui need on ostetud kauplejalt. Eraisikutelt ostetud kaupadel aga garantiiaega ei ole.

Mõnedes ELi riikides saavad kasutatud kaupade puhul kaupleja ja ostja leppida kokku vähem kui kaks aastat kestvas garantiiajas. See ei tohi aga olla lühem kui üks aasta ja see tuleb ostjale teatavaks teha ostu tegemise ajal.

Kuidas nõuda kauba parandamist, ümbervahetamist või hüvitamist?

Kaheaastane garantiiaeg algab kohe, kui olete kauba kätte saanud. Kui teie kaup läheb katki selle aja jooksul, peab kaupleja alati välja pakkuma lahenduse. Mõnes ELi riigis on teil õigus nõuda valuraha tootjalt.

  • Kui toode läheb katki esimese aasta jooksul, eeldatakse, et toode oli probleemne juba kohaletoimetamisel, kui kaupleja ei tõenda vastupidist. Seega on teil õigus tasuta remondile või ümbervahetamisele või kui see osutub liiga keerukaks või kulukaks, võidakse teile pakkuda hinnaalandust või raha tagastamist.
  • Kui toode läheb katki ühe aasta möödumisel, on teil endiselt õigus toote tasuta remondile või ümber vahetamisele või vähemalt hinnaalandusele või raha tagastamisele. Kuid peate võib olla tõendama, et toode oli probleemne juba selle kohaletoimetamisel.

Teie koduriigis asuv Euroopa tarbijakeskus saab teid aidata, kui teil on probleeme teistest ELi riikidest ostetud toodetega.

Et saada täpsem ülevaade lisaõigustest, mida teile annavad riigi seadused, uurige konkreetseid õiguslikku garantiid ja müügigarantiid käsitlevaid eeskirju riigis, kus te ostu tegite:

Valige riik

Teie õigus tellimus tühistada ja kaup tagastada

14-päevane taganemistähtaeg

ELis on teil õigus internetist või muid kaugmüügi võimalusi (nt telefoni-, posti- või rändmüüki) kasutades ostetud kaup 14 päeva jooksul tagastada ja kogu raha tagasi saada. Seda võib teha mis tahes põhjusel – ka siis, kui lihtsalt mõtlesite ümber.

14-päevane taganemistähtaeg ei kehti kõikide ostude puhul. Mõned näited:

  • lennu-, rongi- ja kontserdipiletid, hotellibroneeringud, autorenditeenused ning toitlustusteenused konkreetseteks kuupäevadeks;
  • teile korrapäraselt tarnitavad toiduained ja joogid (mida toob näiteks piimamees);
  • eritellimusel valmistatud või selgelt personaliseeritud tooted (nt rätsepaülikond);
  • suletud audio-, video- või andmekandjad, näiteks DVD-d, mille olete pärast kättesaamist avanud;
  • digitaalne infosisu, kui olete alustanud selle allalaadimist või voogedastust ning kui olete nõustunud, et taganemistähtaeg ei kehti alates sisu esitamise alustamisest;
  • eraisikult (mitte äriühingult/kauplejalt) ostetud kaup;
  • kiirtellimusel tehtud parandus- ja hooldustööd – kui tellisite näiteks torulukksepa parandama lekkivat dušši, ei saa te tellimust tühistada, kui olete töö hinnas juba kokku leppinud.

Palun võtke arvesse, et see loetelu ei ole ammendav.

Taganemistähtaeg saab läbi 14 päeva möödumisel päevast, mil te kauba kätte saite. Teenuselepingute puhul saab taganemistähtaeg läbi 14 päeva möödumisel päevast, mil lepingu sõlmisite. Kui järelemõtlemisaja lõppkuupäev juhtub olema puhkepäev, pikeneb tähtaeg järgmise tööpäevani.

Näide

Teatavat liiki ostude puhul ei ole teil õigust ümber mõelda
Jane ostis internetist pileti U2 kontserdile Iirimaal. Ostu tegemisele järgneval päeval sai ta teada, et peab kontserdipäeval välismaal viibima, ning proovis tellimust tühistada. Veebikaupmees aga keeldus ega hüvitanud ostu, sest 14-päevane taganemistähtaeg ei kehti kontserdipiletite puhul.

Kui ostsite kauba tavalisest poest kohapealt, ei ole teil ELi eeskirjade kohaselt õigust seda tagastada (et nõuda selle ümbervahetamist või hüvitamist), kui toode ei ole defektne. Mõned poed siiski annavad klientidele vabatahtlikult võimaluse kaup teatava aja jooksul tagastada või ümber vahetada tingimusel, et olete ostutšeki alles hoidnud. Kontrollige alati poes oma ostutšekki ja kauba tagastamise suhtes kehtivaid reegleid.

Kuidas ostu tühistada?

Peate kauplejale teada andma otsusest ostust taganeda. Ainult kauba tagasi saatmisest ei piisa. Kaupleja peab teile esitama ostust taganemise näidisvormi, mida saate kasutada tema teavitamiseks, kuid võite ostu tühistamisest teatada ka muus vormis. Ostust taganemisest võib teatada ka koos kauba tagastamisega, lisades posti teel tagastatavale kaubale näiteks kirjaliku avalduse või saates faksi või e-kirja või täites kaupleja veebisaidil oleva ostu tagastamise veebivormi.

Kaup tuleb tagasi saata 14 päeva jooksul alates sellest, kui teatasite kauplejale ostust taganemisest.

Mõned kauplejad ei nõua teilt kauba tagastamise kulude kandmist. Kui kaupleja siiski küsib selle eest tasu, peab ta teile sellest enne (tellimuse tegemist) teada andma juhuks, kui soovite kauba tagastada. Kui ta seda teinud ei ole, peab ta need kulud ise kandma. Te ei pea maksma mingeid muid tasusid, millest teile varem teatatud ei ole.

Suuremõõtmeliste toodete (näiteks suuremad kodumasinad või mööbel) puhul peab kaupleja teile teatama vähemalt hinnangulised kauba tagastamise kulud. Suuremõõtmelised tooted, mis ei ole ostetud kauplusest kohapealt, vaid näiteks postimüügi või müügiesindajalt rändmüügi teel ning mis toimetati teile kohe pärast ostu sooritamist, peab kaupleja alati teie juurest ise ja enda kulul ära viima.

Raha tagastamine

Kaupleja peab teile ostu hüvitama 14 päeva jooksul alates teie tühistamisteate kättesaamisest. Ta võib raha tagasi maksmisega viivitada juhul, kui ta ei ole kaupa tagasi saanud või temani pole jõudnud tõendid selle kohta, et olete kauba tagastanud.

Hüvitis peab sisaldama ka transpordikulusid, mille tasusite ostu tegemisel. Kaupleja võib teilt siiski sisse nõuda transpordikulud juhul, kui soovisite konkreetselt kauba saatmist mitte tava- vaid näiteks kiirpostiga.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: