Viimati ajakohastatud : 18/10/2018

Garantiiaeg ja kauba tagastamine

Euroopa Liidu eeskirjade kohaselt peab müüja ostetud kauba parandama, ümber vahetama, hüvitama või vähendama selle hinda, kui selgub, et kaup on vigane või ei näe välja või ei toimi nii, nagu reklaamitud.

Kui ostsite kauba või teenuse internetis või väljaspool kauplust (telefoni-, posti- või lävemüügi teel), on teil samuti õigus ost tühistada ja saata kaup tagasi 14 päeva jooksul mis tahes põhjusel ja ilma põhjendamata.

Siit leiate, millistel tingimustel on teil õigus garantiid kasutada ja ostust taganeda.

Garantii vigase kauba puhul

Tasuta kaheaastane garantiiaeg (õiguslik garantii) kõikidele kaupadele

Euroopa Liidu eeskirjade kohaselt on kaupadel alati vähemalt kaheaastane tasuta garantiiaeg, olenemata sellest, kas ostsite need internetis, poes või postimüügi teel.

Vähemalt sellele on teil alati õigus. Teie koduriigi seadused võivad teile anda lisakaitse, kuid kõrvalekalded ELi eeskirjadest peavad alati olema tarbija huvides.

Kui selgub, et mis tahes Euroopa Liidu riigis ostetud kaup on vigane või ei näe välja või ei toimi nii, nagu reklaamitud, peab müüja ostetud kauba tasuta parandama või ümber vahetama või vähendama selle hinda või kauba täielikult hüvitama.

Üldjuhul on teil õigus täielikku või osalist hüvitamist nõuda ainult juhul, kui kaupa ei ole võimalik parandada ega ümber vahetada.

Teil ei pruugi olla õigust hüvitist nõuda juhul, kui tegemist on ainult väikse probleemiga, näiteks kriimuga CD-karbil.

Kuidas nõuda kauba parandamist, ümbervahetamist või hüvitamist?

Kaheaastane garantiiaeg algab kohe, kui olete kauba kätte saanud.

  • Mõnes ELi riigis peate müüjale kauba võimalikust veast teatama kahe kuu jooksul alates selle avastamisest, vastasel juhul võite kaotada õiguse garantiile.
  • Kuue kuu jooksul alates kauba kättesaamisest peate müüjale lihtsalt näitama, et toode on vigane või ei vasta reklaamitule.
  • Pärast kuue kuu möödumist peate aga enamikus ELi liikmesriikides ise tõendama, et toode oli vigane juba selle kättesaamisel, näidates näiteks, et viga on põhjustatud kasutatud materjalide halvast kvaliteedist.

Kaupleja peab alati mingi lahenduse välja pakkuma. Mõnes liikmesriigis on teil õigus nõuda valuraha tootjalt.

Teie koduriigis asuv Euroopa tarbijakeskusen saab teid aidata, kui teil on probleeme teistest ELi liikmesriikidest ostetud toodetega.

Näide

Tootel esinevad vead ei pruugi olla kohe nähtavad

Mirek tellis sülearvuti, mis näis hästi töötavat. Kuid rohkem kui aasta pärast selle ostmist avastas ta, et arvutil on tootekirjelduses esitatust vähem mälu.

Kuigi see probleem ei olnud talle kohe teada ning arvuti toimis, ei vastanud see siiski selle ostmise ajal reklaamitule või kokkulepitule. Seetõttu hüvitas pood Mirekile osa ostusummast.

Lisagarantiid (müügigarantii, tootjagarantii)

Sageli pakuvad poed või tootjad teile lisaks müügigarantiid (nimetatakse ka tootjagarantiiks), mis kas juba sisaldub tootehinnas või tuleb täiendavalt juurde osta.

See võib teile anda parema kaitse, kuid ei tohi kunagi asendada ega vähendada kaheaastast minimaalset garantiiaega, mis ELi eeskirjade kohaselt alati kehtib.

Samuti, kui pood müüb teile uue toote odavamalt „ilma garantiita", tähendab see vaid seda, et teil ei ole lisakaitset. Teil on alati õigus tasuta kaheaastasele garantiiajale, kui toode osutub vigaseks või ei vasta reklaamitule.

Näide

Müügigarantii ei tohi lühendada kaheaastast õiguslikku garantiiaega

Carla ostis fööni kuuekuulise müügigarantiiga.

Kui föön kaheksa kuu pärast katki läks, viis ta selle poodi tagasi. Poemüüja ütles talle, et garantiiaeg on lõppenud ning tal ei ole õigust hüvitisele.

Carla väitis põhjendatult, et ELi tarbijakaitseõiguse kohaselt on tootel täielik tasuta kaheaastane garantiiaeg ning et kuuekuuline müügigarantii tähendab vaid täiendavat kaitset. Pood nõustus fööni ümber vahetama.

Kasutatud kaup

Kaheaastane minimaalne garantiiaeg kehtib ka kasutatud kaupadele, kui need on ostetud kauplejalt. Eraisikutelt või avalikelt oksjonitelt ostetud kaupadel aga garantiiaega ei ole.

Mõnes ELi liikmesriigis võivad kasutatud kauba müüja ja ostja kokku leppida vähem kui kaheaastases garantiiajas, kuid see ei tohi olla lühem kui üks aasta. Garantiiaja pikkus tuleb ostjale teatada ostu sooritamise ajal.

Et saada täpsem ülevaade lisaõigustest, mida teile annavad riigi seadused, uurige konkreetseid õiguslikku garantiid ja müügigarantiid käsitlevaid eeskirju riigis, kus te ostu tegite:

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Kuidas ost tühistada ja kaup tagasi saata

Väljaspool kauplust (interneti, telefoni või posti teel) tehtud ostude tühistamiseks ja kauba tagastamiseks on aega 14 päeva.

Euroopa Liidus on teil õigus väljaspool kauplust ostetud kaup 14 päeva jooksul tagastada ning kogu raha tagasi saada. Seda võib teha mis tahes põhjusel – ka siis, kui lihtsalt mõtlesite ümber.

14päevane järelemõtlemisaeg ei kehti kõikide ostude puhul. Mõned erandid on:

  • lennu-, rongi- ja kontserdipiletid, hotellibroneeringud, autorenditeenused ning toitlustusteenused konkreetseteks kuupäevadeks;
  • teile korrapäraselt tarnitavad toiduained ja joogid (mida toob näiteks piimamees);
  • eritellimusel valmistatud või selgelt personaliseeritud tooted (nt rätsepaülikond);
  • suletud audio-, video- või andmekandjad, näiteks DVD-d, mille olete pärast kättesaamist avanud;
  • digitaalne infosisu, kui olete alustanud selle allalaadimist või voogedastust;
  • eraisikult (mitte äriühingult) ostetud kaup;
  • kiirtellimusel tehtud parandus- ja hooldustööd – kui tellisite näiteks torulukksepa parandama lekkivat dušši, ei saa te tellimust tühistada, kui olete töö hinnas juba kokku leppinud.

See nimekiri ei ole lõplik.

Kui ostsite kauba tavalisest poest kohapealt, ei ole teil ELi eeskirjade kohaselt õigust seda tagastada (et nõuda selle ümbervahetamist või hüvitamist), kui toode ei ole vigane. Mõned poed siiski annavad klientidele vabatahtlikult võimaluse kaup teatava aja jooksul tagastada või ümber vahetada. Kontrollige alati poes kauba tagastamise suhtes kehtivaid reegleid.

Nn järelemõtlemisaeg saab läbi 14 päeva möödumisel päevast, mil te kauba kätte saite. Teenuselepingute puhul saab järelemõtlemisaeg läbi 14 päeva möödumisel päevast, mil lepingu sõlmisite. Kui järelemõtlemisaja lõppkuupäev juhtub olema puhkepäev, pikeneb tähtaeg järgmise tööpäevani.

Näide

Teatavat liiki ostude puhul ei ole teil õigust ümber mõelda

Jane ostis internetist pileti U2 kontserdile Iirimaal. Ostu tegemisele järgneval päeval sai ta teada, et peab kontserdipäeval välismaal viibima, ning proovis tellimust tühistada. Veebikaupmees aga keeldus ega hüvitanud ostu, sest 14päevane järelemõtlemisaeg ei kehti kontserdipiletite puhul.

Kuidas ostu tühistada?

Peate otsusest ost tühistada kauplejale teada andma. Ainult kauba tagasi saatmisest ei piisa. Kaupleja peab teile saatma ostust taganemise näidisvormi, mida saate kasutada tema teavitamiseks, kuid võite ostu tühistamisest teatada ka muus vormis.

Ostust taganemisest võib teatada ka koos kauba tagastamisega, lisades näiteks kirjaliku avalduse kaubale, mille tagastate posti teel, või saates faksi või e-kirja.

Kaup tuleb kasutamata kujul tagasi saata 14 päeva jooksul alates sellest, kui teatasite kauplejale ostust taganemisest.

Mõned kauplejad ei nõua teilt kauba tagastamise kulude kandmist. Kaupleja peab olema teile teatanud, et peate kandma kauba tagastamise kulud. Kui ta seda teinud ei ole, peab ta need kulud ise kandma. Te ei pea maksma mingeid muid tasusid, millest teile varem teatatud ei ole.

Suuremõõtmeliste toodete (näiteks suuremad kodumasinad) puhul peab kaupleja teile teatama vähemalt hinnangulised kauba tagastamise kulud. Suuremõõtmelised tooted, mis on ostetud müügiesindajalt lävemüügi teel ning mis toimetati teile kohe pärast ostu sooritamist, peab kaupleja alati teie juurest ise ja enda kulul ära viima.

Hüvitamine

Müüja peab teile ostu hüvitama 14 päeva jooksul alates selle tühistamise teate kättesaamisest, kuid ta võib raha tagasi maksmisega viivitada juhul, kui ta ei ole kaupa tagasi saanud või temani pole jõudnud tõendid selle kohta, et olete kauba tagastanud.

Hüvitis peab sisaldama ka transpordikulusid, mille tasusite ostu tegemisel. Kaupleja võib teilt siiski sisse nõuda transpordikulud juhul, kui soovisite konkreetselt kauba saatmist mitte tava- vaid kiirpostiga.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: